Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie opieki zdrowotnej

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 02.08.2013

Jakiś czas temu miałem skorzystać z pewnego świadczenia opieki zdrowotnej. To znaczy miałem poddać się operacji w szpitalu w Krakowie. Zabieg w całości miał być refundowany ze środków NFZ. Nie stawiłem się w szpitalu w ustalonym terminie z powodu tragedii rodzinnej. Zapomniałem też poinformować szpital, że mnie nie będzie. Czy mogą spotkać mnie jakieś konsekwencje ze strony szpitala lub NFZ?

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Jak podaje art. 20 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027):

 

„Art. 20. 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1:

 

1) ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy;

 

2) informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu;

 

3) wpisuje za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego:

 

a) numer kolejny,

b) datę i godzinę wpisu,

c) imię i nazwisko świadczeniobiorcy,

d) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy,

e) rozpoznanie lub powód przyjęcia,

f) adres świadczeniobiorcy,

g) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem,

h) termin udzielenia świadczenia,

i) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

– w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia;

 

4) wpisuje datę i przyczynę skreślenia świadczeniobiorcy z prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia.

 

3. Dokonanie przez świadczeniodawcę czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jest równoznaczne z zobowiązaniem się do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej.

 

4. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.

 

5. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

 

6. Świadczeniodawca ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań.

 

7. W razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca informuje o tym świadczeniodawcę, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o nowym terminie.

 

8. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy.

 

9. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

 

10. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy”.

 

Zgodnie z postanowieniami ust. 9 pacjent jest zobowiązany poinformować świadczeniodawcę, jeżeli nie będzie mógł stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 albo gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, na które oczekiwał. Przepis ten nie jest w żaden sposób usankcjonowany, a zatem nie jest możliwe wyegzekwowanie zrealizowania tego obowiązku przez świadczeniobiorcę.

 

Zatem ustawodawca nakłada na pacjenta obowiązek informowania świadczeniodawcy o niemożności stawienia się celem uzyskania świadczenia w ustalonym terminie.

 

Dotyczy to zarówno ustalonego terminu przyjęcia do lekarza pierwszego kontaktu, poradni specjalistycznej oraz do szpitala. Jednak przepisy nie przewidują żadnych sankcji, dlatego że pacjent nie wykonał obowiązku poinformowania o swojej nieobecności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Pobyt w szpitalu a pobyt na zwolnieniu lekarskim

Przebywając w zeszłym roku w szpitalu, podpisałem deklarację ubezpieczeniową, w której zaznaczyłem, że nie przebywam na „ponad 14-dniowym zwolnieniu lekarskim w dniu podpisania deklaracji”. Agent widział wszystkie moje odpowiedzi, nie miał zastrzeżeń. Obecnie skręciłem kostkę, ale towarzystwo odmówiło mi wypłaty odszkodowania z powodu podania fałszywych danych w ankiecie. Czy faktycznie pobyt w szpitalu to to samo, co zwolnienie lekarskie? Dodam, że mam zaświadczenie ze szpitala, że nie wydano zwolnienia, a ponadto ankietę podpisałem 2. dnia hospitalizacji.

 

Termin ważności badań psychiatrycznych

Czy istnieje coś takiego jak termin ważności badań psychiatrycznych? Czy jeżeli u mojej żony ponad 8 lat temu stwierdzono depresję (żona się wyleczyła, jednak nie ma końcowej opinii, że jest zdrowa), to taka diagnoza sprzed 8 lat jest prawnie obowiązująca? Jak to się ma w stosunku do innych zaburzeń, chorób psychicznych? Czy ma to wpływ ewentualnie na wypłatę ubezpieczeń itp.? Czy powinna zdobyć opinię, że teraz jest już zdrowa? Czy w takim wypadku liczy się ostatnia diagnoza?

Leczenie siostry, która ma problemy psychiczne

Ja i rodzice chcemy, by moja siostra była leczona bez jej zgody w szpitalu psychiatrycznym. Złożyliśmy wniosek do sądu, jednak został odrzucony, bo nie dołączyłam zaświadczenia od psychiatry. Czy jest jakaś inna droga? Siostra ucieka przed lekarzami, nie chce zrobić badania. Co robić?

Realizacja postanowienia sądu o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego

W jaki sposób wykonuje się postanowienie sądu o zezwoleniu na umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym na wniosek członka najbliższej rodziny? Kto wykonuje to postanowienie? Czy musi być opatrzone klauzulą wykonalności?

Rencista przeprowadza się do Niemiec, co z opieką medyczną?

Choruję na przewlekłą chorobę, w najbliższym czasie otrzymam rentę z tytułu niezdolności do pracy. Biegle znam niemiecki i moje dzieci mieszkają w Niemczech, dlatego zdecydowałem się na przeprowadzkę za zachodnią granicę. Pytanie dotyczy prawa do świadczeń medycznych: jak załatwić sobie opiekę medyczną w Niemczech? Czy wymagana jest zgoda ZUS?

Co zrobić, gdy bliska, chora psychicznie osoba staje się niebezpieczna?

Mój ojciec dwa razy w ostatnich miesiącach był w szpitalu psychiatrycznym skierowany przez lekarza rodzinnego. Ostatnio po miesiącu wyszedł na własne żądanie. Rozpoznano u niego organiczne zaburzenia osobowości i zachowania. Teraz po groźbie wysadzenia mojego domu w powietrze i że się zabije, zabrali go, ale tego samego dnia wypuścili. Ostatniej nocy chciał zabić swoją konkubinę i zabrali go do szpitala. Boję się, że znów się wypisze i komuś w końcu zrobi krzywdę. Co mogę zrobić? Proszę o pomoc wszyscy żyjemy w strachu!

Czy można odmówić porodu naturalnego?

Mam pytanie z dziedziny prawa medycznego: 2,5 roku temu urodziłam dziecko przez cesarskie cięcie z uwagi na nieprawidłowe ułożenie płodu. Obecnie jestem w 9. miesiącu ciąży i dziecko również do tej pory było ułożone nieprawidłowo. Z tego powodu zostałam zakwalifikowana do kolejnej cesarki z wyznaczonym już terminem. Z niewiadomych przyczyn dziecko się obróciło. Chciałabym wiedzieć, czy będąc po jednej cesarce, mogę odmówić porodu naturalnego. Obawiam się, czy macica wytrzyma taki poród, a także boję się również o dziecko, aby nie owinęło się pępowiną przez ten nagły obrót, poza tym już psychicznie nastawiłam się na cesarkę. Umówiłam się na rozmowę w tej sprawie z ordynatorem szpitala, jednak chciałabym wiedzieć, czy jest jakaś regulacja prawna, która uprawnia mnie do niewyrażenia zgody na poród siłami natury.

Szczepić czy nie szczepić dziecka – aspekty prawne

Jestem ojcem 1,5-rocznego dziecka. Chciałem je zaszczepić, by było zdrowe, lecz seria wystąpień lekarzy i naukowców skłoniła mnie do zaniechania tego. Dlatego ucieszyłem się, otrzymawszy zaproszenie od sanepidu w celu przeprowadzenia rozmowy uświadamiającej. Ku mojemu zaskoczeniu urzędnik odmówił potwierdzenia na piśmie swoich twierdzeń, że szczepionki obowiązkowe są całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia dziecka, nie ma żadnego ryzyka powikłań, a podanie leku osobie zdrowej nie godzi w etykę lekarską, w szczególności w starożytną zasadę – „po pierwsze nie szkodzić”. Jednocześnie groził, że za niewykonanie szczepień obowiązkowych nałożone zostaną kary administracyjne. Przyznam, że bardzo mnie to zdumiało i zmartwiło. Bo jeżeli jest tak, jak mówi, to dlaczego odmawia potwierdzenia mi tego na piśmie? Nie mając takiej gwarancji pisemnej z urzędu, nabrałem podejrzeń, że z tymi szczepieniami nie jest tak bezpiecznie, jak się nam to wmawia, a dziecku grożą poważne konsekwencje zdrowotne. Z drugiej strony urząd napiera i grozi wysokimi grzywnami! Urzędnik wie o braku podstawy prawnej do karania, a także o orzecznictwie przychylnym dla rodziców, a mimo to straszy i nie chce podpisać wspomnianego oświadczenia. Czy nie mamy tu do czynienia z zabronionym przez Kodeks karny (art. 191) wymuszeniem lub zastraszeniem w zbiegu z podżeganiem do wyrządzenia szkody na zdrowiu lub życiu niemowlęcia? (Podając zdrowemu dziecku lek, gdyby w wyniku tego straciło ono zdrowie lub życie, popełniłbym przestępstwo.) Chcę się bronić przed takim traktowaniem przez państwo mnie – obywatela i rodzica. Czy mam szansę? Jak się zachować? Czy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Dobrowolne ubezpieczenie marynarza

Jestem marynarzem na statkach obcej bandery. Chciałbym teraz dobrowolnie się ubezpieczyć w NFZ – co mam zrobić?

Pomoc chorej psychicznie matce

Mieszkam za granicą, a moja mama w Polsce. Docierają do mnie niepokojące wieści, że mama poważnie choruje psychicznie (już dawniej się leczyła). Grozi sąsiadom, wszczyna awantury, bywa u niej policja. Jej stan się pogarsza, ma urojenia i jest agresywna. Czy mogę jakoś jej pomóc, mimo że nie mieszkam blisko niej? Chcę jej bezpieczeństwa oraz pewności, że nikomu nic nie zrobi. Jak mam postępować?

Promowanie zdrowia przez osobę bez wykształcenia medycznego

Rozważam założenie strony internetowej (bloga) oraz napisanie ebooka (dostępnego do kupienia). Blog i planowany ebook dotyczyłyby tematyki zdrowotnej, m.in. cholesterolu, cukrzycy, nadwagi, a w szczególności zdrowego odżywiania. Czy mogę wydać takiego ebooka, nie posiadając wykształcenia medycznego? Nie jestem dietetykiem ani lekarzem, chciałabym się podzielić wypracowanymi przeze mnie metodami żywienia, które pozytywnie wpłynęły na zdrowie mojej rodziny. Chciałabym więc przedstawić swoją wiedzą praktyczną w formie opracowanych przeze mnie jadłospisów wraz z przepisami. Czy mogę to zrobić, nie łamiąc prawa?

Odszkodowanie od producenta wadliwego leku

Pacjent miał przepisany lek X. Jest w trakcie jego stosowania od dłuższego już czasu. Obecnie ten lek został wycofany przez Generalny Inspektorat Farmaceutyczny – zgadza się seria na opakowaniu. Czy jest możliwość uzyskania odszkodowania za używanie tego wadliwego leku?

Załatwienie opieki całodobowej dla matki

Proszę o pomoc w napisaniu wniosku do sadu rejonowego  o skierowanie mojej matki do domu opieki społecznej ze względu na jej stan psychiczny – „bez jej zgody”. Sytuacja jest taka, że umarł mój brat, który się nią opiekował, i matka została sama, bo ja mieszkam w Niemczech od 30 lat i nie mogę się nią opiekować. Załatwiłam jej opiekę z MOPS-u, ale opiekunka napisała mi list, że matka potrzebuje opieki całodobowej i istnieje zagrożenie dla jej zdrowia i życia. Matka nie jest ubezwłasnowolniona.

Orzeczenie o urlopie wydane przez lekarza przyjmującego prywatnie

Leczę się od kilku lat u internisty, który przyjmuje w swoim prywatnym gabinecie (nie pracuje w żadnej przychodni). Czy taki lekarz może wydać mi orzeczenie o potrzebie pójścia na urlop dla poratowania zdrowia? Jeśli nie – co powinnam zrobić, skoro dokumentacja medyczna znajduje się tylko w jego gabinecie?

Zakażenie bakterią podczas wykonywania zabiegu a roszczenie o odszkodowanie

Podczas wykonywania zabiegu zleconego przez lekarza w przychodni, w której się leczę, zostałem zarażony niebezpieczną bakterią. Dwa dni po zabiegu wylądowałem na ostrym dyżurze w tej klinice, zostałem przyjęty do szpitala na dwa tygodnie. Sam musiałem pokryć koszty leczenia. Jak mogę się domagać odszkodowania?

Lekarz rezydent i zamknięcie miejsc specjalizacyjnych w szpitalu

Jestem lekarzem i odbywam specjalizację w szpitalu w ramach rezydentury. Dyrektor szpitala wystąpił o zamknięcie akredytacji w mojej specjalności – tak bez powodu. Bezpośrednio nie zostałem zwolniony z pracy, lecz nie mogę kontynuować specjalizacji w tym ośrodku. Czy należy mi się odszkodowanie?

„Ceny sztywne” leków – projekt ustawy o refundacji leków

Chciałbym się dowiedzieć, czy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej, mającej na celu ujednolicenie cen leków refundowanych, będzie istniała możliwość obniżenia odpłatności dla pacjenta. Chodzi o to, czy będzie taka możliwość na poziomie apteki. Czy zgodnie z nową ustawą będzie można pozostawić odpłatność dla pacjenta (na rachunku) na normalnym poziomie, ale pacjent tej ceny nie zapłaci (lub zapłaci część), a zrobi to za niego apteka lub zewnętrzna firma albo fundacja?

Sprzeczne informacje co do wprowadzonych zmian w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty

Prowadzę działalność polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych w gabinecie oraz w domu klienta. Zatrudniam pracowników na umowę o pracę oraz na umowę-zlecenie. W maju 2017 r.* weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Niestety w Internecie znajduję sprzeczne informacje dotyczące zmian, jakie powinnam w związku z tą ustawą wprowadzić. Jednym z problemów pozostaje kwestia ubezpieczeń dla pracowników. Czy ja jako pracodawca mam obowiązek zapewnić pracownik konkretne ubezpieczenie? Nurtuje mnie przede wszystkim kwestia OC. Czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe w tym zawodzie? Czy wykupienie takiego ubezpieczenia leży po stronie pracodawcy, czy pracownik ubezpiecza się we własnym zakresie? Może zarówno pracodawca, jak i pracownik powinien takie OC posiadać, a jeśli tak, to jaki powinien być zakres tego ubezpieczenia? Pracownicy, świadcząc usługi, są narażeni na popełnienie błędu, którego skutkiem może stać się uszczerbek na zdrowiu klienta. Kto w takiej sytuacji odpowiada za uczynioną szkodę, pracodawca czy pracownik? Chciałabym możliwie najlepiej zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych problemów i roszczeń ze strony klientów.

Zwolnienie chorobowe wystawione przez szpital, a odrzucone przez ZUS

Zwolnienie chorobowe wypisane w szpitalu zaczynało się 10 lutego i trwało do 15 marca, jednak zostało wystawione 18 marca. ZUS je odrzuca, skoro data wystawienia jest inna niż czas trwania zwolnienia. Czy mogę coś zrobić w tej sytuacji? Dodam, że po pobycie w szpitalu 16 marca urodziłam dziecko.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »