.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odejście nauczyciela w stan nieczynny

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 12.11.2009

Zadałam ostatnio pytanie o odejście w stan nieczynny nauczyciela. Czy jeśli do dnia dzisiejszego nie znalazłam żadnej pracy, to czy najlepiej byłoby przejść w stan nieczynny? Obiecano mi tylko 6 godzin, na których jestem w tym roku zatrudniona w szkole średniej. Wiem, że 6 godzin to za mało, aby liczył się staż pracy. Co w tej sytuacji? Jak to się ma do przyszłej emerytury? Obecnie mam 25 lat pracy i w tym roku skończę 51 lat. Co z „kompensówkami”? Czy po wygaśnięciu stanu nieczynnego należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a jeśli tak, to za ile dni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozostając w stanie nieczynnym, może Pani podjąć zatrudnienie w niepełnym lub pełnym wymiarze. Jeżeli ma Pani szanse na podjęcie pracy jako nauczyciel po upływie okresu stanu nieczynnego, to przejście w stan nieczynny wydaje się lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza że w stanie nieczynnym może Pani podjąć pracę w wymiarze tych 6 godzin, które Pani obiecano. W takim przypadku prócz wynagrodzenia otrzymywanego w stanie spoczynku otrzymywałaby Pani wynagrodzenie za te dodatkowe godziny.

 

Świadczenie kompensacyjne mogłaby Pani otrzymać, gdyby w wieku co najmniej 55 lat posiadała Pani okres składkowy i nieskładkowy w wysokości 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy jako nauczyciel w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy, tak więc aby to świadczenie otrzymać, musiałaby Pani pozostawać w stosunku pracy i go rozwiązać. Aby otrzymać zatem świadczenie kompensacyjne, musi Pani przepracować jeszcze 5 lat (chyba że 25 lat stażu pracy, o którym Pani wspomina, nie obejmuje okresów nieskładkowych).

 

Jeżeli przejdzie Pani w stan nieczynny, to po wygaśnięciu stosunku pracy powinna Pani otrzymać ekwiwalent za urlop. Wynika to z tego, że będąc w stanie nieczynnym, pozostaje Pani w zatrudnieniu, a według art. 64 ust. 1 Karty nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacja pracy przewiduje ferie, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Z drugiej strony w stanie nieczynnym nie może Pani wykorzystać przysługującego Pani urlopu.

 

Jak stwierdził w wyroku z dnia 29 maja 1984 r. Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: I PR 4/84), w okresie przewidzianego w art. 20 ust. 1 Karty nauczyciela stanu nieczynnego nie można nauczycielowi udzielić urlopu wypoczynkowego.

 

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 10 maja 2006 r. (sygn. akt: III PZP 3/2006) wskazuje, że nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, także wtedy, gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie (art. 1551 § 1 pkt 1 K.p. w związku z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela).

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Karty nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. W ocenie Sądu Najwyższego przepis ten określa jedynie wymiar urlopu nauczyciela, który przepracowuje cały rok kalendarzowy, a ponadto wyznacza, w stosunku do wszystkich nauczycieli szkół feryjnych, kiedy mogą wykorzystać przysługujący im urlop (w czasie trwania ferii). Przepis ten w ogóle nie odnosi się do sytuacji ustania stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony. Stosownej regulacji nie zawierają także inne przepisy Karty. Wobec tego na podstawie art. 91c ust. 1 tego aktu mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, a konkretnie art. 1551 K.p., który ustanawia ogólną zasadę, że wymiar rocznego urlopu u danego pracodawcy jest proporcjonalny do okresu przepracowanego u niego w danym roku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »