.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje za nie wystawianie paragonów za sprzedaż w internecie

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.02.2011

Prowadzę sklep stacjonarny, jednocześnie sprzedając produkty w serwisie aukcyjnym. Ostatnio wystąpiłem o zwrot podatku VAT. Obecnie w sklepie przeprowadzana jest kontrola z urzędu skarbowego. Zostałem poproszony o podanie danych związanych z transakcjami, których jednak nie wystawiałem paragonów za sprzedaż w internecie. Co powinienem zrobić? Jaki okres wstecz może objąć kontrola? Jakich konsekwencji powinienem się spodziewać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Grożą Panu konsekwencje karnoskarbowe i podatkowe.

 

Kodeks karny skarbowy penalizuje niektóre zachowania podatników. Mamy w Pańskim przypadku do czynienia ze zbiegiem kilku przestępstw/wykroczeń karnoskarbowych; zgodnie bowiem z Kodeksem karnym skarbowym:

 

„Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie” (art. 54 § 1).

 

„Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie” (art. 56 §1).

 

„Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych” (art. 61 § 1).

 

„Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”; tej samej karze „podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży” (art. 62 § 1 i § 4).

 

Jedna stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też nie może przekraczać jej czterokrotności – ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

 

Organ przeprowadza u Pana kontrolę podatkową, celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W Pańskim przypadku badana jest poprawność rozliczenia VAT – zasadność zwrotu.

 

Taka jak u Pana kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez naczelnika urzędu skarbowego – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera m.in. określenie zakresu kontroli – tym zakresem związani są urzędnicy Pana kontrolujący i w takim zakresie mogą żądać dokumentów. Jeśli w trakcie kontroli okaże się, że sprzedaż nie była ewidencjonowana i rozliczana, zostanie przeprowadzona kontrola w szerszym zakresie.

 

Jak daleko ta kontrola może sięgać? Co do zasady 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Czyli patrząc na podatek dochodowy, w 2011 roku urząd może skontrolować całe lata 2005– 2011 r., podatek VAT płatny jest miesięcznie zatem w np. w grudniu 2010 roku można kontrolować zakres grudzień 2004-2010 r.

 

Co Panu grozi podatkowo? Zapłata należnych podatków od niezewidencjonowanej sprzedaży wraz z odsetkami. Powyższe może być niezmiernie dotkliwe, bowiem organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli m.in. dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania. Lepiej zatem na ogół współpracować z organem, ponieważ odstąpi on od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania, pozwalają na określenie podstawy opodatkowania.

 

Pyta Pan, co robić – po kontroli czy kontrolach ma Pan ciągle prawo do skorygowania deklaracji; korygując rozliczenia zgodnie z ustaleniami kontroli (jeśli będzie to możliwe) uniknie Pan postępowania podatkowego; niedokonanie samodzielnie korekty skutkuje wszczęciem postępowania podatkowego, gdzie organ w formie decyzji rozstrzygnie o wysokości zaległych zobowiązań.

 

Na podstawie Kodeksu karnego skarbowego odpowiedzialności pozwala uniknąć czynny żal – polecam lekturę http://eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html

 

Co do czynnego żalu jednak, nie jest on skuteczny, gdy został złożony:

 

  1. „w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony” (art. 16 § 5).

 

Rozważyć można, w zależności od tego, jak sprawy się potoczą, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl