Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stawka VAT na gotowe posiłki i dania

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 13.06.2012

Kiedy posiłek na wynos jest opodatkowany stawką VAT 8%, a kiedy stawką 5%? – autor objaśnia zagadnienie stawki VAT na gotowe posiłki i dania, przywołując orzecznictwo polskich sądów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dla wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, którzy przygotowują dania na wynos, niejasnym jest, czy sprzedaż takiego dania jest dostawą towaru, która korzysta ze stawki VAT w wysokości 5%, czy też świadczeniem usługi opodatkowanej 8% stawką VAT.

 

Ustawa o podatku od towarów i usług „gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” (grupowane jako ex 10.85.1) wymienia – jako towary – zarówno w załączniku nr 3 (8%) jak i w załączniku nr 10 (5%) do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jako że wykaz z załącznika nr 3 nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik nr 3, czyli 8%, zastosowanie znajduje stawka 5%.

 

Czym innym natomiast są usługi związane z wyżywieniem – PKWiU ex 56, które zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2011 r.) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według 8% stawki, z wyłączeniem sprzedaży:

 

  1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
  2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
  3. kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
  4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
  5. wód mineralnych,
  6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Warto zauważyć, co rzutuje na krajowe orzecznictwo, że w wyroku z dnia 2 maja 1996 r. C-231/94 Trybunał Sprawiedliwości wskazał, iż: „Serwowanie (wydawanie) posiłków w restauracjach stanowi świadczenie usług w rozumieniu VI Dyrektywy, które zgodnie z artykułem 9(1) uważa się za wykonywane w miejscu, w którym usługodawca posiada swoje przedsiębiorstwo” [LEX nr 83937, ECR 1996/4-5/I-02395, „Vademecum Doradcy Podatkowego”, 83937]. Trybunał wskazał również, że: „Dostawa gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia jest rezultatem szeregu usług począwszy od gotowania potrawy do jej serwowania u odbiorcy, przy czym jednocześnie do dyspozycji klienta pozostaje infrastruktura, w tym jadalnia z pomieszczeniami sąsiadującymi (szatnia itp.), umeblowanie i zastawa stołowa. Osoby, które w ramach wykonywania swojego zawodu pracują w restauracjach, wykonują na rzecz nabywcy posiłków szereg czynności, takich jak nakrywanie do stołu, doradzanie klientowi i objaśnianie szczegółów dotyczących posiłków w menu, podawanie do stołu i sprzątanie po zakończeniu konsumpcji”.

 

Jak sprawa się ma na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? W piśmie z dnia 28 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu (sygn. ILPP1/443-547/11-2/MK) przeczytać możemy, że: „Jedynie sprzedaż gotowych posiłków i dań, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.85.1, zamrożonych lub pakowanych i etykietowanych z przeznaczeniem na sprzedaż w stanie nieprzetworzonym, korzysta z preferencyjnej, 5% stawki podatku od towarów i usług. Sprzedaż gotowych posiłków i dań na wynos, przygotowanych w bufecie w stanie nadającym się do bezpośredniego spożycia opodatkowana jest 8% stawką podatku od towarów i usług” [www.mofnet.gov.pl, Lex].

 

Podobnie stanowi wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. (sygn. I SA/Rz 176/12), gdzie sąd wskazuje, że: „W przypadku sprzedaży gotowych posiłków i dań na wynos, przygotowanych w restauracji w stanie nadającym się do bezpośredniego spożycia sprzedaż taka opodatkowana będzie 8% stawką podatku VAT” [LEX nr 1162498]. W wyroku tym WSA wyjaśnia dokładnie, czym różnią się gotowe posiłki jako towar od usługi gastronomicznej:

 

„Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in.: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, pod pozycją 42 wskazano sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 10.85.1 – gotowe posiłki i dania z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc.

 

Trzeba tutaj przypomnieć, że klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). W grupowaniu 10.85.1 mieszczą się »gotowe posiłki i dania«”.

 

Jak wynika z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego klasa 10.85 obejmuje gotowe (t.j. przygotowane, przyprawione i ugotowane) posiłki i dania, zamrożone lub pakowane próżniowo lub w puszkach, składające się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw), które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż, w tym dania regionalne i narodowe. Natomiast klasa ta nie obejmuje m.in. usług przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56.

 

Na katalog usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56) składają się następujące usługi:

 

1) usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych, na które składają się:

 – usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach,

 – usługi przygotowywania i podawania posiłków w wagonach restauracyjnych i na statkach,

 – usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych,

 – pozostałe usługi podawania posiłków;

2) usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostałe usługi gastronomiczne, obejmujące:

 – usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla gospodarstw domowych,

 – usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering),

3) pozostałe usługi gastronomiczne:

 – usługi gastronomiczne świadczone dla przedsiębiorstw transportowych,

 – pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę,

 – usługi stołówkowe,

 – usługi przygotowywania i podawania napojów.

 

W celu prawidłowego opodatkowania sprzedaży kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie, czy w danym przypadku ma miejsce dostawa towarów, czy też świadczenie usług oraz symbol statystyczny właściwy dla przedmiotu sprzedaży.

 

Wyroby sklasyfikowane w załączniku nr 3 oraz nr 10 pod nazwą »gotowe posiłki i dania« (PKWiU ex 10.85.1) wymagają bezpośrednio przed dokonaniem konsumpcji dodatkowych czynności takich jak obróbka termiczna (podgrzanie, umieszczenie w kuchence mikrofalowej lub smażenie). W formie nieprzetworzonej nie są zdatne do bezpośredniego spożycia. Najczęściej są one pakowane w sposób gwarantujący im długi okres przechowywania. Oznacza to, że wystąpienie dodatkowych czynności (przetworzenia) wykonanych przed sprzedażą oraz dokonanych przed spożyciem przez samego nabywcę pozwala na ocenę, czy jest to dostawa towaru, czy też wykonywanie usługi, której przedmiotem jest produkt spożywczy.

 

Wobec tego tylko sprzedaż gotowych (tj. przygotowanych, przyprawionych, ugotowanych) posiłków i dań, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.85.1, zamrożonych lub pakowanych (np. próżniowo lub w puszkach) i etykietowanych z przeznaczeniem na sprzedaż w stanie nieprzetworzonym, korzystać będzie z preferencyjnej, tj. 5% stawki podatku od towarów i usług.

 

W ocenie Sądu prawidłowe jest zatem stanowisko Ministra Finansów, iż jedynie przy sprzedaży gotowych produktów, nieprzygotowanych bezpośrednio do spożycia (tzn. nieugotowanych, usmażonych czy tylko podgrzanych) mamy do czynienia z towarem (spożywczym), którego dostawa korzysta z obniżonej stawki podatku VAT.

 

Natomiast w przypadku sprzedaży gotowych posiłków i dań na wynos, przygotowanych w restauracji w stanie nadającym się do bezpośredniego spożycia, podatnik świadczy de facto usługę związaną z wyżywieniem, która z obniżonej do 5% stawki podatku nie korzysta. W sytuacji takiej sprzedaż opodatkowana będzie 8% stawką podatku VAT”.


Stan prawny obowiązujący na dzień 13.06.2012


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki