Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż nieruchomości

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.08.2013

Skuteczne zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego. W tym celu konieczne jest dostarczenie do notariusza niezbędnych dokumentów oraz podpisanie aktu przez obydwie strony umowy w jego obecności.

 Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymóg formy aktu notarialnego dla umowy sprzedaży nieruchomości ustanawia art. 158 Kodeksu cywilnego1. Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważna. W zwykłej formie pisemnej, a nawet ustnie, można natomiast zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości.

 

Dokumenty wymagane przez notariusza przy sprzedaży nieruchomości

 

To, jakich dokumentów będzie wymagał notariusz do sporządzenia aktu, uzależnione jest w szczególności od rodzaju nieruchomości, która ma być przedmiotem sprzedaży. W każdym przypadku konieczne będzie dostarczenie odpisu z księgi wieczystej, jeżeli była ona założona, oraz dokumentu stwierdzającego podstawę wcześniejszego nabycia nieruchomości przez sprzedawcę. Dokumentami takimi mogą być np.: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis z aktu notarialnego umowy sprzedaży albo darowizny. Oprócz tego konieczne mogą być:

 

  1. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku od spadków i darowizn przez sprzedawcę nieruchomości, jeżeli nabył on nieruchomość w spadku lub został nią obdarowany;
  2. wypis z rejestru gruntów;
  3. w przypadku gdy stroną umowy jest przedsiębiorca – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  4. zaświadczenie z banku o wysokości udzielonego kredytu na zakup nieruchomości.

 

W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest działka lub odrębna własność lokalu, notariusz może wymagać dowodu opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Natomiast przy sprzedaży lokalu, do którego sprzedawcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, potrzebne będzie również zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie. W przypadku mieszkań fakultatywnie mogą być wymagane (zależy to głównie od stron umowy): zaświadczenie o wymeldowaniu dotychczasowego właściciela oraz zaświadczenie, że w stosunku do lokalu nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

 

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów strony umowy powinny zabrać do kancelarii notarialnej dowody osobiste oraz przekazać notariuszowi informację, na jakich warunkach będzie zawarta umowa (m.in. o cenie sprzedaży, dacie wydania nieruchomości).

 

Zawarcie umowy

 

Samo zawarcie umowy następuje w kancelarii notarialnej i polega na odczytaniu aktu notarialnego w obecności wszystkich stron umowy, a następnie złożeniu podpisów (w tym również przez notariusza). Przed odczytaniem aktu notariusz sprawdza tożsamość stron.

 

Opłaty przy zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości

 

Na koszty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości składają się w szczególności: opłata za sporządzenie aktu notarialnego (uzależniona jest od wartości nieruchomości), opłata za wpis do księgi wieczystej, podatek od czynności cywilnoprawnych (2% wartości nieruchomości) oraz opłaty za wypisy z aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy zwyczajowo ponosi nabywca, jednak strony mogą to ustalić w odmienny sposób.

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.08.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - 1 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »