Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stowarzyszenie jako podmiot prawa

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 07.03.2016

Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną po wpisie do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. Z tą chwilą może być podmiotem praw i obowiązków. Do prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest jednak wpisanie stowarzyszenia również do rejestru przedsiębiorców.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

O stowarzyszeniu jako podmiocie prawa możemy tak naprawdę mówić wyłącznie w odniesieniu do stowarzyszeń rejestrowych. Stowarzyszenia zwykłe, o których mowa w art. 40 i n. ustawy – Prawo o stowarzyszeniach1, nie posiadają bowiem osobowości prawnej, ustawa nie przyznaje im również zdolności prawnej. Stowarzyszenia zwykłe nie mogą być zatem podmiotami praw i obowiązków.

 

Stowarzyszenie rejestrowe, zgodnie z art. 9 Prawa o stowarzyszeniach, mogą utworzyć osoby w liczbie co najmniej piętnastu. Muszą one wybrać komitet założycielski oraz uchwalić statut określający w szczególności:

 

 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
 3. cele i sposoby ich realizacji;
 4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
 5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 6. sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;
 7. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 8. zasady dokonywania zmian statutu;
 9. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest ponadto obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W następnym etapie komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Sąd rejestrowy doręcza organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami. Organ ten ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a także przystąpić, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany.

 

Sąd rejestrowy może odmówić zarejestrowania stowarzyszenia tylko w przypadku, gdy nie spełnia ono warunków określonych w ustawie. Przed wydaniem postanowienia o zarejestrowaniu, jeżeli sąd uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń, może wyznaczyć posiedzenie wyjaśniające.

 

Jeżeli sąd rejestrowy stwierdzi, że statut stowarzyszenia jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą, wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia. Jednakże zgodnie z art. 17 Prawa o stowarzyszeniach osobowość prawną uzyskuje ono dopiero z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Z tą chwilą stowarzyszenie staje się osobą prawną w rozumieniu Kodeksu cywilnego2, może więc być podmiotem praw i obowiązków. W szczególności może zawierać umowy cywilnoprawne, przyjmować darowizny, obejmować spadki, pozywać i być pozywanym. Stowarzyszenie jako podmiot prawa musi działać oczywiście przez swoje organy, czyli przede wszystkim przez zarząd. W przypadku gdyby stowarzyszenie nie mogło prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 42 K.c., ustanowi dla niego kuratora.

 

Warto zaznaczyć, że stowarzyszenie jako podmiot prawa może prowadzić również działalność gospodarczą. Wymaga to dodatkowego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służyć może jednak wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Jak zaznaczono na wstępie, nie jest podmiotem prawa stowarzyszenie zwykłe, które w odróżnieniu od stowarzyszenia rejestrowego nie jest wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego, a do jego założenia wystarczą trzy osoby. Prawo o stowarzyszeniach w art. 40 wprost stanowi, że takie stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej. Ponadto zgodnie z art. 42 Prawa o stowarzyszeniach stowarzyszenie zwykłe nie może:

 

 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
 2. łączyć się w związki stowarzyszeń;
 3. zrzeszać osób prawnych;
 4. prowadzić działalności gospodarczej;
 5. przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

 

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 07.03.2016

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 plus 5 =

 

»Podobne materiały

Sposób głosowania w stowarzyszeniu

Stowarzyszenia jako podmioty, których władze są kolegialne, podejmują uchwały w wyniku głosowania. Przepisy nie regulują sposobu, w jaki takie głosowania powinny się odbywać, dlatego powinien on być określony w statucie.

Zwolnienie nieruchomości zajętych przez stowarzyszenia z podatku od nieruchomości

Autor omawia zwolnienie nieruchomości i ich części, zajętych przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego z podatku od nieruchomości.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »