Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozliczać się z fiskusem z przychodów ze sprzedaży zdjęć?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.04.2009

Autor wskazuje, kiedy i jak rozliczać się z fiskusem z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży zdjęć.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Obecnie, za sprawą technologii cyfrowych, krąg osób zainteresowanych fotografią powiększa się w szybkim tempie. Fotografia staje się dla wielu osób źródłem dodatkowego, często niewielkiego i nieregularnego dochodu – wszystko za sprawą serwisów będących bankami zdjęć (photo stock, stock images itd.).

 

Gdy uda się już zrobić dobrą fotografię (czegokolwiek), założyć konto w jednym z serwisów zajmujących się udostępnianiem zdjęć (obrazów) w postaci plików cyfrowych, można przystąpić do ich wgrywania na serwery. Przy odrobinie szczęścia zdjęcia znajdą nabywców i drobne kwoty „kredytów”, stanowiące określony procent od kwoty, którą pobiera serwis, zaczną być przyznawane autorowi fotografii w serwisie. Po pewnym czasie, owe tajemnicze „kredyty” można przetransferować i – w dużym uproszczeniu – skończą one jako „złotówki” na koncie bankowym autora zdjęcia. Niekiedy z tych drobnych kwot zbierają się ich twórcą całkiem pokaźne sumy. Kiedy i jak rozliczyć się z fiskusem z tak pielęgnowanego, fotograficznego hobby?

 

Ze względu na nieregularność wypłat i skalę działań dla zdecydowanej większości fotografujących, korzystających z tej formy zbywania własnych prac, przychód uzyskany ze sprzedaży zdjęć będzie przychodem z praw majątkowych – nie występuje konieczność prowadzenia działalności gospodarczej. W doktrynie często przywołuje się pismo z dnia 9 czerwca 2005 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (sygn. DG/415-IX/90-17/05), w którym wskazuje on, że: „Czynności związane ze sprzedażą rzeczy używanych o znaczeniu kolekcjonerskim, hobbistycznym, stanowiących Pani własność – nie noszą znamion pozarolniczej działalności gospodarczej (...) Sukcesywna wyprzedaż Pani kolekcji nie wiąże się z chęcią stałego zarobkowania (osiągania zysków), jak Pani wskazuje – nie posiada Pani stałych kontrahentów, nie prowadzi zorganizowanej sprzedaży. Mając na uwadze okazjonalny jedynie charakter transakcji zawartych za pośrednictwem Internetu, uznać należy, iż nie mogą być one rozpatrywane w kategorii działalności gospodarczej (...)”.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Sprzedającemu będą zatem przysługiwały 50-procentowe koszty uzyskania przychodu, gdyż zgodnie z przepisami art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

 

Należy pamiętać, iż koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika (jeżeli zostały potrącone) w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

 

Przychody z tego rodzaju praw majątkowych określone zostały przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 pkt 7 wyżej wymienionej ustawy i doprecyzowane w art. 18, który stanowi, iż za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia – tzw. utwór. Zgodnie z ustawą przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe); oraz
 10. inne wyżej niewymienione, jeżeli stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci.

 

Obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają od autora uzyskującego przychody z praw majątkowych, o których mowa szczegółowo powyżej, składania w trakcie roku jakichkolwiek deklaracji podatkowych z tego tytułu. Teoretycznie obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconej należności spoczywa na płatniku, który dokonuje wypłaty tej należności z tytułu praw majątkowych. Przychody zatem wykazać winno się w rozliczeniu rocznym.

 

Wynika to z art. 41 ust. 1 przywołanej już ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń uznawanych m.in. za przychód z praw majątkowych (art. 18) osobom fizycznym, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z pewnymi nieistotnymi dla omawianego zagadnienia zastrzeżeniami, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia najniższą stawkę podatkową określoną w skali – obecnie 18%.

 

Większość serwisów stanowią jednak firmy mające swoje siedziby poza terytorium kraju a nawet Unii Europejskiej. Nie pełnią one roli płatnika, nie potrącają żadnych kwot z wypłacanych wynagrodzeń – jak więc rozliczyć się z takich świadczeń? Jest to problematyczne, obecnie uznaje się, że jedynie podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:

 

 1. ze stosunku pracy z zagranicy,
 2. z emerytur i rent z zagranicy,
 3. z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 (z zastrzeżeniem dotyczącym działalności gospodarczej)
 • są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy – wynika to z treści art. 44 ust. 1a wymienionej ustawy.

 

Zatem, skoro ustawodawca nie przewiduje takiego obowiązku dla podatników uzyskujących w opisany powyżej sposób przychody z praw majątkowych, uznać należy, iż przychody te winno wykazać się w zeznaniu rocznym.Stan prawny obowiązujący na dzień 20.04.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery minus I =

 

»Podobne materiały

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – część 1

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W pierwszej części wyjaśnia, jak należy rozumieć pojęcie wartości początkowej w kontekście przepisów prawa.

Podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat

Autor omawia podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat i wpływ działu na zwolnienia z opodatkowania.

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego – część 2

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W jego drugiej części wyjaśnia, kiedy podatnik może skorzystać z pomocy biegłego w ustaleniu cen rynkowych środka trwałe
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »