Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stypendium z uczelni

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 02.10.2012

Syn studiuje w Ameryce. Otrzymuje stypendium z uczelni, część jest przeznaczona na utrzymanie. Zakładamy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT i ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów nr 17304/10 takie stypendium jest zwolnione z podatku w Polsce. Czy mamy rację? Czy syn powinien złożyć NIP-3 z aktualizacją adresu (wciąż jest zameldowany w Polsce)? Czy należy złożyć deklarację o przeniesieniu interesów życiowych na kilka lat do USA? Czy musi złożyć PIT za 2011 rok (przed wyjazdem w sierpniu pracował na zlecenie)? Co w nim napisać?

 

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Moim zdaniem stypendyście otrzymującemu stypendium z uczelni przysługuje w opisanej sytuacji jedynie prawo do wyłączenia z podstawy opodatkowania dochodu z tytułu stypendium z uczelni równowartości diety w wysokości 46 dolarów amerykańskich za każdy dzień otrzymywanego stypendium, tj. z art. 21 ust. 1 pkt 23a lt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych*.

 

Jest tak, bowiem zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „wolna od podatku jest część dochodów osób posiadających w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium”.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustala wysokość diety za dzień podróży do USA na kwotę 46 dolarów amerykańskich.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W odpowiedzi na interpelację stanowisko jest bardziej rozbudowane niż fragment, na który się Pani powołuje, minister finansów wskazuje bowiem dalej:

 

„Zgodnie z art. 18 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowa z dnia 8 października 1974 r. zawarta między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) stypendia i inne świadczenia wymienione w tym przepisie zwolnione są, w ramach limitu określonego w tym przepisie, z opodatkowania w USA. W Polsce dochody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w ustawie, tj. według skali podatkowej. Równocześnie do opodatkowania tego stypendium z uczelni będzie miało zastosowanie zwolnienie przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy PIT.

 

Stypendysta kształcący się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej będzie mógł pomniejszyć swój roczny dochód do opodatkowania o kwotę stanowiącą równowartość 46 USD za każdy dzień otrzymywania stypendium”.

 

Przywołany przez Panią art. 21 ust. 1 pkt 39 stanowi, ze „wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”.

 

Stypendia z uczelni przyznawane np. w USA nie są przyznawane na podstawie polskich przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – nie są bowiem przyznawane na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stąd moim zdaniem wyżej wymieniony przepis nie znajdzie w opisanej sytuacji zastosowania.

 

Organy podatkowe wskazują, że „jeżeli otrzymana w danym roku kwota stypendium wyższa będzie od kwoty objętej zwolnieniem, nadwyżkę ponad kwotę wolną należy wykazać w zeznaniu rocznym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym otrzymane było stypendium. Natomiast w przypadku, jeśli odliczenie z tytułu diet będzie wyższe od kwoty otrzymanego stypendium, to nie będzie w ogóle konieczne wykazywana stypendium w zeznaniu rocznym” (pismo z dnia 29 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie; sygnatura: IPPB2/415-42/09-7/AS).

 

Zupełnie odrębnym tematem jest miejsce zamieszkania, bowiem wszystkie powyższe uwagi są aktualne, jeśli Pani syn ma miejsce zamieszkania w Polsce.

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych” osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

Natomiast „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 

Powyższe stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska”.

 

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z dnia 18 września 1976 r.) stanowi:

 

„Określenie «osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski» oznacza:

 

  1. polską spółkę i
  2. jakąkolwiek osobę (oprócz spółki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z polskim prawem jako spółka) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarządcy majątku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez taką osobę z tego tytułu podlega podatkowi polskiemu jako dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

 

Określenie «osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych» oznacza:

 

  1. spółkę Stanów Zjednoczonych i
  2. jakąkolwiek osobę (oprócz spółki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jako spółka) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarządcy majątku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez taką osobę z tego tytułu podlega podatkowi Stanów Zjednoczonych jako dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych”.

 

Dopiero gdy na podstawie powyższych przepisów nie sposób rozstrzygnąć, gdzie ma miejsce zamieszkania określona osoba fizyczna, stosuje się przepisy szczególne umowy, zgodnie z którymi osoba fizyczna, jeśli ma miejsce zamieszkania w obydwu Umawiających się Państwach, to:

 

  1. „będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ona stale zamieszkuje. Jeżeli ona stale zamieszkuje w obydwu Umawiających się Państwach lub nie zamieszkuje w żadnym z Umawiających się Państw, to będzie uważana za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, z którym jej związki osobiste i majątkowe są ściślejsze (ośrodek powiązań osobistych),
  2. jeżeli nie można ustalić, w którym z Umawiających się Państw znajduje się ośrodek jej powiązań osobistych, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, w którym ona zazwyczaj przebywa,
  3. jeżeli ona zazwyczaj przebywa w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa w żadnym z Umawiających się Państw, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, którego jest obywatelem”.

 

Reasumując, sam fakt nieprzebywania w Polsce nie powoduje utraty miejsca zamieszkania w Polsce. Od ogółu czynników i obrazu życia danej osoby zależy określenie jej miejsca zamieszkania. Upraszczając, uznać można, że jeśli związki osobiste i majątkowe Pani syna jako osoby nieprzebywającej w Polsce powyżej 183 dni w roku są ściślejsze z USA niż z Polską – doszło do zmiany miejsca zamieszkania. W przeciwnej sytuacji do zmiany miejsca zamieszkania nie doszło.

 

Jeśli doszło do zmiany miejsca zamieszkania, należy zaktualizować dane i wskazać historyczną datę zmiany miejsca zamieszkania. Dochody osiągnięte po tej dacie poza granicami kraju nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, bowiem osoba je osiągająca nie jest polskim rezydentem podatkowym.

 

Jeśli zaś do zmiany miejsca zamieszkania nie doszło, aktualna jest pierwsza część odpowiedzi.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 13.03.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus sześć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Stypendium socjalne

Student w trudnej sytuacji materialnej studiuje na dwóch uczelniach. Na początku roku złożył wnioski o stypendium socjalne. Obecnie otrzymuje je z dwóch źródeł. Czy to zgodne z prawem?

Źródła przychodów w postaci stypendiów i nagród sportowych

Jestem wiceprezesem klubu sportowego. Wypłacamy nagrody i stypendia zawodnikom, którymi są uczniowie, studenci, osoby pracujące i niepracujące. Nie wiem, jak określić te źródła przychodów i co z podatkami od takich kwot? Proszę o wyjaśnienia.  

Opodatkowanie dochodu z wykładu na uczelni zagranicznej

Jaki podatek powinienem zapłacić od dochodu 2600 euro z wykładu na uczelni w Hiszpanii? Jest to mój jedyny dochód do opodatkowania w 2009 r. Na uniwersytecie w Hiszpanii przedstawiłem certyfikat rezydencji podatkowej w Polsce, w związku z tym nie pobrano ode mnie tam podatku, tylko wypł

Zmiana dochodów studenta otrzymującego stypendium socjalne

Studiuję zaocznie. Moim jedynym źródłem dochodów są alimenty, które otrzymuję od ojca moich dzieci, oraz stypendium socjalne. Czy w ramach udokumentowania mogę przedstawić władzom uczelni umowę pisaną odręcznie z byłym partnerem? Uczelnia kazała informować o zmianie dochodów w czas
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »