.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Postanowienie spółdzielni o zabudowie balkonów na parterze

Spółdzielnia mieszkaniowa postanowiła jesienią 2007 r. zabudować balkony lokatorom z parteru. Na walnym zebraniu zaprotestowałam przeciwko tej decyzji, jednak bez skutku. Odwoływałam się od niej, ale niczego nie osiągnęłam. Na wiosnę zdjęłam część pleksi zasłaniające balkon. Spółdzielnia chce podać mnie do sądu. Czy mam prawo zdjąć pleksi i protestować przeciw zabudowie balkonu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Status balkonów jest sporny. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z 3 października 2002 r. III RN 153/2001 (OSNP 2003/18 poz. 423) stwierdził, że status prawny balkonu uzależnia się od okoliczności konkretnego przypadku, w tym sensie iż ani nie przesądza się, ani też nie wyklucza kwalifikowania go jako pomieszczenia przynależnego.

 

Innymi słowy, zależnie od koncepcji architektonicznej danego budynku, balkony mogą być zarówno częścią elewacji (spełniającą jedynie funkcję zdobniczą), lub zostać przeznaczone do użytku ogółu właścicieli (wówczas balkon będzie urządzeniem przeznaczonym do wspólnego użytku, a o jego remoncie nie będzie mogła Pani sama decydować) albo przynależeć do poszczególnych lokali mieszkalnych i do wyłącznego użytku ich właścicieli (nadanie danemu pomieszczeniu statusu przynależnego do wyodrębnionego lokalu powoduje, iż staje się ono przedmiotem wyłącznej własności właściciela lokalu – częścią nieruchomości lokalowej).

 

W tym przypadku na Pani ciążą koszty utrzymania lokalu w należytym stanie, w tym koszty utrzymania i ewentualnego odtworzenia balkonu, co zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali obciąża właściciela lokalu.

 

Choć w doktrynie istnieją również poglądy przeciwne, jako że indywidualny użytkownik lokalu nie ma możliwości kontroli stanu technicznego „swojego” balkonu, w szczególności jego dolnej części i nie może go remontować bez zgody innego właściciela. Ma to przemawiać za zaliczeniem balkonu do nieruchomości wspólnej. Warto jednak zwrócić uwagę, że balkony są bardzo różne. Nie zawsze służą one wyłącznie jednemu celowi. Mogę być przecież także zadaszeniem pomieszczeń znajdujących się poniżej, czy elementem konstrukcyjnym budynku.

 

Uważam, że nawet jeśli wskazana spółdzielnia poda Panią do sądu, to w przypadku gdy lokal jest Pani własnością, ma Pani jednakże silny argument obrony w postaci orzeczenia Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 3 października 2002 r. (Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; III RN 153/2001) w sposób jednoznaczny wypowiedział się, że balkon przylegający do lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służący do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowi część składową tego lokalu, a koszty jego utrzymania w należytym stanie, w tym także jego odtworzenia, nie obciążają wspólnoty mieszkaniowej budynku, lecz właściciela lokalu mieszkalnego.

 

Wynika stąd, że urządzenia i części budynku, w tym balkony, służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych nie wchodzą w skład nieruchomości wspólnej. Tym samym miała Pani prawo zdjąć przedmiotowe pleksi. Określając status prawny balkonu jako przedmiotu współwłasności, narusza się moim zdaniem przepisy prawa zawarte w Kodeksie cywilnym lub ustawie o własności lokali.

Warto zatem powyższe stanowisku wyłuszczyć spółdzielni na piśmie i nie dać się zastraszyć.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl