.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stawienie się do odbycia kary

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 15.08.2013

Zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Obecnie przebywam za granicą. Niedawno dowiedziałem się, że został wydany europejski nakaz zatrzymania. Chciałbym stawić się do odbycia kary. Lepiej to zrobić, udając się na najbliższy posterunek w państwie, w którym teraz przebywam, czy próbując wrócić do Polski? Co byłoby korzystniejsze dla mnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Zgodnie z art. 607b Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.): „wydanie nakazu jest niedopuszczalne:

 

1) w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku,

 

2) w celu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 4 miesięcy albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności na czas nieprzekraczający 4 miesięcy”.

 

Na poczet orzeczonej lub wykonywanej kary pozbawienia wolności zalicza się okres faktycznego pozbawienia wolności w państwie wykonania nakazu w związku z przekazaniem. Osoby przekazanej w wyniku wykonania nakazu nie można ścigać za przestępstwa inne niż te, które stanowiły podstawę przekazania, ani wykonać orzeczonych wobec niej za te przestępstwa kar pozbawienia wolności albo innych środków polegających na pozbawieniu wolności.

 

Dostęp do danych Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) mają wyłącznie organy odpowiedzialne za:

 

  • kontrole graniczne;
  • inne kontrole policyjne i celne prowadzone w danym kraju, jak również za koordynację takich kontroli.

 

Dostęp do tych danych mogą mieć także krajowe organy sądowe, m.in. organy odpowiedzialne za wszczynanie postępowania karnego z oskarżenia publicznego oraz wszczynanie dochodzenia sądowego poprzedzającego postawienie w stan oskarżenia podczas wykonywania swoich funkcji, zgodnie z przepisami prawa krajowego.

 

Innymi słowy nie ma możliwości udostępnienia w sposób legalny danych znajdujących się w SIS.

 

Z powyższego wynika, że gdyby Pan udał się na najbliższy posterunek policji w państwie, w którym Pan przebywa, okres faktycznego pozbawienia wolności zostałby zaliczony na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności.

 

Z punktu widzenia długości okresu pozbawienia wolności nie ma to zatem dla Pana żadnego znaczenia, albowiem ustawodawca przewidział taką sytuację w polskim K.p.k., wprowadzając zaliczenie okresu faktycznego pozbawiania wolności na poczet orzeczonej kary. Stawiając się zatem na pobliski komisariat, nie traci Pan nic, można zyskać natomiast to, że będzie Pan traktowany jako osoba, która dowolnie oddała się wymiarowi sprawiedliwości.

 

Nikt nie jest bowiem w stanie Panu zagwarantować, że gdy pojedzie Pan do Polski, nie zostanie Pan zatrzymany do rutynowej kontroli. Wówczas po sprawdzeniu danych osobowych może nie udać się udowodnić, że podąża Pan do najbliższego komisariatu lub komendy policji w kraju.

 

W mojej ocenie zasadne jest udanie się do najbliższego komisariatu policji lub nawet polskiego konsula w celu wskazania, że chce Pan odbyć karę pozbawienia wolności. Takie zachowanie może mieć dla Pana korzystne skutki z punktu widzenia warunkowego przedterminowego zwolnienia.

 

Skrócenie kary pozbawienia wolności jest możliwe. Wskazuje na to art. 77 Kodeksu karnego (K.k.) i następne.

 

Zgodnie z art. 77 K.k.:

 

„§ 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

 

§ 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd, wymierzając karę pozbawienia wolności, może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia niż przewidziane w art. 78”.

 

Według art. 78 § 1: „skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary”.

 

Jedną z przesłanek, którą sąd ma na uwadze, orzekając warunkowe przedterminowe zwolnienie, jest zachowanie się sprawcy po popełnieniu czynu. Pozytywnym zachowaniem będzie zatem dobrowolne stawienie się w jednostce policji lub u konsula polskiego w obcym państwie w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »