Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż samochodu i żądanie pokrycia kosztów naprawy silnika

Autor: Lech Stawicki • Opublikowane: 23.11.2010

Trzy miesiące temu sprzedałem samochód, którego używałem przez ostatnie pięć lat. Przedwczoraj zadzwonił do mnie kupujący, żądając pokrycia kosztów naprawy silnika. Sprzedawałem auto w 100% sprawne, natomiast kupujący uważa, że awaria była ukryta (co jest nieprawdą) i grozi mi sprawą w sądzie. Co powinienem teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do Pańskiego pytania, wskazać należy, iż rękojmia jest z punktu widzenia sprzedawcy specjalnym rodzajem odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, jaką zawarł z kupującym. Jak podkreśla się w literaturze, jest to odpowiedzialność oderwana od winy, a nawet wiedzy sprzedawcy, której powstanie zależy od spełnienia przesłanek określonych w ustawie.

 

Podstawowym warunkiem zaistnienia tej odpowiedzialności jest zawarcie umowy (w rozważanym przypadku umowy sprzedaży) oraz jej nienależyte wykonanie w postaci wydania rzeczy, która okaże się w czasie trwania rękojmi wadliwa w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Po stronie kupującego rękojmia kreuje uprawnienia, których realizacja pozwala przywrócić ekwiwalentność świadczeń pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

 

Rękojmia powstaje z mocy prawa, gdy spełnione zostaną przesłanki przewidziane w ustawie, skoro jednak jedną z nich jest zawarcie umowy sprzedaży, a następnie nienależyte jej wykonanie, nie ulega wątpliwości, że jest to instytucja ściśle związana z tą umową.

 

Według Kodeksu cywilnego sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Jeśli nabywca został na przykład poinformowany, że auto jest powypadkowe, to z tego tytułu nie może rościć pretensji. Także wtedy, jeżeli wady wynikają z normalnego zużycia samochodu. Nie można oczekiwać od samochodu, który przejechał kilkaset tysięcy kilometrów, że w najbliższym czasie nic się w nim nie popsuje.

 

W praktyce oznacza to, że sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady fizyczne samochodu powstałe w dalszej eksploatacji, nie jest natomiast z niej zwolniony, jeżeli w momencie sprzedaży jakieś wady podstępnie zataił. Takim zatajeniem mogą być przebite numery i podrobione dokumenty (wady prawne), ale także podstępnie ukryte mankamenty techniczne (wady fizyczne). Trzeba przy tym pamiętać, że to na kupującym ciąży obowiązek udowodnienia sprzedającemu, iż ten wadę podstępnie zataił.

 

Co ważne, unormowanie odpowiedzialności z tytułu rękojmi ma charakter dyspozytywny, strony więc mogą uzgodnić przez wyraźne postanowienie umowy sprzedaży każdą modyfikację jej ustawowego kształtu – aż do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności. Co więcej, judykatura przyjmuje, że umowa stron może także przedłużyć termin wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi z art. 568 Kodeksu cywilnego.

 

Zasadą jest, że rękojmia obowiązuje również w przypadku pojazdów używanych, ale z dwoma istotnymi zastrzeżeniami:

 

  • sprzedający nie odpowiada za usterki, które były znane kupującemu,
  • rękojmia ma zastosowanie tylko wówczas, jeśli strony jej nie wyłączyły lub nie ograniczyły.

 

Na podstawie treści przesłanej przez Pana umowy sprzedaży stwierdzić można, iż § 4 tejże umowy zawiera ograniczenie odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi. Zgodnie z treścią § 4 umowy sprzedaży „kupujący oświadczył, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu, nabywa samochód w takim stanie technicznym w jakim on się aktualnie znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do sprzedającego”.

 

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenie umowne, wskazać należy, że strony wyłączyły rękojmię za wady fizyczne pojazdu – a więc roszczenia zgłaszane przez kupującego są niezasadne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + trzy =

»Podobne materiały

Kara umowna a odsetki

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?

 

Wniosek o umorzenie kary za brak OC

Jak napisać wniosek w sprawie umorzenia części lub całości kary za brak OC? Termin płatność polisy miałam w październiku. Z powodu trudnej sytuacji zapłaciłam dopiero w styczniu. Myślałam, że mam ważne OC. Dostałam jednak zwrot składki i pismo od ubezpieczyciela. Co robić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »