Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Staż pracy a urlop zdrowotny nauczyciela

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 21.07.2018

Czy dyrektor szkoły może udzielić urlopu zdrowotnego nauczycielowi z następującym stażem pracy: 1978–1979, 1979–1987 (w tym: miesiąc urlopu bezpłatnego oraz 3 lata urlopu wychowawczego), od 1.09.1987 r. do nadal zatrudniony w pełnym wymiarze. Czy nauczyciel nabył uprawnienia do wcześniejszej emerytury? Jeśli tak – czy można mu udzielić urlopu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę”.

 

Powyższe warunki dotyczące stażu pracy nauczyciel powinien był spełnić na dzień 31 grudnia 2008 roku. Jednak nauczyciel, o którym mowa w pytaniu, miał jedynie 29 lat pracy w dniu 31 grudnia 2008 r., więc co do zasady nie spełniał warunku do emerytury bez względu na wiek, chyba że zostanie mu doliczony do tego stażu okres studiów albo inne okresy zwiększające staż nauczyciela do emerytury.

 

Zgodnie z art. 73 KN nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

 

Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

 

Ograniczenie możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia lub czasu jego trwania nie zależy od rodzaju emerytury, z jakiej nauczyciel ma prawo skorzystać.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2003 r. (sygn. akt I PK 72/03, OSNP 2004, nr 21, poz. 366) ograniczenie możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nie zależy od nabycia przez nauczyciela prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej w trybie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela.

 

Oznacza to, że spełnienie przez nauczyciela warunków do przejścia na wcześniejszą emeryturę samo w sobie jest już podstawa do niemożności, bądź ograniczenia możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, nawet jeśli nauczyciel ten nadal pracuje.

 

Jeśli więc na dzień 31 grudnia 2008 r. nauczyciel spełniał wszystkie poza rozwiązaniem stosunku pracy warunki do emerytury z KN – nie można mu teraz udzielić urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus 5 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »