.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stanowisko kierownicze a wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 10.02.2012

Zajmuję stanowisko kierownicze, spędzam więc w pracy więcej czasu, niż wynosi nominalny czas pracy (nieraz także w niedziele). Nadgodziny przepracowuję praktycznie w każdym miesiącu. Czy przy mojej umowie (w załączniku) oraz informacji od pracodawcy, że jestem kierownikiem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, przysługuje mi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, czy nie? Za jaki okres wstecz można dochodzić wynagrodzenia za nadgodziny? Czy pracodawca może wymagać ewidencjonowania czasu pracy wyłącznie w wymiarze podstawowym? Jaka jest granica między kierownictwem poszczególnych szczebli?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie przedstawionego problemu zależy przede wszystkim od uznania, że mamy do czynienia z kierownikiem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Wzmianka w umowie o pracę, iż zajmowane przez pracownika stanowisko ma charakter stanowiska kierowniczego, nie ma tu bowiem decydującego znaczenia. Pomimo wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej zakładu pracy stanowiska kierowniczego, nie można zaliczyć pracownika kierującego komórką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej zakładu pracy do kategorii pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, jeśli kierując zespołem pracowników jednocześnie wykonuje pracę na równi z członkami kierowanego zespołu (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 17.11.1981 r., sygn. akt I PR 92/81, OSNCP 1982/5-6, poz. 82).

 

Przyjmując, że pracownik ten jest osobą kierującą wyodrębnioną komórką organizacyjną, nie ma on prawa do wynagrodzenia za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych w razie konieczności. Stanowisko to, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 22.0.2004 r. (sygn. akt II PK 8/2004, „Rzeczpospolita” 2004/147, str. C5) ulega jednak pewnej modyfikacji w stosunku do kierowników średniego szczebla. Zgodnie z powołanym orzeczeniem „jeśli wymaganych obowiązków nie sposób stale wykonywać w zwykłym czasie pracy, to pracującemu w takich warunkach kierownikowi średniego szczebla za nadgodziny należy się wynagrodzenie”. Przepis art. 1514 § 1 Kodeksu pracy nie upoważnia pracodawców do stosowania takich rozwiązań organizacyjnych, które w samym swoim założeniu rodzą konieczność wykonywania pracy stale w godzinach nadliczbowych. Pracownik nawet na kierowniczym stanowisku nie może być zobowiązany przez pracodawcę do stałego świadczenia pracy ponad ustawowy czas pracy i to bez wynagrodzenia, tylko dlatego że jest to potrzebne dla zachowania ciągłości pracy. Jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie jest możliwe takie zorganizowanie pracy, aby nie zachodziła potrzeba stałego zatrudniania pracowników poza ustawowym czasem pracy, pracownikowi zajmującemu kierownicze stanowisko należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Zgodnie zaś z art. 1514 § 2 Kodeksu pracy „kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę [jak ma to miejsce w podanej sytuacji] przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu pracownik nie otrzymał innego dnia wolnego od pracy”.

 

Pismo od pracodawcy nie ma w tym przypadku najmniejszego znaczenia, bowiem żadne pismo nie jest w stanie sformalizować uniknięcia potencjalnych roszczeń. Jeżeli uważa Pan, że przysługuje Panu roszczenie, nie ma przy tym żadnego znaczenia, jakie stanowisko będzie reprezentowała strona przeciwna. Ewidencja powinna wykazywać faktycznie przepracowany czas pracy. Winna odzwierciedlać czas, kiedy świadczy Pan pracę na rzecz pracodawcy. W innym wypadku będziemy mieli do czynienia z fałszywym stanem faktycznym odzwierciedlającym czas pracy. Odnosząc się natomiast do kwestii granicy pomiędzy kierownictwem wyższego szczebla a kierownictwem średniego szczebla, wskazać należy, iż nie ma granicy stałej, bowiem ustawodawca w żaden sposób nie zdefiniował tych pojęć. Płynna granica pozwala sądowi obiektywnie przyjrzeć się każdej sprawie. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »