.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Starania o wcześniejszy zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 21.12.2009

Kilka tygodni temu zostałam zatrzymana przez policję przy rutynowej kontroli (nie złamałam przepisów ruchu drogowego). Poddano mnie badaniu alkomatem. Okazało się, że miałam ok. 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zostałam zatrzymana; zabrano mi prawo jazdy. Wyraziłam zgodę na dobrowolne poddanie się karze – skazano mnie na karę grzywny, dwa lata zakazu prowadzenia pojazdów, 6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata oraz poddanie się badaniom. Nigdy dotąd nie byłam karana. Utrata prawa jazdy spowoduje utrudnienia w prowadzeniu przeze mnie firmy, będę musiała zwolnić kilku pracowników. Czy wymierzona kara jest adekwatna do popełnionego przestępstwa? Czy mogę strać się o mniejszy wymiar kary? Czy po upływie 1 roku mogę wystąpić do sądu o przywrócenie prawa jazdy oraz zmniejszenie wyroku? Na jakie jeszcze badania mogę być skierowana? Czy powtórny egzamin na prawo jazdy wiąże się z uczęszczaniem na kurs?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Starania o wcześniejszy zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Środek karny polegający na zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Nadto, zgodnie z art. 42 § 2 K.k., sąd musiał względem Pani orzec środek karny polegający na zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach, w granicach od roku do lat 10. Określając czas tego zakazu, sąd powinien kierować się społeczną szkodliwością popełnionego czynu, stopniem winy sprawcy oraz względami prewencji ogólnej i szczególnej (kara ma przestrzegać zarówno sprawcę, jak i całe społeczeństwo przed popełnianiem przestępstw, ugruntować przekonanie, że jazda w stanie nietrzeźwości z uwagi na karę jest nieopłacalna).

Odwołanie od wyroku zakazu prowadzenia pojazdów i wniosek o obniżenie czasu trwania zakazu

W ewentualnym odwołaniu od wyroku może Pani zatem wnieść o obniżenie czasu trwania przedmiotowego zakazu do 1 roku, powołując się właśnie na okoliczności wskazane w treści pytania, a więc na:

 

  • konieczność zwolnienia części pracowników z uwagi na utratę prawa jazdy (w tym miejscu musi Pani wykazać, że dotychczasowych obowiązków nie może podjąć za Panią żadna inna osoba),
  • dotychczasowy nienaganny sposób życia (z uwagi na fakt, że nie była Pani dotąd karana).

 

W celu odwołania się od wyroku winna Pani złożyć w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku (nawet jeśli nie była Pani obecna na ogłoszeniu wyroku) wniosek o sporządzenie uzasadnienia. Warunkiem wniesienia apelacji jest bowiem uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia. W terminie 14 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem należy złożyć apelację. Należy ją wnieść do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok.

 

Proszę zatem ustalić, czy nie minęły Pani powyższe terminy.

 

Po upływie roku niestety nie będzie Pani mogła ubiegać się o uznanie zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany. Niedopuszczalne jest bowiem uznanie go za wykonany, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości.

 

Badania wskazane w treści orzeczenia będzie Pani musiała wykonać na własny koszt. Badań innych niż wskazane w wyroku nie musi Pani przeprowadzać.

 

Nie ma potrzeby ukończenia po raz kolejny kursu nauki jazdy. Kurs jest ważny, pozostaje jedynie zdać egzamin państwowy, natomiast w przypadku orzeczenia zakazu na okres 1 roku nie ma obowiązku zdawania ponownego egzaminu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »