.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż zwolniona z VAT przy obrocie złotem inwestycyjnym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 13.09.2011

Zajmuję się skupem złomu złota o gorszych próbach. Jeśli skupione złoto poddam rafinacji i doprowadzę do postaci płytek o próbie 995, to czy sprzedaż złota w takiej postaci na fakturę VAT (dla osób fizycznych lub firm) można traktować jako obrót złotem inwestycyjnym i zastosować zwolnienie z podatku VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług „zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego”.

 

Złotem inwestycyjnym na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jest m.in. złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych.

 

Ustawa nie wprowadza dodatkowych wymagań, takich jak szczególne pochodzenie złota czy uzależnienie zwolnienia od nabycia, a niewytworzenia sztabki.

 

Warto pamiętać, że wyżej wymienione regulacje w ustawie o VAT są implementacją regulacji z dyrektywy – obecnie jest to Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28.11.2006 r. (Dz. Urz. UE L 2006 Nr 347, str. 1) – art. 344 ust. 1 pkt 1 wskazuje konkretniej niż krajowa ustawa, że „złoto inwestycyjne” oznacza złoto w postaci sztabek lub płytek o masie akceptowanej na rynkach złota, o próbie równej lub większej niż 995 tysięcznych, bez względu na to, czy jest reprezentowane przez papiery wartościowe, czy nie.

 

W piśmiennictwie wskazuje się ponadto:

 

„Zgodnie z powołanym przepisem złotem inwestycyjnym jest złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe. Brzmienie omawianego przepisu wskazuje, że przesłanka określonej próby złota nie ma zastosowania w przypadku złota reprezentowanego przez papiery wartościowe. Innymi słowy, każde złoto reprezentowane przez papiery wartościowe podlega szczególnym zasadom opodatkowania. Tymczasem, analogiczna definicja złota inwestycyjnego przewidziana w Dyrektywie VAT nie obejmuje złota reprezentowanego przez papiery wartościowe o próbie niższej niż 995 tysięcznych. W tym zakresie polskie przepisy rozszerzają więc zakres stosowania szczególnych procedur dotyczących złota inwestycyjnego” (J. Martini, P. Skorupka, M. Wojda, VAT 2010. Komentarz, 2010, wyd. C.H. Beck).

 

Proszę także pamiętać, iż podatnicy dokonujący dostaw złota inwestycyjnego są obowiązani prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT – dodatkowo ewidencja ta powinna zawierać także dane dotyczące nabywcy, które umożliwiają jego identyfikację.

 

Konkludując: tak, moim zdaniem przedstawione działania będą stanowić obrót złotem inwestycyjnym i można zastosować zwolnienie, o którym mowa powyżej.

 

Niejako na marginesie zamieszczam poniżej obszerny fragment interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiotowym zakresie. W piśmie z dnia 13.01.2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy (sygn. akt ITPP2/443-889/09/AK) wskazuje, iż wnioskodawca opisuje stan faktyczny i pyta:

 

„Wnioskodawca jest przedsiębiorcą (Spółką z o.o.), którego przedmiot działalności obejmuje m.in. produkcję monet, żetonów, medali, numizmatów, odznaczeń, sztabek i innych wyrobów z metali szlachetnych oraz handel hurtowy i detaliczny srebrem, złotem, platyną oraz wyżej wymienionymi wyrobami z metali szlachetnych.

 

Spółka zamierza rozpocząć produkcję, a następnie handel złotem inwestycyjnym w postaci płytek wykonanych ze złota. Wytwarzany towar – płytki ze złota inwestycyjnego, charakteryzować się będą następującymi parametrami:

 

 • próba: Au 0,999;
 • waga:1 g,2,5 g,5 g,10 g,20 g,50 g,100 g,250 g,1000 g;
 • kształt: płaskie płytki w formie prostokąta, kwadratu, trójkąta lub koła;
 • grubość: od0,1 mmdo10 mm;
 • oznaczenia: napis »złoto lokacyjne«wskazanie wagi, próby Au 0,999, różnorakie wizerunki wg projektów.

 

Złoto inwestycyjne w postaci złotych płytek będzie sprzedawane zarówno osobom fizycznym, jak i innym podmiotom, w tym osobom prawnym. – Czy obrót wyprodukowanymi przez Wnioskodawcę płytkami ze złota inwestycyjnego o wymienionych parametrach (kształt, waga, grubość) będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?”

 

Organ odpowiada:

 

„Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na wybrane grupy towarów i usług ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone, tj. 7%, 3% i 0% lub zwolnienie od podatku.

 

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.

 

Zwolnienie ww. stosuje się odpowiednio także do usług świadczonych przez agentów działających w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczących w dostawie złota inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy (art. 122 ust. 2 ustawy).

 

Złotem inwestycyjnym w świetle art. 121 ust. 1 pkt 1 ustawy jest złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe.

 

Złotem inwestycyjnym, w myśl ust. 1 pkt 2 powołanego artykułu, są również złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:

 

 1. posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
 2. zostały wybite po roku 1800,
 3. są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
 4. są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

 

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że płytki, które mają być przedmiotem dostaw, z uwagi na swoje parametry, spełniają definicję złota inwestycyjnego, zatem ich sprzedaż korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 122 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl