Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż sprowadzonego samochodu z USA

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.03.2016

Sprowadziłam z USA samochód do Polski jako mienie przesiedleńcze. Posiadam podwójne obywatelstwo. Nie znalazłam jednak w Polsce pracy i postanowiłam zostać w Stanach. Sprzedałam więc samochód. Ostatnio dowiedziałam się, że szuka mnie policja celna. Czy mam się czego obawiać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ze zwolnień dla mienia przesiedleńczego można korzystać również w przypadku samochodów, zwolnienia te mają jednak pewne warunki, które po sprowadzeniu samochodu muszą być dochowane by zwolnienie objęło samochód. Proszę zauważyć, że artykuł 112 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zwalnia od akcyzy samochód osobowy przywożony z USA przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium tych państw, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 

„a) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;

b) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;

c) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa powyżej;

d) osoba ta przebywała poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;

e) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na terytorium kraju.”

 

Podobnie jest w przypadku podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia na mocy art. 47 ust. 1 od podatku VAT import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej, w tym samochodów w nieokreślonej liczbie (poza środkami transportu przeznaczonymi do działalności gospodarczej), przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 

„a) rzeczy służyły do osobistego użytku tej osobie w miejscu zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, z tym że towary nieprzeznaczone do konsumpcji musiały służyć do takiego użytku przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem, w którym osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego,

b) rzeczy będą używane na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim były używane na terytorium państwa trzeciego;

c) osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca zamieszkania;

d) rzeczy te przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie mogą zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego”.

 

W przypadku sprzedaży samochód jest zatem opodatkowane podatkiem według stawek obowiązujących w dniu sprzedaży, z uwzględnieniem wartości celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny. Innymi słowy niedochowanie ww warunków powoduje utratę prawa do zwolnienia co wiąże się z powstaniem zobowiązania podatkowego, które trzeba uiścić. Konsekwencje są podobne dla wszystkich zobowiązań podatkowych, tj. odsetki od zaległości i konsekwencje karnoskarbowe (najczęściej grzywna). Co do zasady zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, jednak szereg zdarzeń może ten termin przerwać bądź zawiesić np. bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Tym samym faktyczny okres przedawnienia jest zdecydowanie dłuższy. Podejrzewać więc można, iż sprawa dotyczy zobowiązań podatkowych, nic jednak w Pani pytaniu nie wskazuje, by mogła mieć Pani problem z przekroczeniem granicy czy by istniała jakakolwiek podstawa do zatrzymania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus pięć =

15.03.2016

Mam podobna sytaucje (podwojne obywatelstwo, zameldowany w Polsce). Kazde wakacje 2-3 miesiace jestem w Polsce, wiec chcialbym wyslac moj samochod by nim jezdzic (tylko ja, bez sprzedazy). Historyjke o powrocie i braku pracy tez moge opowiedziec UC. Czy musze placic clo, akcyze i VAT? Zakladam ze te oplacty nie byly uiszczone w powyzszym przykladzie.

Michal

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki