Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stawiennictwo świadka na sprawie karnej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 24.01.2016

Od 6 lat przebywam na stałe za granicą. Wcześniej pracowałam w klubie jako barmanka i miało wtedy miejsce pewne zdarzenie: druga barmanka oznajmiła, że została zgwałcona przez klienta. Sprawa została zgłoszona na policję, ja też składałam zeznania. Niedługo później opuściłam kraj. Po jakimś czasie przyszło wezwanie do sądu, ale wtedy nie byłam w stanie przyjechać do Polski. Z czasem, gdy wszystko się poukładało, niejednokrotnie odwiedzałam kraj, ale o tej sprawie zapomniałam, innych wezwań nie było. Z przyczyn osobistych przez ostatnie 2 lata nie kontaktowałam się z rodziną. Ostatnio zadzwoniłam do ojca i dowiedziałam się, że sąd go wzywa poraz drugi w celu podania mojego adresu. Sędzia ponoć oznajmił, że jestem kluczowym świadkiem i muszę być przesłuchana. Od razu podałam tacie swój adres dla sądu. Problem jednak polega na tym, że jestem samotną matką i nie mam z kim zostawić kilkuletniego dziecka, a poza tym koszta związane z podróżą są bardzo wysokie. Nie mam już urlopu, bo korzystam z niego, gdy dziecko ma wolne w przedszkolu. Natrafiłam na informację w Internecie, że mogłabym zostać przesłuchana przez konsulat (to najlepsza opcja dla mnie) albo przez tutejszy sąd. Co powinnam napisać do sądu, aby wyjaśnić, że nie mogę się stawić i aby sąd dał mi możliwość złożenia zeznań tu, za granicą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

 

Z opisu wynika, że w Polsce jest Pani poszukiwana jako świadek w sprawie karnej. Chodzi o zdarzenie sprzed kilku lat, kiedy to Pani koleżanka z pracy w pubie oświadczyła, że została zgwałcona przez jednego z klientów. Przez cały ten czas nie była Pani świadoma, że jest Pani poszukiwana przez policję i sąd jako świadek w tej sprawie. Na co dzień wychowuje Pani samotnie kilkuletnie dziecko.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż stronami postępowania karnego w fazie postępowania przygotowawczego jest pokrzywdzony i podejrzany (osoba, której przedstawiono zarzuty).

 

Świadek w procesie karnym jest osobowym źródłem dowodowym, a jego zeznania są środkiem dowodowym. Od czasu wezwania osoby w charakterze świadka lub zgłoszenia się bez wezwania ciążą na niej określone obowiązki. Do obowiązków tych należą:

 

  1. obowiązek stawiennictwa na wezwanie organu procesowego; nie dotyczy osoby, która sama zgłosiła się do organu procesowego;
  2. obowiązek pozostawania do dyspozycji organu procesowego;
  3. obowiązek zeznawania;
  4. obowiązek złożenie przyrzeczenia;
  5. obowiązek zeznawania prawdy.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej koniecznym byłoby uzyskanie danych, o jakie postępowanie chodzi, tj. nr sygn. akt sprawy karnej, ewentualnie wezwanie do sądu, które odebrał Pani ojciec. Wskazać należy na treść art. 156 § 1 K.p.k., zgodnie z którym stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Wyżej wskazany przepis winien być analogicznie stosowany w toku postępowania karnego, a osobą decyzyjną w tego rodzaju sprawach jest prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze. Innymi słowy w chwili obecnej zasadnym byłoby udanie się do prokuratury rejonowej prowadzącej postępowanie karne celem spotkania z prokuratorem (asesorem) i uzyskania zgody na zapoznanie się z aktami postępowania.

 

Reasumując, fakt, iż występuje Pani w charakterze świadka, nie pozbawia Pani z góry prawa do zapoznania się z aktami postępowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – decyzję w tym przedmiocie wydaje prokurator. Zgodnie z § 158 ust. 1 tego regulaminu w postępowaniu przygotowawczym uwzględnienie i odmowa uwzględnienia wniosku o udostępnienie akt, sporządzenie z nich odpisów, kserokopii oraz odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii następuje w formie zarządzenia, które wymaga pisemnego uzasadnienia. Z § 159 wynika, iż to prokurator podejmuje decyzję w tym przedmiocie.

 

Dysponując takimi danymi, może Pani napisać pismo, w którym wskaże, że nie miała świadomości prowadzonego postępowania i wzywania do sądu w charakterze świadka. Jednocześnie wzywa Pani sąd, by uwzględnił Pani wniosek o przesłuchanie przez konsula. Do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, załączyć zaświadczenie o zameldowaniu poza granicami kraju. Nadto należy dokładnie opisać, że wychowuje Pani dziecko samotnie i z uwagi na brak osób bliskich nie ma Pani możliwości pozostawienia go pod czyjąś opieką. Nadto zasadnym jest wskazanie, iż Pani wynagrodzenie nie pozwala na wykupienie biletów z „dnia na dzień”, albowiem „ledwo Pani wiąże koniec z końcem”.

 

W Pani sytuacji są dwie możliwości. Pierwsza to odmowa stawiennictwa w ambasadzie, która może zakończyć Pani udział w sprawie, ale nie musi. Druga związana jest z sytuacją, kiedy organa ścigania będą nalegały na Pani przesłuchanie, wówczas zaangażowana w sprawę zostanie lokalna policja.

 

W Pani interesie byłoby udzielenie pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi w kraju celem zapoznania się z aktami sprawy. Świadek nie jest stroną postępowania, zatem może ustanowić pełnomocnika, ale tylko wówczas, gdy wymagają tego jego interesy w toczącym się postępowaniu. Podkreślić należy jednak, że sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika świadka, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną.

 

Jeżeli sędzia dopuści Pani pełnomocnika do sprawy, wówczas pełnomocnik będzie miał prawo złożenia wniosku o prawo do wglądu do akt sprawy i zapoznania się z treścią dotychczasowych czynności procesowych. Podkreślić należy jednak, iż mimo dopuszczenia do udziału pełnomocnika sąd może nie wydać zgody na zapoznanie się z aktami sprawy. Prawo do zapoznania się z aktami postępowania jest bowiem uprawnieniem prezesa sądu, prokuratora, a nie jego obowiązkiem. Zgodnie z art. 156 § 1 K.p.k. stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom.

 

Zgodnie z art. 177 § 1a K.p.k. – przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W postępowaniu przed sądem w czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego okręgu świadek przebywa.

 

Reasumując, należałoby się zastanowić nad udzieleniem pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi w kraju celem podjęcia próby zbadania akt sprawy. Wyraźnie podkreślić należy, iż takie działanie może nie odnieść skutku, ale nie podejmując próby nie dowie się Pani tego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 8 =

»Podobne materiały

Doprowadzenie świadka siłą do sądu

Dostałem zawiadomienie z sądu na temat doprowadzenia siłą w charakterze świadka. Jak uniknąć doprowadzenia (chciałbym stawić się sam)? Jak ono wygląda? Dodam, że płaciłem już dwukrotnie grzywnę.

 

Skorzystanie z prawa do odmowy zeznań

Zostałam wezwana do sądu w charakterze świadka. Sprawa toczy się przeciwko mężowi siostry mojego męża. Czy mogę skorzystać z prawa do odmowy zeznań?

 

Prawa i obowiązki świadka – wyłączenie jawności rozprawy, utajnienie danych osobowych świadka

Przed tygodniem otrzymałam wezwanie na policję w charakterze świadka w sprawie z art. 207 § 1 K.k. Sprawa dotyczy mojego sąsiada z naprzeciwka. Wezwanie otrzymałam osobiście od policjanta, oznajmił mi on, że jako najbliższa sąsiadka muszę zeznawać. Z tego co się orientuję, mój sąsiad nie s

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »