Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie kompensacyjnym a pomaganie jako wolontariusz

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.11.2018

Czy w przypadku, gdy będę miała prawo do świadczenia kompensacyjnego, z którego skorzystam, będę mogła jednocześnie pomagać jako wolontariusz w placówce oświatowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu w przypadku podjęcia przez osobę uprawnioną pracy w jednostkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191).

 

Świadczenie ulega zawieszeniu, gdy nauczyciel podejmie pracę w:

 

  1. publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy o systemie oświaty;

  2. zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

  3. publicznych kolegiach pracowników służb społecznych;

  4. publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP;

  5. przedszkolach publicznych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;

  6. przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;

  7. urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, CKE oraz OKE, organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych (dotyczy stanowisk, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne);

  8. Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych;

  9. innych jednostkach pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej nauki zawodu.

 

Jeżeli osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wykonuje pracę na rzecz ww. jednostek w ramach innej umowy niż umowa o pracę, ww. przepis nie ma zastosowania.

 

Wolontariusz to osoba, która bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.). Nie jest pracownikiem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - VII =

»Podobne materiały

Przedszkole publiczne

Czy istnieją jakieś przeszkody prawne uniemożliwiające osobie fizycznej prowadzenie przedszkola publicznego? Mamy już szkołę publiczną, której organem prowadzącym jest osoba fizyczna. Tymczasem w gminie mówią, że oni chętnie wydadzą na to zgodę, ale nie mogą, ponieważ prowadzenie przedszkoli publicz

Zawody sportowe – prawa nauczyciela opiekującego się startującymi uczniami

Witam. Pracuję w szkole sportowej. Systematycznie z młodzieżą startujemy w zawodach sportowych. Czy godziny przepracowane w czasie zawodów sportowych (opieka trenerska) są traktowane jako godziny dydaktyczne, czy jako opiekuńcze? Czy nauczyciele w takiej szkole mogą mieć dodatkowe wynagrodzenie za o
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »