Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Środek zaskarżenia

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 08.03.2013

Sąd wzywa mnie do wyjawienia majątku w związku z postępowaniem windykacyjnym. Sprawa wiąże się z nakazem zapłaty za towar, którego nigdy nie kupowałam od pozywającego mnie kontrahenta. Jak się bronić? Czy przysługuje mi jakiś środek zaskarżenia?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Niestety sprawa nie będzie prosta .

 

Nakaz zapłaty może zostać wydany zarówno w postępowaniu nakazowym, jak i upominawczym. Od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym pozwanemu przysługuje środek zaskarżenia w postaci zarzutów od nakazu zapłaty. Zarzuty należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty.

 

„Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty” (art. 491 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c.).

 

Natomiast jeśli nakaz zapłaty zapadł w postępowaniu upominawczym, pozwanemu przysługuje sprzeciw, który również należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty.

 

„W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu” (art. 502 § 1 K.p.c.).

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Wyżej określone terminy przewidziane na zaskarżenie nakazu zapłaty są terminami zawitymi,, co oznacza, że czynność dokonana po ich upływie jest bezskuteczna. Upływ terminu zawitego jest uwzględniany przez sąd z urzędu (tj. nie jest już potrzeby zarzut strony przeciwnej).

 

„Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków pozwany nie usunął w terminie” (art. 494 § 1 K.p.c.).

 

„Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie” (art. 504 § 1 K.p.c.).

 

Wprawdzie istnieje możliwość ubiegania się o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego, niemniej wnioskodawca musi spełniać niżej wskazane warunki.

 

Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 168 § 1 K.p.c.).

 

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek (brak winy w niedotrzymaniu terminu).

 

Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej, która została uchybiona, czyli wnieść środek zaskarżenia.

 

Wniosek o przywrócenie terminu wraz ze środkiem zaskarżenia winna Pani zatem wnieść w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się o nakazie zapłaty (czyli najprawdopodobniej o nakazie zapłaty dowiedziała się Pani od komornika, który był zobowiązany powiadomić Panią o wszczęciu postępowania egzekucyjnego).

 

Nakaz zapłaty, którego w terminie nie zaskarżono, staje się prawomocny.

 

Prawomocnemu nakazowi zapłaty przysługuje powaga rzeczy osądzonej. Powaga rzeczy osądzonej oznacza niedopuszczalność prowadzenia kolejnego procesu pomiędzy tymi samymi stronami, o to samo roszczenie. Dlatego także powództwo przeciwegzekucyjne z art. 840 § 1 pkt 1 K.p.c. nie wchodzi w grę. Zgodnie z powyższym przepisem dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście.

 

Zdarzeniem, na którym oparto klauzulę wykonalności, jest tytuł egzekucyjny, czyli w Pani przypadku nakaz zapłaty. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że należy odróżniać sytuacje, gdy tytuł egzekucyjny korzysta z powagi rzeczy osądzonej oraz gdy tytuł ten takiej cechy nie posiada. Brzmienie art. 840 § 1 pkt 1 K.p.c. ustalone od dnia 5 lutego 2005 r. sankcjonuje utrwalone poglądy doktryny i orzecznictwa. Powództwo przeciwegezkucyjne, oparte art. 840 § 1 pkt 1 K.p.c., jest dopuszczalne, o ile nie zachodzą przeszkody w postaci niedopuszczalności drogi sądowej, powagi rzeczy osądzonej lub zawisłości sporu.

 

Ewentualnie można rozważyć skargę o wznowienie postępowania. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok z 4 stycznia 1973, sygn. akt I CZ 152/72) dopuszczalne jest wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty.

 

Podstawy, na których można by było oprzeć skargę o wznowienie w Pani przypadku, są następujące:

 

  • wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym (np. podrobionej fakturze, podrobionym potwierdzeniu odbioru towaru),
  • wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa (Państwa kontrahent względem Państwa dopuścił się przestępstwa oszustwa, co zostało stwierdzone wyrokiem sądu karnego).

 

Z powodu przestępstwa można bowiem żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów. Tym samym najpierw musiałby Pani zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa, a następnie musiałoby dojść do skazania.

 

Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia.

 

Sądem właściwym do wniesienia skargi jest sąd, który wydał przedmiotowy nakaz zapłaty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 8 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Od 3 miesięcy zalegam ze spłatą kredytu w banku i otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powinnam wpłacić całą kwotę w ciągu 14 dni lub wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu. Jak wygląda moje prawo do wniesienia sprzeciwu?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »