Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Swobodne przekraczanie granicy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 04.05.2015

Od kilku lat przebywam i pracuję za granicą. Mam w polskich bankach długi (ok. 10 tys. zł). Czy mogę swobodnie przekraczać granicę, czy mam się obawiać zatrzymania?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej w skrócie K.k.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż na stałe przebywa Pani w Wielkiej Brytanii. W Polsce posiada Pani zadłużenie na kwotę około 10 tys. zł. Zastanawia się Pani, czy może swobodnie poruszać się pomiędzy poszczególnymi krajami transportem lotniczym, gdyż obawia się Pani zatrzymania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest przepis art. 286 K.k., zgodnie z którym:

 

„Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

 

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1–3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Warunkiem koniecznym odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 K.k. jest uzyskanie korzyści majątkowej w drodze doprowadzenia osoby trzeciej (zarówno osoby fizycznej, jak i banku, podmiotu kredytowego) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. W treści pytania nie wskazuje Pani, z jakiego tytułu posiada Pani zadłużenie, ale mniemam, że może pochodzić ono z niespłaconych kredytów lub pożyczek. Zaciągając kredyt, zawierając umowę pożyczki doszło zatem do wprowadzenia podmiotu udzielającego kredytu, pożyczkę w błąd co do faktu spłacania zaciągniętego kredytu/pożyczki. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż uzyskała Pani korzyść majątkową.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1999 r., sygn. Aka 48/99, „do przypisania oszustwa konieczne jest ustalenie, że występując o udzielenie pożyczki, kredytu lub innego płatnego świadczenia, sprawca działał z zamiarem jego niezwrócenia lub niespłacenia. Należy dodać, że sam fakt zadłużenia nie może decydować o zamiarze wyłudzenia, a dopiero powiązanie różnych okoliczności związanych z zawieranymi umowami kredytowymi lub innymi transakcjami może pozwolić na wyprowadzenie wniosków o zamiarze oskarżonego”.

 

Jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka, przestępstwo oszustwa jest przestępstwem, które bardzo ciężko udowodnić. Konieczne jest bowiem wykazanie zamiaru kierunkowego bezpośredniego. Innymi słowy warunkiem koniecznym pociągnięcia Pani do odpowiedzialności karnej jest udowodnienie Pani, iż dysponuje majątkiem (środkami pieniężnymi) pozwalającym spłacić zaciągnięte zobowiązania. W treści pytania nie wskazuje Pani na swoją sytuację majątkową. Ustalenie Pani sytuacji majątkowej ma o tyle istotne znaczenia, o ile pozwala ono wskazać, czy uchyla się Pani od spłaty zadłużenia w sposób rażący, tj. w sytuacji, kiedy dysponuje Pani majątkiem, czy też nie dysponuje Pani środkami pieniężnymi pozwalającymi na spłatę zadłużenia.

 

Pogląd taki znalazł również wyraz w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1973 r. (OSNPG 1974, nr 7, poz. 7): „celem lepszego zobrazowania problemu wskazać należy na jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1980 r., zgodnie z którym nie wypełnia znamion tego przestępstwa sam fakt, iż pożyczkobiorca, pomimo upomnień ze strony pożyczkodawcy, nie zwraca pożyczki”.

 

W Pani sytuacji, gdyby wierzyciel zdecydował się złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zobowiązany będzie do wykazania, iż działa Pani z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela. Dla uznania, iż mamy do czynienia z wprowadzeniem w błąd, wystarczające jest każde, jakiekolwiek działanie, które może doprowadzić do powstania błędnego wyobrażenia o rzeczywistości u osoby rozporządzającej mieniem.

 

W chwili obecnej bez pomocy prawnej organy ścigania nie są w stanie udowodnić, że Pani możliwości majątkowe umożliwiają spłatę należności. Organy ścigania, nie dysponując danymi w przedmiocie Pani sytuacji majątkowej w Wielkiej Brytanii, nie są w stanie wykazać Pani zamiaru kierunkowego bezpośredniego, o którym mowa powyżej. W tego rodzaju sytuacji nie sposób postawić Pani zarzutu z art. 286 § 1 K.k.

 

Wydanie europejskiego nakazu aresztowania jest niedopuszczalne:

 

  • w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku,
  • w celu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 4 miesięcy albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności na czas nieprzekraczający 4 miesięcy.

 

Europejski nakaz aresztowania wydawany jest w razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

W chwili obecnej zasadnym byłoby przeprowadzenie wywiadu (przy pomocy rodziny, przyjaciół) w Pani byłym miejscu zamieszkania, zameldowania, celem ustalenia, czy policja pyta o Panią. W tego rodzaju sprawach zanim wydany zostanie europejski nakaz aresztowania organa ścigania, są zobligowane do ustalenia, czy osoba poszukiwana nie ukrywa się w Polsce. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nadto ustalić miejsce aktualnego Pani pobytu. W takiej sytuacji miejscowa policja jest powiadamiana i proszona o Pani zatrzymanie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Innymi słowy nie jest tak, iż osoba poszukiwana w ten sposób jest bezpieczna w miejscu, w którym przebywa poza krajem. Jeżeli bowiem legalnie Pani pracuje, mieszka, płaci podatki, ustalenie Pani miejsca zamieszkania uzależnione jest tylko od zagranicznych organów ścigania.

 

W chwili obecnej, nie znając Pani sytuacji materialnej, nie można jednoznacznie wskazać, czy zachodzą przesłanki do pociągnięcia Pani do odpowiedzialności karnej, czy też nie. Podkreślić należy, iż odpowiedzialność karna może wystąpić tylko wówczas, jeżeli mając majątek umożliwiający spłatę kredytu, uporczywie uchyla się Pani od spłaty zobowiązań. Wymagane jest jednak udowodnienie winy umyślnej i zamiaru pokrzywdzenia wierzyciela (pokrzywdzonego).

 

Proszę nadto sprawdzić na stronie http://poszukiwani.policja.pl/, czy nie widnieje Pani w internetowej bazie danych osób poszukiwanych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 2 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zarekwirowanie komputera, na którym jest pornografia z udziałem nieletnich

Policja zarekwirowała mój komputer za rozpowszechnianie treści zakazanych – pornografii z udziałem nieletnich. Zorientowałem się, że zupełnie nieopatrznie ściągnąłem jeden film tego typu. Zrobiłem to jednak przez przypadek, nigdy nie miałem zamiaru go oglądać. Bardzo boję

Zmuszono mnie do poświadczenia nieprawdy – jakie mogą być tego skutki?

W 2006 r. wyjechałam za granicę, gdzie miałam pracować jako sprzątaczka. Niestety zostałam oszukana i zmuszona do pracy w agencji towarzyskiej. Wymuszono na mnie, abym podpisała się pod fałszywym paszportem. Następnie miałam się zameldować na ten fałszywy dokument. W urzędzie zos

Dozór elektroniczny dla więźnia – niedopełnienie formalności

Mój tata został skazany za jazdę na rowerze po alkoholu. Będąc w zakładzie karnym, dostał możliwość skorzystania z dozoru elektronicznego (opaska). Został wypuszczony do domu i miał otrzymać opaskę. Dwa dni później jednak zadzwoniono, że tata nie dopełnił formalności i ma wróci
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »