.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Stwierdzenie zasiedzenia przez zmarłą osobę

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.06.2016

Moja matka zmarła w 2003 r. W 2012 r. roku nabyłam po niej spadek. 3 lata później sąd ogłosił, że matka zasiedziała nieruchomość. Czy jest możliwe, abym była zwolniona od podatku od spadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. dziedziczenia i zasiedzenia.

 

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (co wynika wprost z art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Pani więc nabyła spadek w 2003 roku. Jednocześnie, jak wnioskuję z Pani pytania, w 2012 r. (jeśli wtedy miejsce miało wydanie orzeczenia sądu stwierdzające nabycie spadku) odnowił się obowiązek podatkowy, gdyż w przypadku, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono orzeczeniem sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Natomiast obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie i ciąży na nabywcy własności. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania.

 

Jako że spadkodawczyni zmarła przed 2007 rokiem, nie ma możliwości zastosowania zwolnienia generalnego z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Tym samym uważam, iż należy zapłacić zarówno podatek od zasiedzenia, jak i od nabycia spadku w drodze dziedziczenia.

 

Podobnie wskazuje się w doktrynie, np. T. Krywan:

 

„W konsekwencji słuszne jest stanowisko urzędu skarbowego, że należy zapłacić podatek z tytułu nabycia własności przedmiotowego gruntu w drodze zasiedzenia, a następnie podatek z tytułu nabycia przedmiotowego gruntu w drodze spadku. Jeśli chodzi o kolejność to decyduje o tym moment powstania obowiązku podatkowego. Jeśli chodzi o nabycie własności w drodze zasiedzenia to obowiązek ten powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie (zob. art. 6 ust. 1 pkt 6 u.p.s.d.). Natomiast obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze dziedziczenia następuje z chwilą przyjęcia spadku (zob. art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d.). Jednocześnie jednak z art. 6 ust. 4 u.p.s.d., jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania zostało stwierdzone orzeczeniem sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W konsekwencji w pierwszym rzędzie należy zapłacić podatek od spadków i darowizn w związku z otrzymaniem spadku, natomiast dopiero w drugiej podatek w związku z nabyciem własności poprzez zasiedzenie (mimo, że z punktu widzenia prawa cywilnego najpierw została nabyta własność przez zasiedzenie, a dopiero później zasiedzony grunt wszedł do masy spadkowej; sąd jedynie potwierdza zasiedzenie, które następuje z mocy samego prawa w momencie upływu określonego okresu czasu).Jednocześnie pragnę zauważyć, iż obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu zasiedzenia przedmiotowego gruntu ciąży na mężu oraz córkach jako na następcach prawnych zmarłej żony. Zgodnie bowiem z art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, spadkobiercy (wszyscy spadkobiercy, a więc do zapłaty podatku od zasiedzenia obowiązany jest nie tylko mąż, ale również córki) podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Inaczej jest, jeśli chodzi o podatek od spadków i darowizn z tytułu spadku. W tym wypadku osoby te występują już »we własnym imieniu«”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl