.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Staż w PUP a ciąża

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.10.2010

W grudniu kończy mi się staż w PUP, a jestem w szóstym miesiącu ciąży i przebywam od dwóch miesięcy na zwolnieniu (aż do porodu). Czy należą mi się jakieś pieniądze z Urzędu Pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby odbywające staż z Urzędu Pracy są co prawda objęte obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, ale nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym.

 

Natomiast zasiłek macierzyński przysługuje tylko tym osobom, które urodziły dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego.

 

Wskazuje na to wyraźnie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Według tego przepisu „zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

 

  1. urodziła dziecko;
  2. przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
  3. przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia”.

 

W chwili porodu nie będzie Pani objęta ubezpieczeniem chorobowym i dlatego nie otrzyma Pani zasiłku macierzyńskiego.

 

W czasie stażu nie otrzymuje Pani również zasiłku chorobowego. Świadczenie, które wypłaca Pani urząd pracy w czasie korzystania ze zwolnienie, to nie zasiłek chorobowy, a nadal stypendium stażowe.

 

Zasiłek chorobowy przysługuje bowiem osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym.

 

Jak wskazuje art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, „bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku i stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie przysługiwania zasiłku lub odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych i szkolenia, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa″.

 

Stypendium będzie Pani wypłacane do końca okresu trwania stażu. Staż nie ulega przedłużeniu do dnia porodu, tak jak np. umowa o pracę na czas określony.

 

Niestety przepisy prawa są dla Pani niekorzystne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »