.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak ważnego badania technicznego a wypłacenie odszkodowania z OC sprawcy

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 15.10.2018

Stałem zaparkowanym samochodem na parkingu. Zostałem uderzony przez sprawcę, jak ten próbował cofać. Oczywiście jego wina. Przyznał się. Zrobiliśmy oświadczenie i się podpisał – jako winny stłuczki. Ale okazało się, że ja nie mam ważnego badania technicznego od 2 miesięcy. Czy zostanie mi wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak ważnego badania technicznego a wypłacenie odszkodowania z OC sprawcy

Fot. Fotolia

Z opisu zdarzenia wynika jasno, że ewentualna niesprawność Pana pojazdu nie mogła mieć żadnego wpływu na powstanie bądź rozszerzenie zakresu szkody – kolizja nie wynikała z ewentualnej niesprawności technicznej Pana samochodu. Z tego też względu nie ma żadnych podstaw, by ubezpieczyciel uchylił się od zapłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy.  Brak przepisów, które umożliwiałyby ubezpieczycielowi odmowę wypłaty odszkodowania tylko z tego powodu, iż samochód nie miał badania technicznego.

 

Na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Na mocy zaś art. 35 ww. ustawy ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła (art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego). Jeśliby natomiast poszkodowany przyczynił się do powstania lub rozszerzenia zakresu szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron (tak: art. 362).

 

Gdyby zatem stan techniczny Pana pojazdu wpłynął na powstanie lub zwiększenie szkody, ubezpieczyciel mógłby – stosownie do stopnia tego wpływu – zmniejszyć odszkodowanie. Gdyby był przyczyną zdarzenia, nie istniałaby podstawa do wypłaty odszkodowania, bowiem winnym zdarzenia pozostawałby Pan. W Pana wypadku taki przypadek nie może zachodzić. Zatem brak badania technicznego nie będzie miał znaczenia dla wypłaty odszkodowania w całości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl