.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stowarzyszenie i zwolnienie z podatku od nieruchomości

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.09.2009

Jestem właścicielem lokalu, który ma status lokalu biurowego, ale ja go używam na cele mieszkalne. Stawki podatku od nieruchomości są, niestety, dużo wyższe dla lokali usługowych niż mieszkalnych. Dowiedziałem się, że zwolnione od podatku są lokale służące stowarzyszeniom, które prowadzą działalność statutową, nie prowadząc jednocześnie działalności gospodarczej. Dlatego zastanawiam się nad założeniem stowarzyszenia, np. szachowego, i umieszczeniu jego siedziby w swoim lokalu biurowym. Czy to upoważni mnie do niepłacenia podatku od lokalu użytkowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) zwolnione od podatku są nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

 

By podlegać zwolnieniu, nieruchomość musi być „zajęta” przez stowarzyszenie. Tytuł prawny (umowa najmu, użyczenie, dzierżawa, posiadanie samoistne itd.) pozostaje bez znaczenia.

 

W piśmie z dnia 12 marca 2007 r. Prezydenta Miasta Tarnowa (Urząd Miasta w Tarnowie – sygnatura: FnII.3262?ES/4/2007) możemy przeczytać:

 

„(...) Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystają nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Jednak art. 34 ustawy stanowi, że stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Artykuł 50 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) stanowi, że jeżeli podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców. (...)

Z powyższego wynika, że nieruchomości zajęte przez stowarzyszenia na działalność oświatową nie są traktowane jak nieruchomości zajęte na działalność gospodarczą. Podlegają więc zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli ta działalność jest działalnością statutową tego stowarzyszenia”.

 

Identycznie sytuacja wygląda, gdy stowarzyszenie będzie prowadzić działalność inną niż oświatowa, wymienioną w przywołanym art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, tj. działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

 

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2005 r. Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim (sygnatura: FFW 31100a/19/05) możemy przeczytać: „Warunkiem zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest prowadzenie na tej nieruchomości przez stowarzyszenie działalności wśród dzieci i młodzieży między innymi w zakresie oświaty lub wychowania. Przepis nie odnosi się w żaden sposób do tytułu prawnego, w oparciu o który działalność ta na danej nieruchomości jest prowadzona. Wymogiem zwolnienia jest, aby działalność ta prowadzona była przez stowarzyszenie i aby nie stanowiła działalności gospodarczej”.

 

Reasumując, założenie stowarzyszenia, np. szachowego, i umieszczenie siedziby w Pana lokalu biurowym upoważnią do korzystania ze zwolnienia, jednak lokal będzie wtedy nie we władaniu Pana, ale we władaniu stowarzyszenia.

Operacja, o której Pan pisze, wiąże się zasadniczo z niedogodnościami, jakimi obarczone jest prowadzenie i zakładanie stowarzyszeń. Polecam lekturę ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, nim zdecyduje się Pan na założenie stowarzyszenia. Przykładowo – zgodnie z art. 9 ww. ustawy – „Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski”. To tylko jedna z niedogodności.

 

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton