Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stalking – pewna osoba mi grozi

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.11.2013

Pewna osoba mi grozi i nęka, chodzi o żonę mojego obecnego partnera, który jest z nią w nieformalnej separacji. Grozi mi, że będzie się kontaktowała z moim pracodawcą, przez co stracę pracę. Atakuje słownie w miejscach publicznych, wysyła obraźliwe maile. Nie czuję się bezpiecznie, czasami mam stany lękowe, bo obawiam się, co ta kobieta może zrobić. Czy można w takiej sytuacji mówić o stalkingu? Jak mogę się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Panią pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, że jest Pani nękana przez małżonkę Pani obecnego partnera. Podkreślenia wymaga to, że Pani partner pozostaje w nieformalnej separacji z osobą podejrzewaną o stalking. Ataki na Pani osobę polegają na słownym znieważaniu Pani w miejscach publicznych, wysyłaniu obraźliwych maili, groźbach utraty pracy.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 190a Kodeksu karnego (K.k.), zgodnie z którym:

 

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Nadto z treści Pani pytania wynika, że w wiadomościach przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej, jak również wypowiadanych słownie w miejscach publicznych dochodziło i dochodzi także do gróźb. W tym przypadku wskazać należy na treść art. 190 K.k., zgodnie z którym:

 

„§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Wyraźnie podkreślić należy, że przestępstwa, o których mowa w art. 190a i 190 K.k., ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Innymi słowy, aby organa ścigania podjęły jakiekolwiek czynności, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku w formie pisemnej lub ustnej. Wniosek taki może Pani złożyć bezpośrednio do protokołu na komisariacie lub komendzie policji lub pisemnie w prokuraturze lub policji.

 

We wniosku powinna Pani wskazać na swoje podejrzenia co do określonej osoby. Obecnie organa ścigania są w posiadaniu technologii umożliwiającej zarówno namierzenie obszaru, z którego połączenia telefoniczne są dokonywane, jak i ustalenie numeru IP komputera, z którego wysłano maile.

 

Wskazać należy na stanowisko doktryny mówiące, że: „W razie wystąpienia skutku polegającego na naruszeniu prywatności innej osoby przez jej uporczywe, nieustanne dręczenie ustawodawca wymaga dodatkowo, aby było ono – verba legis – »istotne«. Wyklucza to zatem przyjęcie, że w grę wchodzi stalking, gdy ingerencja w sferę prywatności innej osoby będzie się mieściła »w granicach normy«, a formy niepokojenia będą błahe i zwyczajowo akceptowane. Wobec tak sformułowanego przepisu oczywiste staje się pytanie o owe granice. Przyjęcie, że wyznaczają je szeroko pojęte zasady współżycia społecznego, nie wydaje się wystarczające. Przykładowo bowiem, wysłanie wiadomości tekstowej czy nawiązanie połączenia telefonicznego z zasady wiąże się z wkroczeniem w sferę prywatności innej osoby. W granicach akceptowanych przez tę osobę nie stanowi ono zachowania bezprawnego, i to nawet wówczas, gdy odbywa się »ponad przeciętną miarę«, uwzględniając częstotliwość wysyłania SMS-ów, czas trwania rozmowy, nocną porę rozmowy telefonicznej itp. W takiej sytuacji ewentualne stosowanie art. 190a § 1 k.k. będzie wyłączone z uwagi na akceptację takiego zachowania przez drugą osobę (zgoda jako swoisty kontratyp pozaustawowy). Sprawca przestępstwa uporczywego nękania musi mieć zatem świadomość, że jego zachowanie stanowi istotne naruszenie prywatności innej osoby”1.

 

Do istoty uporczywości należą swoiste skutki, jakie w odczuciu pokrzywdzonego wywołuje swoim zachowaniem stalker. Warunkiem koniecznym jest wzbudzenie u odbiorcy poczucia zagrożenia lub spowodowania istotnego naruszenia prywatności. Wyraźnie podkreślić należy, że w zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa winna Pani skupić się na przedstawieniu Pani sfery psychicznej i obawy utraty pracy, a także stanu nerwowości, niepokoju, braku prywatności.

 

Odnosząc się natomiast do groźby, wskazać należy, co następuje.

 

Zasadne jest wyjaśnienie zwrotu groźba bezprawna. Definicję tego pojęcia zawiera art. 115 § 12 K.k., zgodnie z którym: „groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem”.

 

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 17 kwietnia 1999 r. (II KKN 171/96, Orz. Prok. i Pr. 1997, nr 10, poz. 4), do wypełnienia stanu faktycznego groźby karalnej: „nie jest konieczne, aby sprawca miał rzeczywiście groźbę wykonać, ani też by istniały obiektywne możliwości jej spełnienia [...] wystarczy, aby groźba wzbudziła w zagrożonym przekonanie, że jest poważna i zachodzi prawdopodobieństwo jej ziszczenia” (zob. też postanowienie SN z 23 lutego 2006 r., III KK 262/2005, LexPolonica, w którego uzasadnieniu podniesiono, że: „dla bytu przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. nie ma znaczenia, czy jego sprawca chce w przyszłości zrealizować groźby, ale czy urzeczywistnia zamiar wywołania obawy (u osób pokrzywdzonych) spełnienia gróźb)”.

 

W mojej ocenie zasadne jest zatem złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa.

 

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa winno być w mojej ocenie złożone na piśmie, albowiem w takiej sytuacji jest Pani w stanie w sposób możliwie najpełniejszy przedstawić nie tylko zachowanie osoby podejrzewanej o stalking, lecz także skutki, jakie zachowanie to wywarło w Pani osobie, z wyraźnym podkreśleniem stanów lękowych, nerwicy, braku poczucia bezpieczeństwa.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych (np. zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa itp.), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

 

 

 

1. A. Golonka, Uporczywe nękanie jako nowy typ czynu zabronionego, „Prokuratura i Prawo”, 2012.1.88.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus dziesięć =

07.02.2017

Czytając komentarze poniżej , mam wrażenie , że \"mąż\" to własność \"żon\" . Pozbawiony rozumu lub czasem rozum zamieniony z inną częścią ciała. Przypomina psa przy budzie na krótkim łańcuchu. Żadnych praw . Za miskę zupy ma merdać ogonem i cieszyć się , że jest oprany. A może proszę zadać sobie jedno pytanie - dlaczego mąż zdradza żonę , dlaczego ją zostawia - pomimo szczęśliwych lat i gromadki dzieci ??? Dlaczego właśnie takich pytań nie kierujecie właśnie do nich ??? Mąż to przede wszystkim człowiek , który czuje , żyje i mam PRAWO do własnych potrzeb. Jeśli podejmuje decyzję o odejściu , to robi to sam . Nie ma takiego prawa , nawet małżeńskiego że ktoś jest czyjąś własnością . Irytują mnie właśnie takie komentarze . Bo zawsze jest jakaś przyczyna i ją trzeba odnaleźć. To nie jest proste , ale łatwiejsze niż \" obrzucanie \" winy na \" tą \" drugą. Jestem kobietą , mężatką , mam dwójkę dorosłych dzieci .

Skye

08.05.2014

Jak można mówić - "mój partner" o CZYIMŚ MĘŻU?? To absurd. Za przeproszeniem - kobieta jest "lekkich obyczajów" i to nie jest społecznie akceptowane i niezgodne z podstawowymi normami. Żona najwyraźniej jest całkowicie zrozpaczona i bezsilna, facet zadaje jej wielkie cierpienie. Nie powinno się akceptować takiego zachowania innych ludzi - stalking? Za mówienie prawdy? Za odpowiedź na krzywdę jaka tu ma miejsce? Ludzie... chyba każdy z nas czuje rozpacz i żal. Nie ma tu ŻADNEGO stalkingu, odczep się od tego faceta i tyle.

Znow ja

08.05.2014

1. Ten "twoj facet" zdradza właśnie swoją żonę co jest niezgodne z zasadami i jest podstawą do rozwodu z jego winy.
2. To nie twój facet, tylko tamtej kobiety, która zapewne bardzo cierpi.
3. Prawdopodobnie zniszczyłaś tej kobiecie całe życie i jesteś odpowiedzialna za jej stan emocjonalny
4. Wyrządzasz wszystkim dookoła krzywdę
5. Żona ma prawo domagać się zaprzestania kontaktów (seksualnych) z jej mężem
6. Analogicznie rozumując, waszym tokiem rozumowania - złodziej może oskarżać policję o nękanie (bo jest poszukiwany), a sprawca gwałtu może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu zadrapania (naruszenie nietykalności cielesnej), natomiast morderca - o zarzut przetrzymywania wbrew woli w więzieniu.
7. Miałam podobnie wyglądający przypadek - mój znajomy przyłożył w twarz koledze ze szkoły, który od jakiegoś czasu wyzywał go "Ahmed" z powodu pochodzenia. Sąd orzekł, że to ten właśnie walnięty w ryj oszołom dopuścił się napiętnowania ze względu na pochodzenie etniczne.

Alamakota

»Podobne materiały

Nęka nas była żona partnera – czy to stalking?

Była żona mojego partnera prześladuje go, wykorzystując do tego ich syna. Jednocześnie utrudnia mojemu partnerowi kontakt z dzieckiem (nie prosi dziecka do telefonu, znajduje wymówki) oraz zarzuca mu, że nie interesuje się synem (sugeruje nawet, że ja zabraniam takiego kontaktu). Nęka nas także tele

 

Nękanie przez sąsiada – jak się bronić?

Od dłuższego czasu borykam się z uciążliwym sąsiadem. Mężczyzna ten oczernia mnie przed innymi osobami, nagrywa mnie na kamerę video, śledzi każdy mój krok. Sąsiad składa na mnie fałszywe donosy o popełnianych przestępstwach – wszystkie sprawy zostały oddalone lub umorzone. Człowiek ten postęp

 

Wysyłanie SMS-ów – stalking

W 2009 r. rozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron. Przed odejściem z pracy doświadczyłam mobbingu i zastraszania ze strony przełożonego. Po rozwiązaniu umowy wysyłałam SMS-y do byłego szefa, chcąc sobie ulżyć. Trwało to jeszcze na pewno w 2010 i możliwe, że w 2011 r. Przestałam w 2012 r. Ba

 

Prześladowanie w internecie

Moja córka od ponad roku jest prześladowana przez osobę, która podszywa się pod różne adresy poczty e-mailowej, numery GG, rozsyłając obraźliwe, kpiące, poniżające komentarze na jej temat do osób z kręgu jej znajomych. Powoduje to u niej poczucie zagrożenia, lęku, po stany niemal histerii.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »