Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stara samowola budowlana – jak ją zalegalizować?

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 06.05.2011

Jak zalegalizować samowolę budowlaną z 1992 r.? Chodzi o mały warsztat produkcyjny, który powstał w wyniku przebudowy stodoły. W czasie tej przebudowy była to zabudowa siedliskowa, teraz plan zagospodarowania przestrzennego określa ten teren jako teren zabudowy jednorodzinnej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, chciałbym w pierwszej kolejności stwierdzić, iż w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), nie funkcjonuje pojęcie samowoli budowlanej, niemniej jednak w praktyce pod tym pojęciem należy rozumieć budowę budynku lub innego obiektu budowlanego bez wymaganego przez wyżej wymienioną ustawę pozwolenia na budowę, zgłoszenia, a także gdy starosta sprzeciwi się zamiarowi budowy, jak również gdy się ją rozpocznie, zanim pozwolenie na budowę stanie się ostateczne. Ponadto zmiana sposobu użytkowania obiektu bez wymaganego zgłoszenia, a także przystąpienie do użytkowania bez wymaganego przez Prawo budowlane zawiadomienia o zakończeniu budowy należy również uznać za „samowolę budowlaną”.

 

Zgodnie z art. 103 ust. 2 Prawa budowlanego w sytuacji przedstawionej w pytaniu do legalizacji przebudowanej stodoły na warsztat produkcyjny zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r., Nr 38, poz. 229 z późn. zm.), albowiem samowola budowlana powstała, jak wynika z pytania, przed dniem 1 stycznia 1995 r.

 

Przepisy Prawa budowlanego z 1974 r. pozwalały na legalizację samowoli budowlanych pod warunkiem, iż wybudowane bez pozwolenia obiekty znajdują się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym jest przeznaczony pod zabudowę tego rodzaju, oraz nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i nie powodują niedopuszczalnego pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych otoczenia (art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego z 1974 r.)

 

Ponadto chciałbym Pana poinformować, iż aby zalegalizować „samowolę budowlaną” powinien Pan wystąpić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Do wniosku należy dołączyć inwentaryzację powykonawczą i ekspertyzę techniczną potwierdzającą przydatność obiektu do użytkowania. Warsztat powstał przed 1 stycznia 1995 roku, a zatem jest to sytuacja dla Pana bardzo korzystna, albowiem nie znajdą zastosowania przepisy obowiązującego Prawa budowlanego, które przewidują tzw. opłatę legalizacyjną.

 

Proszę mieć na uwadze fakt, iż powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę, jeśli obiekt stoi na terenie nieprzeznaczonym w planie miejscowym pod zabudowę lub przeznaczonym pod zabudowę innego rodzaju bądź zagraża bezpieczeństwu, albo nakazać wykonanie w oznaczonym terminie zmian lub przeróbek niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z przepisami, a następnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

Na zakończenie chciałbym, aby zastanowił się Pan, czy nie należałoby w chwili obecnej udać się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, gdzie mógłby się Pan dowiedzieć, jak w danym starostwie potraktowano by tego rodzaju samowolę budowlaną. Z doświadczenia w pracy samorządowej wiem, że kwestie związane z Prawem budowlanym dotyczące procesu budowlanego, pomimo obowiązującego na terenie całego kraju jednolitego ustawodawstwa, dość często bywają odmiennie załatwiane w różnych starostwach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - osiem =

»Podobne materiały

Wysokość opłaty legalizacyjnej

W 2011 r. odziedziczyłem po ojcu nieruchomość gruntową. Na działce znajduje się budynek gospodarczy zaadaptowany na mieszkalny. Płacony jest za niego podatek przewidziany dla tzw. „budynków pozostałych”. W ostatnich latach ojciec rozbudował budynek. Niestety nie jest to zalegalizowane. D

Procedura legalizacji samowoli budowlanej

W 2007 r. rodzice darowali mi swoją nieruchomość. Na działce znajduje się dom i dostawiony do niego budynek gospodarczo-garażowy. Wspomniany budynek został postawiony w latach 1978-1980 (sąsiedzi mogą to potwierdzić) i prawdopodobnie jest to samowola budowlana. Rodzice już nie żyją, więc nie mam moż

Czy można zalegalizować samowolę budowlaną?

Czy można zalegalizować samowolę budowlaną? Otrzymałem w spadku dom, który został wybudowany w 1955 r. Jak się okazało, podczas remontu domu (1992 r.) został dobudowany 1 pokój (co stanowi ok. 25% całego domu). Czy można to jakoś zalegalizować?

Legalizacja dobudówki

Mieszkam we wspólnocie mieszkaniowej. W latach 1986-1987, kiedy właścicielem i administratorem budynku był ADM, wykonano dobudówkę w postaci zadaszenia nad wejściem do piwnicy. W dokumentacji przejętej od ADM nie ma żadnej wzmianki na temat tego zadaszenia. Jeden z członków wspólnoty zgłosił do
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »