Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Strona postępowania administracyjnego w sprawie o objęcie ubezpieczeniem

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 06.07.2016

Kto będzie właściwą stroną postępowania administracyjnego w sprawie o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym prowadzonym w oparciu o art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej osoby, która podpisała z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Poznaniu umowę o dzieło na przeprowadzenie warsztatów? Czy stroną będzie Krajowa Izba Biegłych Rewidentów czy Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Poznaniu?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Główną ustawą regulująca postępowanie przed organami administracji jest Kodeks postępowania administracyjnego (dalej zwana K.p.a.)

 

W myśl przepisu art.29 K.p.a. stronami postępowania administracyjnego mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

 

Zgodnie z treścią art. 5 § 2 pkt 5 K.p.a. ustawodawca pod pojęciem organizacji społecznej rozumie: organizacje zawodowe (np. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów), samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne.

 

Organizacja społeczna, w sprawie, która tyczy się jej interesu prawnego, może być stroną postępowania administracyjnego na podstawie art. 28 i 29 K.p.a.

 

Ustawodawca przyjął tu założenie, że stroną w rozumieniu przepisu art. 28 K.p.a. jest ten adresat rozstrzygnięcia, zapadającego przed organem administracji publicznej w sprawie indywidualnej, którego praw lub obowiązków rozstrzygnięcie to dotyczy. Na podstawie wskazanego wyżej przepisu NSA stwierdził: „o tym, czy określonemu podmiotowi służy prawo strony w konkretnym postępowaniu administracyjnym, decyduje norma prawna, z której dla tego podmiotu wynikają wprost określone prawa lub obowiązki”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Stroną postępowania administracyjnego jest - najkrócej mówiąc - ten adresat decyzji organu, którego praw lub obowiązków dotyczyć będzie rozstrzygnięcie podjęte w prowadzonym postępowaniu.

 

Tak jak to wskazano wyżej, z punktu widzenia wymogów formalnych określonych w art. 29 K.p.a., stroną postępowania administracyjnego mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Wymogi formalne ustanowione przez ustawodawcę kodeksowego należy więc stosować wtedy, gdy z przepisów prawa materialnego nie wynika, jakiego rodzaju podmioty mogą być stronami postępowania administracyjnego.

 

Należy przy tym podkreślić, że nie każdy podmiot wskazany przez ustawodawcę w art. 29 K.p.a. jako podmiot mogący być stroną postępowania administracyjnego, może samodzielnie dokonywać czynności prawnych. Jest to istotne, gdyż organ administracyjny musi ustalić krąg osób mogących działać w imieniu i na rzecz strony w prowadzonym postępowaniu. Ustawodawca przyjmuje założenie dokonywania oceny zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych na podstawie przepisów szczególnych (prawa materialnego), zaś w przypadku braku takich regulacji - na zasadach przepisów prawa cywilnego.

 

Zgodnie zatem z literalnym brzmieniem tego przepisu oddział organizacji społecznej czy spółki kapitałowej nie może być stroną postępowania administracyjnego. Oddział taki nie jest osobą fizyczną i osobą prawną. Nie może być również uznany za jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Jest jedynie wyodrębnioną masą majątkową, częścią organizacyjną, która działa w ramach tej danego podmiotu

Zatem punktu widzenia organizacji społecznej, ma ona zdolność występowania przed sądem, ale działać w jej imieniu będą mogły – co do zasady – upoważnione organy tej organizacji tzn. że działa ona przez jej ustawowych lub statutowych przedstawicieli.

 

W żaden zatem sposób nie można konstruować tezy, aby stroną postępowania był w takim wypadku oddział, który nie ma legitymacji czynnej także według uregulowań Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest ustawowo powołanym samorządem zawodowym zrzeszającym biegłych rewidentów. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649) Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań i działa na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień statutu.

 

Przepis art.15 tej ustawy stanowi, że „Krajowa Izba Biegłych Rewidentów posiada osobowość prawną i tworzy ona oraz likwiduje oddziały regionalne”.

 

Z kolei przepis art. 29. tej ustawy wskazuje, że „Statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Audytowego, określa:

 

1) tryb tworzenia, zakres działania, strukturę organizacyjną, w tym funkcjonowanie regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, tryb działania, sposób finansowania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz

2) sposób składania oświadczeń woli w imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, w zakresie nieuregulowanym w ustawie”.

 

Z kolei § 4 Statutu KIBR stanowi, że Izba działa przez swoje organy i oddziały. Niemniej zapoznając się z działem III Statutu pt. „Regionalne oddziały Krajowej Izby Biegłych Rewidentów” nie sposób dopatrzeć się upoważnienia regionalnych oddziałów do działania w imieniu i na rzecz Izby w charakterze strony w jakimkolwiek postępowaniu czy administracyjnym czy też sądowym.

 

Stąd też należy w mojej opinii zastosować reguły wynikające z K.p.a. i Kodeksu postępowania cywilnego i uznać, iż stroną w postępowaniu o objęcie ubezpieczeniem z tytułu umowy o dzieło jest Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, a niej jej Regionalny Oddział.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Koniec ważności paszportu i wyrobienie nowego w konsulacie

Od 7 lat przebywam za granicą, konkretnie w Stanach Zjednoczonych. Zbliża się koniec ważności mojego paszportu. Chciałbym wyrobić nowy w konsulacie. Niestety zostałem w Polsce skazany za fałszywy dowód. Czy będę mógł otrzymać nowy paszport?

Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

Jak można chronić dane osobowe (pesel, stan cywilny, cenę zakupu), w przypadku gdy sąd administracyjny wzywa do uzupełnienia braków skargi na działalność ministerstwa rolnictwa? Uzupełnienie braków ma polegać na nadesłaniu około 1000 egz. odpisów skargi wraz z załącznikami w celu ro

Odpis skargi kasacyjnej

Bardzo proszę o wyjaśnienie problemu zaistniałego w związku z postępowaniem administracyjnym. W postępowaniu przed WSA brał udział profesjonalny pełnomocnik strony przeciwnej. Czy odpis skargi kasacyjnej należy przesłać bezpośrednio temu pełnomocnikowi?  
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »