.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż stacji paliw a podatek VAT

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 09.02.2010

Planuję sprzedać nieruchomość zabudowaną stacją paliw. W związku z posiadaniem tej nieruchomości prowadziłem działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży paliw (chciałbym ją zlikwidować). W ostatnim czasie stacja paliw była wydzierżawiona, pobierałem czynsz dzierżawcy i wystawiałem faktury VAT. Nabywca przejmuje stację i zamierza nadal sprzedawać paliwa. Czy sprzedaż stacji paliw może być traktowana jako sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i w związku z tym nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż stacji paliw a podatek VAT

Czy stacja paliw jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa?

Aby móc zakwalifikować przedmiotową nieruchomość wraz z posadowionymi na niej budynkami i urządzeniami jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej ZCP), musiałaby ona przede wszystkim spełniać definicję określoną w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem za ZCP uznaje się „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

 

Generalnie, zgodnie z orzecznictwem, wyodrębnienie organizacyjne oraz finansowe zespołu składników majątkowych umożliwia wykonywanie samodzielnie zadań gospodarczych w ramach większej całości. O wyodrębnieniu świadczy zdolność do samodzielnego działania w określonych warunkach gospodarczych. O wyodrębnieniu finansowym można mówić wtedy, kiedy w ramach określonego zespołu składników majątkowych zachodzą następujące okoliczności:

 

  • dysponowanie własnymi zasobami finansowymi,
  • rozliczanie należności oraz zobowiązań,
  • posiadanie odrębnego rachunku bankowego,
  • tworzenie planów finansowych,
  • dokonywanie bieżącej kontroli płynności finansowej.

 

Wyodrębnienia finansowego nie należy jednak utożsamiać z całkowitą samodzielnością finansową.

 

Organy podatkowe często przyjmują, że o wyodrębnieniu finansowym ZCP może świadczyć prowadzenie dla ZCP rachunkowości umożliwiającej ewidencjonowanie procesów gospodarczych oraz prezentowanie sytuacji majątkowej i finansowej związanej z ZCP. Wystarczy, aby rachunkowość prowadzono w takim układzie, by można było ustalić sytuację majątkową oraz zyskowność ZCP.

 

Nie znajduje uzasadnienia twierdzenie niektórych organów podatkowych, że do celów wyodrębnienia finansowego niezbędne jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie oddzielnych sprawozdań finansowych. Taka sytuacja może dotyczyć jedynie oddziałów będących odrębnymi jednostkami wewnętrznymi zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sprzedaż wybranych składników przedsiębiorstwa

Nie jest natomiast kluczową kwestią wartość poszczególnych składników. Sąd Najwyższy w wyroku z 30 stycznia 1997 r. (sygn. akt III CKN 28/96), stając na stanowisku, iż sprzedaż wybranych składników przedsiębiorstwa, nawet jeżeli przedstawiały one znaczną wartość w porównaniu z wartością samego przedsiębiorstwa, nie może być uznane za sprzedaż przedsiębiorstwa. Podobne stanowisko prezentuje również NSA (wyrok z 06.10.1995 r., sygn. akt SA/Gd 1959/94; wyrok z 05.07.1996 r., sygn. akt I SA/Gd 433/96). Można natomiast przyjąć, iż wydzielenie z transakcji pewnych elementów, których funkcjonalne znaczenie dla przedsiębiorstwa jest niewielkie, innymi słowy – elementów, bez których przedsiębiorstwo może funkcjonować bez zakłóceń – powinno pozostać bez wpływu na kwalifikacje transakcji jako sprzedaży przedsiębiorstwa.

 

Z pewnością nie podlega wyłączeniu z opodatkowania sprzedaż poszczególnych elementów przedsiębiorstwa – jeżeli więc podatnik wyprzedaje swój majątek, sprzedając poszczególne elementy, wówczas każda z tych transakcji będzie traktowana odrębnie i opodatkowana według zasad właściwych dla danej transakcji.

Sprzedaż stacji paliw a podatek VAT

Generalnie więc jest podlega ocenie to, czy sprzedawany majątek może stanowić ZCP. Jeżeli rzeczywiście nabywca przejmie stację paliw, zdolną po dokonaniu transakcji do dalszego funkcjonowania bez żadnych ulepszeń, wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że można byłoby uznać ją w obecnej postaci za ZCP. W praktyce jednak odmienne stanowisko organu podatkowego nie jest wykluczone. Jedynym sposobem na uniknięcie negatywnych konsekwencji nieuznania stacji za ZCP byłoby wystąpienie z wnioskiem o wiążącą interpretację podatkową.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl