.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 14.06.2012

Urodziłam się w 1959 r., studiowałam po liceum i ukończyłam studia w terminie. Potem pracowałam 4 lata w szkole, a od 1985 r. nieprzerwanie pracuję w Pałacu Młodzieży jako nauczyciel. Na dziś mam odpowiednie okresy składkowe i nieskładkowe. Czy jeśli pozostanę w tej pracy, to po ukończeniu 55. roku życia (w 2014 r.) będę mogła przejść na świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracując w Pałacu Młodzieży, jest Pani zatrudniana zgodnie z wymogami ustaw oświatowych i podlega Pani regulacją prawnym dotyczącym nauczyciela, w tym również ustawie z dnia 22 maja 2006 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

 

Zgodnie z ustawą świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielowi w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 

1. „osiągnięcia wieku dla kobiet 55 lat w latach 2009-2024;

2. posiadania okresu składkowego i nieskładkowego w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynoszącego 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w: 

 

 1. publicznych i niepublicznych przedszkolach,
 2. szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 3. publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
 4. młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 5. młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 6. specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 7. specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
 8. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

 

3. rozwiązania stosunku pracy”.

 

Musi Pani pamiętać, iż do 30 lat stażu pracy wlicza się okresy składkowe i okresy nieskładkowe, z tym że tych drugich nie może być więcej niż 1/3 udowodnionych składkowych. Jednocześnie 20 lat stażu pracy nauczycielskiej to okresy rzeczywistej pracy „przy tablicy”. Musi więc Pani liczyć się z tym, że ZUS nie zaliczy do okresu Pani pracy „przy tablicy”:

 

 1. czasu niezdolności do pracy, za który wypłacone zostało wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 2. urlopu macierzyńskiego,
 3. urlopu wychowawczego,
 4. urlopu dla poratowania zdrowia,
 5. pozostawania w stanie nieczynnym,
 6. przebywania na urlopie udzielonym w związku z dalszym kształceniem się,
 7. służby wojskowej,
 8. urlopu bezpłatnego,
 9. czasu niewykonywania pracy, za który nauczycielowi wypłacono na podstawie Karty Nauczyciela wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności.

 

By w 2014 roku móc skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli, musi więc Pani jedynie sprawdzić w ZUS (przed rozwiązaniem umowy o pracę z placówką zatrudniającą), czy okresy faktycznej pracy „przy tablicy” (po odjęciu wykorzystanych urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz wszystkich zwolnień lekarskich, itp.) wynoszą wymagane minimum 20 lat. Wszelkie pozostałe kryteria, tj. ukończone 55 lat oraz 30 lat stażu zawodowego, będą przez Panią spełnione w roku 2014. Konieczne pozostanie także rozwiązanie przez Panią (a nie dyrekcję szkoły) stosunku pracy oraz złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego na urzędowym formularzu.

 

Prawo do świadczenia kompensacyjnego nabywa się od następnego dnia po ustaniu zatrudnienia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie kompensacyjne w dacie spełnienia ostatniego warunków pobiera zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, prawo do wnioskowanego świadczenia może nabyć dopiero od dnia zaprzestania pobierania zasiłku lub świadczenia.

 

Należy jednak podkreślić, że w razie zgłoszenia wniosku o świadczenie kompensacyjne w miesiącach następujących po miesiącu spełnienia ostatniego z warunków wymaganych do nabycia uprawnień lub zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego bądź świadczenia rehabilitacyjnego, prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 plus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »