Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 14.10.2014

Opłata targowa jest opłatą lokalną, pobieraną przez gminy od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Przez targowiska należy rozumieć wszystkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż, z wyłączeniem budynków i ich części. Opłacie targowej może więc podlegać sprzedaż prowadzona zarówno na targowiskach i innych terenach należących do gminy, jak i terenach prywatnych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłata targowa jest jedną z opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych1. Zgodnie z art. 15 tej ustawy opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, przez które należy rozumieć wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż, z wyjątkiem budynków lub w ich części.

 

Jak więc widać, obowiązek uiszczenia opłaty targowej na rzecz gminy nie jest uzależniony od tego, czy dana osoba prowadzi handel na targowisku wyznaczonym przez gminę, na należącej do gminy nieruchomości. Dotyczyć może również sprzedaży w miejscach niewyznaczonych, w których zwyczajowo prowadzony jest handel, np. na chodniku czy przy ulicy. Ponadto opłaty targowej gmina może żądać również od handlarzy, którzy sprzedaży dokonują na prywatnych targowiskach, czy placach (w tym zakresie z opłaty zwolnione są jednak osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości na których położone są targowiska). Taką tezę potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności wyrok WSA w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2013 r., zgodnie z którym „bez znaczenia dla uiszczania opłat targowych jest okoliczność, czy handel jest prowadzony na gruntach państwowych, komunalnych czy prywatnych. Opłatę targową pobiera się niezależnie od tego, czy sprzedaż odbywa się na targowisku miejskim prowadzonym przez gminę, inną jednostkę zarządzającą targowiskiem, czy też na targowisku prowadzonym na terenie prywatnym”.

 

W każdym przypadku z opłaty targowej wyłączeni są natomiast sprzedawcy handlujący w budynkach lub ich częściach, przy czym przez budynek należy rozumieć zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane2, obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849)

2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.)

3wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2013 r. (sygn. I SA/Sz 1107/13)


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.10.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - IV =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »