Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Status zakładowej organizacji związkowej – część 2

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 14.02.2011

W artykule autor omawia zagadnienia dotyczące spełnienia warunków przez dany związek zawodowy w zakresie posiadania statusu zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o związkach zawodowych.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W pierwszej części opracowania omówiłem obowiązki związku zawodowego na tle art. 251 ustawy o związkach zawodowych oraz odniosłem się do możliwości dowodowego potwierdzenia tych faktów przez pracodawcę, dochodząc do wniosku, że ma on prawo wytoczenia powództwa o ustalenie uprawnień danego pracownika do ochrony, o której mowa w art. 32 ustawy o związkach zawodowych.

 

Teraz przechodzę do statusu prawnego złożonej struktury związkowej, jaką jest międzyzakładowa organizacja związkowa. W myśl art. 34 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych przepisy m.in. art. 251 tej ustawy stosuje się do międzyzakładowej organizacji związkowej.

 

Zgodnie natomiast z art. 34 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych przy ustalaniu liczby członków międzyzakładowej organizacji związkowej uwzględnia się liczbę członków związku zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji.

 

Oznacza to przykładowo, że międzyzakładowa organizacja związkowa może być utworzona dla 10 pracodawców, u których posiada po jednym pracowniku – członku swojego związku i w takim przypadku spełniać będzie warunki przewidziane w art. 251 ustawy o związkach zawodowych, czyli będzie posiadać uprawnienia zakładowej organizacji związkowej u tych wszystkich 10 pracodawców.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Struktura układu członków związku będących pracownikami danych pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej może być różna liczbowo, byleby łącznie organizacja ta posiadała co najmniej 10 członków – pracowników, zakładając, że mamy do czynienia tylko z tego typu członkami związku istotnymi dla celów art. 251 ustawy o związkach zawodowych.

 

W przypadku zakładowej organizacji związkowej ustawodawca przewiduje ponadto specyficzne zasady określania liczby członków objętych ochroną na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych.

 

Zagadnienia te reguluje art. 342 ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie z tym przepisem, zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej, która co najmniej u jednego pracodawcy objętego jej działaniem zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, może wskazać pracowników podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych w trojaki sposób.

 

Po pierwsze, może wytypować pracowników do ochrony, stosując:

 

  1. art. 32 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych, czyli liczba pracowników chronionych przed zwolnieniem może odpowiadać liczbie kadry kierowniczej danego zakładu w rozumieniu art. 31 K.p.;
  2. art. 32 ust. 4 ustawy o związkach zawodowych, czyli w zależności od liczby członków będących pracownikami u danego pracodawcy;
  3. w sposób szczegółowo określony w art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych.

 

Z regulacji art. 342 ustawy o związkach zawodowych wynika, że o jednej spośród trzech metod typowania pracowników do ochrony przed zwolnieniem decyduje wyłącznie międzyzakładowa organizacja związkowa.

 

Wybór ten może powodować określone stany faktyczne, które z punktu widzenia ratio legis tej regulacji prawnej mogą powodować nieuzasadnione de lege lata objęcie ochroną na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych znacznej liczby członków niewielkiej liczbowo międzyzakładowej organizacji związkowej.

 

Przypadek taki nastąpi wówczas, gdy międzyzakładowa organizacja związkowa wybierze pierwsze z powyższych rozwiązań – w sytuacji licznej kadry kierowniczej u pracodawców. Rozważmy następujący hipotetyczny przykład na tle dwóch pracodawców A i B.

 

Pracodawca A zatrudnia 30 pracowników, w tym trzech członków międzyzakładowej organizacji związkowej i posiada 5-osobową kadrę zarządzającą jako spółka z o.o. Pracodawca B zatrudnia 250 pracodawców, w tym siedmiu członków międzyzakładowej organizacji związkowej i posiada 3-osobową kadrę zarządzającą.

 

Międzyzakładowa organizacja związkowa zrzesza w sumie u pracodawcy A i B wymaganych 10 członków będących pracownikami, wobec tego posiada uprawnienia zakładowej organizacji związkowej u obu tych pracodawców.

 

Ze względu na specyficzną strukturę kadry kierowniczej u pracodawcy A, międzyzakładowa organizacja związkowa może wykorzystać możliwość objęcia ochroną przed zwolnieniem z pracy takiej liczby swoich działaczy, która odpowiada liczbie kadry zarządzającej.

 

W tym celu musi wykazać, że spełnia warunek reprezentatywności w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, czyli że zrzesza co najmniej 10 procent załogi. Załoga liczy 30 pracowników, a członków związku jest trzech, czyli warunek ten jest spełniony.

 

W konsekwencji nie ulega wątpliwości, że międzyzakładowa organizacja związkowa może zgłosić pracodawcy A do ochrony 3 swoich działaczy, gdyż tylko trzej w tym podmiocie funkcjonują.

 

Ustawodawca nie wymaga, aby dla celów przyjęcia tego wariantu obliczania działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie reprezentatywność międzyzakładowej organizacji związkowej była wykazywana u każdego pracodawcy.

 

W konsekwencji, jeśli reprezentatywność została wykazana u pracodawcy A, to skutki prawne z tego faktu płyną zarówno dla pracodawcy A jak i pracodawcy B. W następstwie tego uznać trzeba, że w podanym przykładzie międzyzakładowa organizacja związkowa może zgłosić do szczególnej ochrony przed zwolnieniem z pracy w sumie 8 swoich działaczy, trzech u pracodawcy A i 5 u pracodawcy B.

 

Należy przy tym zauważyć, że przepisy prawa nie łączą dopuszczalnej liczby działaczy podlegających szczególnej ochronie z podmiotem zatrudniającym, u którego wykazano reprezentatywność organizacji związkowej.

 

Z tego powodu w podanym przypadku na ogólny stan 10 członków związku, 8 będzie podlegać ochronie przed zwolnieniem z pracy.

 

De lege ferenda wydaje się, że ustawodawca nieprawidłowo zredagował przepis art. 32 ust. 1 w związku z art. 342 ustawy o związkach zawodowych, o czym świadczy opisany przykład pozostający co do stanu faktycznego w pełnej zgodzie z obowiązującym obecnie stanem prawnym.

 

Na marginesie dodam, że w rozmowie z przedstawicielami dużej centrali związkowej dowiedziałem, się, że związkowcy nie wykorzystują opisanej możliwości, co może być spowodowane zarówno niedostrzeżeniem tego wariantu wykładniowego, jak i brakiem takiego stanu faktycznego jak opisany w hipotetycznym przykładzie.Stan prawny obowiązujący na dzień 14.02.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 9 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Ustawa antykryzysowa z komentarzem

W artykule autor ustosunkowuje się do niektórych poglądów zawartych w książce autorstwa Andrzeja Mariana Świątkowskiego pt. Ustawa antykryzysowa z komentarzem wydanej w 2010 r. w serii „Biblioteka Monitora Prawa Pracy”.

Ustalanie okresu pracy w szczególnych warunkach

W artykule omówiono problemy związane z ustalaniem okresów pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dla celów emerytalnych.

Prawo do urlopu nauczyciela akademickiego

W artykule autor omawia problematykę prawa do urlopu nauczycieli akademickich, którym prawo to przysługuje na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – zwanej dalej Prawem o szkolnictwie wyższym.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »