Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sukcesja numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 28.08.2009

Autor omawia kwestie związane z następstwem prawnym i sukcesją NIP.

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:

 

  1. przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy;
  2. przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

 

Za przekształcenie na gruncie ustawy uznaje się również wpis spółki cywilnej do rejestru na podstawie art. 26 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276).

 

W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, decyzja o nadaniu NIP wygasa z mocy prawa, z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej. Zatem w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą zawsze śmierć powoduje wygaśnięcie z mocy prawa decyzji o nadaniu NIP.

 

Celem zachowania prawidłowości i rzetelności prowadzonych przez administrację rejestrów ustawodawca nakazał, by organy prowadzące ewidencję ludności w terminie 14 dni od dnia otrzymania aktu zgonu przekazywały informację o zgonie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego podatnika.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Sądy rejestrowe są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, do przekazania informacji o wykreśleniu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na ostatni adres siedziby podmiotu.

 

Przedstawione regulacje w praktyce sprawiają czasem problemy. Jednym z omawianych tematów jest kwestia postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa prowadzonego w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, gdy w trakcie postępowania właściciel umiera. Zgodnie z powyżej przywołanymi przepisami decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej wygasa z chwilą zgonu z mocy prawa, zatem prowadzący postępowanie upadłościowe syndyk traci NIP, którym może się posługiwać. W toku postępowania upadłościowego syndyk może pod pewnymi warunkami sprzedawać towary, wykonywać usługi itd., a w opisanej sytuacji nie posiada numeru NIP, który mógłby zamieścić na fakturze. Syndyk nie może wystąpić o nadanie NIP w tej sytuacji, gdyż ustawa nie przewiduje tymczasowych numerów NIP, z oczywistych względów syndyk nie może posłużyć się własnym numerem identyfikacji podatkowej.

 

Analogiczne stanowisko zajął w piśmie z dnia 30 marca 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (sygn. OR/406-0010/05), w którym przeczytać można, iż zdaniem organu: „Z chwilą śmierci osoby fizycznej – zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) – decyzja o nadaniu numeru NIP wygasa z mocy prawa, dlatego syndyk masy upadłości w sprawach dotyczących masy upadłości zmarłego nie może się posługiwać numerem identyfikacji podatkowej zmarłego. Syndyk masy upadłości nie może także wystąpić o nadanie nowego numeru NIP lub tymczasowego numeru NIP dla osoby nieżyjącej, bowiem takich instytucji nie przewiduje ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Powyższe oznacza, iż syndyk masy upadłości zmarłego w sprawach dotyczących masy upadłości zmarłego może posługiwać się imieniem i nazwiskiem zmarłego, w odniesieniu do którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe wraz z jego numerem PESEL, dodatkowo może także wskazać nazwę firmy zmarłego”.

 

W piśmie z dnia 11 sierpnia 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. 1401/BF/4003/US-2/TZ/05), omawiając kwestię sukcesji numeru identyfikacji podatkowej, wskazuje, że: „Jedynie w wypadku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy albo przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę ma miejsce wyjątek od zasady, że dla powstania obowiązku (i uprawnienia) do posługiwania się określonym numerem NIP potrzebne jest wydanie decyzji o nadaniu NIP. W innych przypadkach ustanie bytu prawnego podatnika powoduje, że decyzja o nadaniu NIP wygasa z mocy prawa”.

 

Konsekwencją powyższych regulacji jest np. problem związany z kasami fiskalnymi, który często poruszają podatnicy. Problem ten starał się wyjaśnić w piśmie z dnia 31 sierpnia 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. PPB2-4407/I/31/2005), którego myśl przewodnia, mimo zmiany niektórych regulacji, pozostaje w pełni aktualna. W przywołanym piśmie możemy przeczytać, iż:

 

„Numer identyfikacji podatkowej, w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowej nie przechodzi na następcę prawnego. Tym samym następca prawny nie może korzystać w żadnym przypadku z NIP podatnika (osoby fizycznej). Stosownie do przepisu § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

 

  1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych adres siedziby podatnika,
  2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP).

 

Zatem jak wynika z powołanych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, wykorzystanie kas rejestrujących, będących dotychczas własnością podmiotu osoby fizycznej, przez następcę prawnego podatnika jest niemożliwe, z uwagi na to, iż numer identyfikacji podatkowej w przypadku przedmiotowego przekształcenia nie przechodzi na następcę prawnego. Następca prawny spółka osobowa – nie może korzystać w żadnym przypadku z NIP podatnika przekształcanego. Wykorzystanie tych samych kas rejestrujących będących dotychczas własnością podmiotu osoby fizycznej, przez następcę prawnego jest możliwe pod warunkiem: dokonania m.in. wymiany modułu fiskalnego kas.”

 

Reasumując, planując przekształcenie działalności lub z konieczności przejmując przedsiębiorstwo po zmarłym, należy pamiętać również o najmniejszych konsekwencjach tych zdarzeń, takich właśnie jak sukcesja numeru identyfikacji podatkowej.Stan prawny obowiązujący na dzień 28.08.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - 7 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Zwrot wywłaszczonej przez Skarb Państwa nieruchomości w świetle podatku od spadków i darowizn

Artykuł omawia konsekwencje prawne, w tym podatkowe, zwrotu nieruchomości wywłaszczonej w przeszłości na rzecz Skarbu Państwa.

Zwolnienie od podatku dochodowego sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku przed 01.01.2007 r.

Artykuł omawia możliwość uniknięcia opodatkowania podatkiem dochodowym środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (domu, lokalu itd.) nabytej uprzednio w drodze spadku, jeżeli spadkodawca zmarł przed dniem 01.01.2007 r.

Dziedziczenie a obowiązek podatkowy

Nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia podlega co do zasady obowiązkowi zapłaty podatku od spadków i darowizn. Od tego obowiązku zwolnione mogą być w szczególności osoby blisko spokrewnione ze spadkodawcą.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »