Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stan po użyciu alkoholu, konsekwencje

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.11.2016

Dziś rano mój narzeczony, pracujący w firmie kurierskiej, został zatrzymany do rutynowej kontroli. W wydychanym powietrzu miał 0,22 mg/l alkoholu. Zabrano mu prawo jazdy. Czy jest jakiś sposób, aby cofnięto mu zakaz prowadzenia pojazdów – jest to jego jedyne źródło dochodu? Przyczyną jego zachowania było wydarzenie z dnia poprzedniego: został okradziony z cennych przesyłek, spędził kilka godzin na komendzie, zestresowany wypił w domu 3 piwa. Może jest to jednak jakaś okoliczność łagodząca. Narzeczony nigdy za nic nie był karany. Czy da się coś zrobić w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń (K.w.).

 

Istotny w tej sprawie jest przepis art. 87 K.w., zgodnie z którym:

 

„Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.”

 

U narzeczonego w wyniku kontroli stwierdzono 0,22 mg/l, co w przeliczeniu na promile daje około 0,44 promila. Powyższe skutkuje zakwalifikowaniem czynu z art. 87 § 1 K.w., a nie art. 178a § 1 K.k. Pozwolę sobie wskazać, iż ze stanem po spożyciu alkoholu mamy do czynienia w sytuacji, jeżeli poziom alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

 

Wyraźnie podkreślić należy treść art. 87 § 3 K.w., który w swej treści nakłada na sąd obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku dopuszczenia się wykroczenia, o którym mowa w art. 87 § 1 K.w. Sąd nie ma zatem uprawnienia w orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (pojazdu mechanicznego), ale ma obowiązek orzec taki środek karny. Ustawodawca bowiem stanowi, iż „…orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów”. Teoretycznie zatem nie ma możliwości uniknięcia zakazu, o którym mowa powyżej.

 

Skoro Pani partner nigdy nie był karany za jakiekolwiek przestępstwo jak i wykroczenie (w tym wykroczenie drogowe), zatem wskazać należy na treść art. 39 § 1 K.w., zgodnie z którym ustawodawca pozwala odstąpić od wymierzenia środka karnego w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. W tego rodzaju sprawach sąd będzie brał pod uwagę charakter i okoliczności czynu, tj. ilość alkoholu w wydychanym powietrzu, okoliczności, w których doszło do naruszenia art. 87 § 1 K.w., stan świadomości, a także właściwości i warunki osobiste sprawcy, tj. prognoza kryminologiczna, dotychczasowa karalność, zachowanie w czasie, jak i po popełnieniu wykroczenia, współpraca z organami ścigania.

 

Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1992 r., sygn. akt II KRN 121/92: „Odstąpienie od wymierzenia kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, mimo stwierdzenia popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 kw, jest możliwe jedynie w wypadkach stwierdzenia przez organ orzekający, zasługujących na szczególne uwzględnienie, okoliczności czynu lub właściwości sprawcy, tj. w oparciu o podstawę prawną sformułowaną w art. 39 kw. Ta podstawa prawna musi być jednak wówczas w części dyspozytywnej orzeczenia expressis verbis powołana”.

 

Tylko i wyłączenie skorzystanie przez sąd z art. 39 § 1 K.w. daje narzeczonemu możliwość uniknięcia zakazu prowadzenia pojazdów. Jak już wskazałem, zakaz ten jest obligatoryjny, a jedynie w sytuacji opisanej w art. 39 § 1 K.w. może nie zostać zastosowany. Powyższe rodzi po jego stronie prawo wystąpienia do sądu z pismem, w którym po pierwsze należałoby przedłożyć pełną dokumentację ze zdarzenia poprzedzającego feralny dzień. Pisze Pani o kradzieży. Zasadnym jest zatem wskazanie na tę okoliczność. Przepis art. 39 K.w. jest jedynym przepisem, który pozwoli w ogóle myśleć o szansach na utrzymanie prawa jazdy. Na ten moment, dopóty partner nie otrzyma postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, nie ma co liczyć na szybszy zwrot prawa jazdy. Policja przekazuje prawo jazdy do sądu, a ten wydaje postanowienie o jego zatrzymaniu. Owo postanowienie powinno być zaskarżone. Należy jednak wskazać, że na jeszcze jedną możliwość, mianowicie z chwilą zaskarżenia postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy sprawa będzie rozpoznawana przez dodatkowe (3, 4 miesiące), co z kolei powoduje, że przy nieuwzględnieniu zażalenia wydłuża się okres zatrzymania prawa jazdy, albowiem w wyrokowaniu należy uznać, że sąd winien zatrzymać prawo jazdy na okres 6 miesięcy lub na podstawie art. 39 K.w. w ogóle odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów. W tego rodzaju sprawach co do zasady odradzam zażalenie na postanowienie, albowiem wówczas termin sprawy jest w przeciągu 1-2 miesięcy i na rozprawie jest szansa na powoływanie się na art. 39 K.w. Decyzja jednak należy do Państwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - VIII =

»Podobne materiały

Okres próby, ekstradycja i jaki wyrok

W 2005 r. zostałem zatrzymany za posiadanie narkotyków. Dostałem wyrok 2 lat więzienia zawieszony na 3 lata. Po 2,5 roku niestety znów zrobiłem to samo. Kolejny wyrok to 1,5 roku. Mimo odwołań dostałem wezwanie do wykonania kary, wtedy wyjechałem za granicę. Teraz oczekuję na ekstradycję do Polski.

 

Złamałem zakaz prowadzenia pojazdów, miałem 1 promil – co mi grozi?

Za jazdę pod wpływem alkoholu zabrano mi prawo jazdy na 4 lata – minęła połowa wyroku i policjant zatrzymał mnie do kontroli i wziął na badanie alkomatem; wykazało 1 promil, mimo że w tym dniu nie spożywałem alkoholu, dzień wcześniej wypiłem 3 piwa. Zwykle nie prowadziłem samochodu, ale poniew

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »