Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie usług na emeryturze

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 14.02.2019

Jestem na emeryturze zgodnie z wiekiem. Zlikwidowałem działalność gospodarczą, którą prowadziłem – była to gastronomia. Obecnie zastanawiam się na robieniem usług typu chrzciny czy przyjęcia. Czy mogę świadczyć te usługi będąc na emeryturze zgodnie z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Świadczenie usług na emeryturze

W pierwszej kolejności wskazać należy, że podatnik może osiągać z wielu różnych źródeł przychodów. Fakt, że zlikwidował Pan działalność gospodarczą, nie pozbawia Pana do wykonywania pojedynczych zleceń w ramach umowy zlecenia czy też o dzieło.

 

W przypadku, gdy umowę o dzieło lub zlecenie zawierają dwie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, to przychód uzyskany z takiej umowy zaliczany jest do tzw. innych źródeł przychodu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

 

Rozliczenia przychodu uzyskanego w ramach innych źródeł dokonuje się w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następnego. Dochód z innych źródeł sumuje się z pozostałymi dochodami (np. z emerytury) i do łącznej sumy stosujemy skalę podatkową, tj. 18% lub 32% (jeżeli dochód przekroczy 85 528 zł w roku).

 

Takie rozwiązanie może być jednak niekorzystne w przypadku osiągania przychodów z umowy zlecenia (o dzieło) w znacznej wysokości. Powoduje bowiem, że zleceniobiorca (wykonawca dzieła) będzie obowiązany do zapłaty jednorazowo wysokiej kwoty podatku.

 

Wyjściem z tej sytuacji może być opłacanie miesięcznych zaliczek na podatek. Zgodnie bowiem z treścią art. 44 ust. 1c ustawy PIT osoba fizyczna uzyskująca dochody w ramach umowy zlecenie (o dzieło) może wpłacać miesięczne zaliczki na podatek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu. Dzięki wpłacaniu zaliczek roczny podatek do zapłaty będzie niższy ponieważ ulegnie pomniejszeniu o wpłacane zaliczki.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 6 ustawy PIT w przypadku dochodu z innych źródeł koszty wynoszą 20% uzyskanego przychodu. W rezultacie jeżeli z umowy  zlecenie na organizację chrzcin otrzyma Pan przychód w wysokości 1000 zł to koszt będzie wynosił 200 zł. Różnica tych wartości, tj. 800 zł, stanowi dochód podlegający opodatkowaniu.

 

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że tego typu umowy muszą mieć charakter sporadyczny. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 5a pkt 6 ww. ustawy „poprzez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową:

 

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9”.

 

W konsekwencji dla uznania przez organ podatkowy, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, wcale nie jest istotne, że taką działalność Pan zlikwidował. Organ może stwierdzić, że nadal wykonuje Pan działalność gospodarczą nawet pomimo jej formalnego zakończenia. Na gruncie ustawy PIT dla kwalifikacji danego przychodu jako pochodzącego z działalności gospodarczej kluczowe jest, aby była to działalność zorganizowana oraz ciągła.

 

Zatem jeżeli po likwidacji firmy będzie Pan w sposób ciągły i systematyczny świadczył usługi gastronomiczne oraz przybierze to postać działania zorganizowanego (np. poprzez ogłoszenia, reklamy, zatrudnianie pracowników, prowadzenie magazynu), to organ podatkowy będzie mógł mimo wszystko zakwalifikować takie usługi jako działalność gospodarcza.

 

Jeżeli jednak będą to usługi świadczone w sposób sporadyczny, okazyjny i dodatkowo nie będzie się Pan nigdzie reklamował, to nie można uznać, że taka działalność ma charakter zorganizowany i ciągły. W konsekwencji może Pan w zawrzeć z inną osobą fizyczną umowę-zlecenie lub o dzieło i rozliczyć ją jako dochód z innych źródeł na zasadach, które opisałem na wstępie. Chyba że zlikwidował Pan działalność co najmniej 5 lat temu, wtedy jest jeszcze jedna opcja rozwiązania tej sytuacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - 3 =

»Podobne materiały

Renta z KRUS a założenie firmy i składki na ZUS

Od kilku miesięcy pobieram rentę chorobową z KRUS. Zastanawiam się nad założeniem własnej działalności. Czy stracę wtedy prawo do renty? Czy będę musiał opłacać pełne składki na ZUS? Czy powinienem ustalić stopień niepełnosprawności, by korzystać np. z ulgi w opłatach?

Usługi zwolnione z VAT przed zmianą ustawy a stan w 2011 r.

Prowadzę działalność gospodarczą o kodzie 90.01.Z (wystawianie przedstawień artystycznych), reprezentuję artystę i fakturuję jego honoraria powiększone o moją prowizję. Do 2010 r. korzystałem ze zwolnienia z VAT. Obecnie nie wiem, jak interpretować art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o

Wykonana usługa a wpis do ewidencji

Jestem osobą fizyczną. Czy podpisanie umowy z kontrahentem na usługę, której nie wpisałem do ewidencji działalności gospodarczej, może skutkować nieważnością umowy? Wpis do ewidencji uzupełniłem dopiero po roku. Usługę wykonuję ja. Czynności w ramach tej umowy mają charakter cykliczny. Czy
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »