Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Status prawny cudzoziemców i bezpaństwowców na Ukrainie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 21.01.2010

Autorka w artykule analizuje status prawny cudzoziemców i bezpaństwowców na Ukrainie, przedstawiając również sfery działalności, w których obowiązują ograniczenia ze względu na posiadane obywatelstwo.

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 1 ustawy o statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców, za cudzoziemca uznaje się osobę, która nie posiada obywatelstwa Ukrainy i jest obywatelem innego państwa lub państw. Cudzoziemcy są równi wobec prawa niezależnie od pochodzenia, statusu społecznego i gospodarczego, rasy i narodowości, płci, języka, religii, rodzaju i charakteru pracy i innych okoliczności. Wdrożenie praw i wolności cudzoziemców i bezpaństwowców nie narusza interesów narodowych Ukrainy, praw, wolności i słusznych interesów obywateli i innych, którzy mieszkają na Ukrainie. Cudzoziemcy mają obowiązek poszanowania i przestrzegania Konstytucji i prawa Ukrainy, tradycji i obyczajów narodu Ukrainy.

 

Wśród podstawowych praw i obowiązków w części II ustawy pt. Podstawowe prawa, wolności i obowiązki cudzoziemców i osób nieposiadających obywatelstwa żadnego kraju zapisane zostało prawo:

 

 1. Do inwestycji i przedsiębiorczości – cudzoziemcy mają prawo angażowania się w inwestycje na Ukrainie, do prowadzenia zagranicznych podmiotów gospodarczych i innych rodzajów działalności gospodarczej.
 2. Prawo do pracy – cudzoziemcy mogą starać się o pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach lub uczestniczyć w innych działaniach związanych ze świadczeniem pracy na podstawie uzasadnienia i procedury ustanowionej dla obywateli Ukrainy.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Konstytucja Ukrainy (art. 26) stanowi, że cudzoziemcy na Ukrainie korzystają zgodnie z prawem z tych samych praw i wolności co jej obywatele, a także mogą mieć te same obowiązki jak obywatele Ukrainy, z zastrzeżeniem wyjątków ustanowionych w Konstytucji, w ustawach lub umowach międzynarodowych Ukrainy.

 

Te wyjątki to:

 

 • Prawo do głosowania w wyborach i referendach mają obywatele Ukrainy, którzy ukończyli osiemnaście lat.
 • Deputowanym ludowym Ukrainy może być obywatel Ukrainy, który ukończył w dniu wyborów dwadzieścia jeden lat, ma prawo do głosowania i przebywa na Ukrainie przez ostatnich pięć lat.
 • W wypadku sędziów – jest zalecane, aby byli oni obywatelami Ukrainy.
 • Grunty rolne nie mogą być przeniesione na własność zagranicznych obywateli, zagranicznych osób prawnych i obcych państw.
 • Obywatel obcego państwa i bezpaństwowiec może nabyć prawo własności gruntów nierolniczych.
  Cudzoziemcy mogą nabyć prawo własności gruntu w następujących przypadkach:
  1. umowy kupna-sprzedaży, darowizny, wymiany, innych czynności cywilno-prawnych,
  2. zakupu gruntów, na których składniki mienia należą do ich własności (spadek).
 • Grunty rolne w ciągu roku od daty powołania do spadku muszą zostać sprzedane.
 • Cudzoziemcy nie mogą zajmować niektórych stanowisk lub prowadzić pewnych rodzajów działalności zawodowej, zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, warunkiem do zajmowania tych stanowisk lub zatrudnienia w tych dziedzinach jest obywatelstwo Ukrainy.
 • Zagranicznym osobom prawnym i obywatelom, którzy wykorzystują i przetwarzają surowce mineralne, pozwolenia są wydawane na zasadach wolnej konkurencji w ramach umowy (umów) zawieranych zgodnie z przepisami aktów prawnych Ukrainy.

 

Ponadto ustawa stwierdza:

 

 • Cudzoziemcy mogą wejść w związek małżeński z obywatelami Ukrainy i innymi osobami oraz rozwiązać małżeństwo zgodnie z prawem Ukrainy.
 • Cudzoziemcy mają równe prawa z obywatelami Ukrainy w zakresie odpowiedzialności w małżeństwie i stosunkach rodzinnych.
 • Cudzoziemcom gwarantuje się nienaruszalność prywatności i życia rodzinnego oraz zachowanie tajemnicy korespondencji, rozmów telefonicznych i telegraficznych, łączności, poszanowania ich godności osobistej na równi z obywatelami Ukrainy.
 • Cudzoziemcy i bezpaństwowcy mogą poruszać się po terytorium Ukrainy oraz wybrać miejsce zamieszkania, nie naruszając procedur ustalonych przez Gabinet Ministrów Ukrainy. Ograniczenia w przemieszczaniu się i wyborze miejsca zamieszkania są dozwolone, jeśli to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainy, porządku publicznego, zdrowia, ochrony praw słusznych interesów obywateli i innych osób przebywających na Ukrainie.
 • Cudzoziemcy i osoby nieposiadające obywatelstwa, które uzyskały status uchodźcy na Ukrainie, mają równe prawa z obywatelami Ukrainy do przemieszczania się, swobodnego wyboru miejsca zamieszkania, z wyjątkiem ograniczeń ustanowionych przez prawo (art. 20 ustawy o statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców).
 • Cudzoziemcy i osoby nieposiadające obywatelstwa mają prawo do odwołania się do sądu oraz innych organów państwowych w celu ochrony ich osobistej własności i innych praw.
 • W postępowaniu sądowym jako podmioty zagraniczne mają takie same prawa jak obywatele Ukrainy (art. 22 ustawy o statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców).

 

Kodeks spółek handlowych na Ukrainie w drugiej części określa „subiekt” działalności gospodarczej, iż jest to obywatel Ukrainy, cudzoziemiec, który prowadzi działalność gospodarczą, oraz zarejestrowani na mocy ustawy przedsiębiorcy (art. 55 pkt. 2 K.s.h.). Cudzoziemcy i osoby nieposiadające obywatelstwa w prowadzeniu działalności gospodarczej na Ukrainie mają te same prawa i takie same obowiązki jak obywatele Ukrainy, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują inaczej.

 

Tak więc, podsumowując analizę statusu prawnego zagranicznych osób fizycznych, należy stwierdzić, że przepisy zawarte w krajowym systemie cywilnym określają charakter zdolności prawnej cudzoziemców jako absolutny, czyli traktuje się cudzoziemców w każdym przypadku bez wymogu wzajemności. Przestrzeganie poszczególnych praw cudzoziemców może być zagwarantowane przez wielostronne konwencje i umowy o pomocy prawnej, w obowiązujących porozumieniach dwustronnych lub odpowiednich umowach na zasadzie wzajemności.Stan prawny obowiązujący na dzień 21.01.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć plus siedem =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Rozwód w Niemczech

W artykule autor omawia najważniejsze zagadnienia związane z orzeczeniem rozwodu na terenie Niemiec.

Czas pracy w Anglii

Artykuł skierowany jest do osób zatrudnionych w Anglii, omawia bowiem podstawowe zasady związane z pojęciem czasu pracy zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym kraju.

Adres do doręczeń – kiedy warto skorzystać a kiedy jest potrzebny?

Wiele osób nie chce ujawniać swego miejsca zamieszkania. Powody są bardzo różne – obawa przed szantażem ze strony wierzyciela, dłużnika czy małżonka, uciążliwymi telefonami czy korespondencją. Czasem są to względy czysto praktyczne – ktoś, kto chce przeciwko nam wytoczyć
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »