.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewłaściwie wypełnione świadectwo pracy

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 10.02.2010

Od 1983 do 2002 roku pracowałem w warunkach szczególnych (załadunek i rozładunek cystern z paliwem). W 2002 roku otrzymałem świadectwo pracy z uwzględnieniem tych warunków. Jednocześnie zakład przekształcił się w spółkę pracowniczą, a ja do 2009 roku wykonywałem te same czynności, jednak przy rozwiązaniu umowy o pracę otrzymałem nowe świadectwo pracy, które nie odnotowuje warunków szczególnych. Czy pracodawca postąpił prawidłowo? Co powinienem zrobić, jeśli otrzymałem niewłaściwie wypełnione świadectwo pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Otrzymanie zaświadczenia o pracy w szczególnych warunkach ma na celu możliwość wnioskowania o przyznanie emerytury we wcześniejszym wieku. Warunki przyznania emerytury ze względu na szczególne warunki zatrudnienia reguluje w szczególności rozporządzenie z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

 

Zgodnie z jego treścią (§ 2), jeśli pracownik świadczył pracę w szczególnych warunkach, zakład pracy jest obowiązany do stwierdzenia tego, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik do przepisów rozporządzenia, lub w świadectwie pracy okresów świadczenia pracy w szczególnych warunkach, jeśli praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

 

To, czy praca przez Pana świadczona, była wykonywana w szczególnych warunkach, określa załącznik do wskazanego rozporządzenia.

 

Najbardziej zbliżonym do przywołanego stanowiska jest wskazane w załączniku „przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz dystrybucja ropy naftowej i jej produktów”.

 

Oczywiście praca przez Pana wykonywana może należeć do innej kategorii niż wskazana powyżej. Ze względu na brak wiedzy co do zakresu Pana obowiązków oraz specyfiki pracy nie mogę dokonać oceny przynależności do konkretnej kategorii.

 

Przyjmując jednak, że praca świadczona była w szczególnych warunkach, jak zostało to wskazane, pracodawca obowiązany jest do wystawienia Panu świadectwa wykonywania prac bądź do zamieszczenia informacji w świadectwie pracy.

 

Pewnym ograniczeniem możliwości Pana działania jest zapis art. 97 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią ma Pan na żądanie dokonania sprostowania tylko 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy świadectwa pracy.

 

Świadectwo pracy otrzymał Pan w terminie wcześniejszym niż 7 dni temu, nie ma możliwości do prostowania jego treści w trybie wskazanym w Kodeksie pracy.

 

Tym samym może Pan od pracodawcy żądać jedynie wystawienia świadectwa wykonywania prac, zgodnie ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu. Świadectwo tego typu będzie stanowiło wystarczającą podstawę do zakwalifikowania okresu świadczenia przez Pana pracy do wymagalnego okresu pracy w szczególnych warunkach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »