.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stan drogi koniecznej – kto za niego odpowiada?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 25.01.2012

Kto opiekuje się i odpowiada za stan drogi koniecznej? Czy właściciel działki, przez którą przebiega droga konieczna, może zabronić naprawy i utrzymania drogi? Czy korzystający z drogi koniecznej może ją remontować bez pytania o zgodę właściciela działki, przez którą droga przebiega? Jak się zachować, jeżeli właściciel nieruchomości służebnej blokuje prace?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O obowiązku utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowych rozstrzyga przede wszystkim umowa stron, a dopiero w przypadku braku postanowień umowy ma zastosowanie reguła zawarta w art. 289 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą obowiązek ten spoczywa na tym, czyjego nieruchomość odnosi z ustanowienia służebności korzyść, czyli właściciel nieruchomości władnącej. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości służebnej tylko wtedy, gdy został włożony na niego – czy to w umowie, czy w orzeczeniu sądowym lub decyzji administracyjnej ustanawiających służebność. W tym ostatnim przypadku odpowiedzialność właściciela nieruchomości obciążonej nie ogranicza się tylko do odpowiedzialności rzeczowej, ale obejmuje także odpowiedzialność osobistą całym jego majątkiem. Nie ma przepisu stanowiącego, że w razie zbycia nieruchomości służebnej nowy właściciel przejmuje także ex lege (z łac. według prawa) odpowiedzialność osobistą.

 

Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej dotyczy tylko tych urządzeń, które istniały już w czasie ustanowienia służebności. Obowiązek ten zatem nie obejmuje kosztów ich wykonania.

 

Jeżeli obowiązek utrzymania takich urządzeń jak drogi został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie takiego obowiązku. Właściciela nieruchomości władnącej obarcza obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej. Według ustawodawcy zasada obarczenia takim ciężarem właściciela nieruchomości władnącej obowiązuje w przypadku braku odmiennej umowy.

 

Właściciel nieruchomości władnącej może dokonać wszelkich czynności, w zakresie przysługującej mu służebności, aby prawidłowo mógł wykonywać swe uprawnienie. Jeżeli warunkiem prawidłowego korzystania z prawa przechodu i przejazdu jest dokonanie utwardzenia drogi, właściciel nieruchomości obciążonej nie może przeciwstawić się działaniom uprawnionego. Warunkowane jest to prawidłowym wykonywaniem służebności. Należy jednak pamiętać, że służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

 

Przepis art. 251 Kodeksu cywilnego stanowi, że „do ochrony ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności”. Służebność jest zatem ograniczonym prawem rzeczowym. Tak więc, chcąc chronić swą służebność, może Pan powołać się na art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”. W przepisie tym zawarte jest tak zwane powództwo negatoryjne, które jest odpowiednie w opisanej przez Pana sytuacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »