Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż na odległość – zakupy bez wychodzenia z domu

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 17.11.2007

Za sprawą internetu zakupy bez wychodzenia z domu znajdują coraz szersze grono zwolenników, ale czy równie prosto jest kupować jak i dochodzić swoich praw w razie reklamacji? Jakie przywileje w tym zakresie nadał nam – konsumentom ustawodawca?Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czym jest sprzedaż na odległość?

Sprowadzić ją najprościej można do zawierania umów bez jednoczesnej obecności stron: konsumenta i przedsiębiorcy. Najczęściej wykorzystywane są tu środki porozumiewania się na odległość, w szczególności: formularz zamówienia zaadresowanego lub niezaadresowanego, list seryjny, reklama prasowa z wydrukowanym formularzem zamówienia, katalog, telefon, radio, telewizja, automatyczne urządzenie wywołujące, wizjofon, wideotekst, poczta elektroniczna, internet, telefaks.

 

 Wyłączone przez ustawodawcę zostały umowy:

 

 • z wykorzystaniem automatów sprzedających,
 • z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu,
 • dotyczące inwestycji kapitałowych,
 • ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych oraz reasekuracji,
 • związane z wykonywaniem czynności bankowych oraz czynności dokonywanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • rent,
 • dotyczące terminowych operacji finansowych i opcji,
 • zawarte z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,
 • dotyczące nieruchomości (z wyjątkiem najmu),
 • sprzedaży z licytacji.

 

W ograniczonym zakresie ustawę stosuje się do:

 

 • sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta,
 • świadczenia – w ściśle oznaczonym okresie – usług w zakresie zakwaterowania,
 • transportu, rozrywek, gastronomii.

 

W czym tkwi szczególna ochrona konsumenta?

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zagwarantowała nam – konsumentom prawo do:

 

 1. odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni bez podania przyczyn, termin ten ulega wydłużeniu do 3 miesięcy w przypadku braku potwierdzenia przez przedsiębiorcę obowiązkowych danych z art. 9 ust. 2 tejże ustawy. Termin ten ulegnie natomiast skróceniu do 10 dni w przypadku otrzymania powyższego potwierdzenia przez konsumenta,
 2. żądania unieważnienia na koszt przedsiębiorcy zapłaty dokonanej kartą płatniczą w przypadku niewłaściwego jej wykorzystania w czasie wykonywania umowy zawartej na odległość.

 

Obowiązki przedsiębiorcy:

 

 1. Uzyskać zgodę konsumenta na posłużenie się wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym i telefonem – w celu złożenia propozycji zawarcia umowy.
 2. Najpóźniej w chwili złożenia konsumentowi propozycji zawarcia umowy – poinformować go o:
 • swoim imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował tę działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
 • istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
 • cenie lub wynagrodzeniu, obejmujących wszystkie składniki, a w szczególności o cłach i podatkach,
 • zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 • kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
 • prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, ze wskazaniem wyjątków, w których uprawnienie takie konsumentowi nie przysługuje,
 • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie bądź wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenie ciągłe lub okresowe,
 • miejscu i sposobie składania reklamacji,
 • prawie wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu miesięcznego, jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony (informacje te powinny być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania).

 

 1. Potwierdzić na piśmie wyżej wymienione informacje najpóźniej w momencie rozpoczęcia pełnienia świadczenia.
 2. O ile strony nie umówiły się inaczej – przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie może świadczenia spełnić, ponieważ przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę. W przypadku gdy przedsiębiorca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowych kłopotów, może – o ile zawarto takie zastrzeżenie w umowie – zwolnić się z zobowiązania wobec klienta, spełniając świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Musi jednak poinformować klienta na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.

 

 

W czym problem konsumencie?

Wzrasta sprzedaż na odległość, zwłaszcza przez internet, ale nie idzie to w parze ze wzrostem świadomości konsumenckie. W efekcie borykamy się z coraz powszechniejszą tzw. złą praktyką, do której należą m.in. zamówienia bez potwierdzenia danych, przedpłaty, brak pełnej informacji i identyfikacji przedsiębiorcy itp. Najgorsze jest to, że konsumenci nie protestują tylko nadal kupują!

 

 

Nie zapominajmy, że zakazane jest:

 

 • nakładanie na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia,
 • zastrzeganie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępnego).

 

 

Czy płatność kartą płatniczą przez internet jest niebezpieczna?

To najczęściej zadawane pytanie. Dokonanie płatności kartą w internecie niesie ze sobą większe ryzyko niż użycie jej w bankomacie, restauracji czy na stacji benzynowej – wszędzie oczywiście musimy zachować czujność i pewne środki ostrożności. Internet jest jednak tym środowiskiem, w którym korzystając z kart płatniczych powinniśmy zachować największą czujność. I tak jak w świecie realnym nie spuszczamy naszej karty z oczu, tak samo w świecie wirtualnym należy pamiętać o pewnych regułach minimalizujących szanse złodziei i oszustów:

 

 • Nigdy nie podawajmy PIN!
 • Dokonujmy zakupów tylko w tych sklepach internetowych, do których mamy pełne zaufanie.
 • Zawsze róbmy wydruk z dokonywanej transakcji.
 • Jeżeli nie mamy pewności – skontaktujmy się ze specjalistą, który wyrazi swą opinię o płatności na konkretnej witrynie.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r., poz. 271, z późn. zm.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 17.11.2007


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć - VIII =

 

»Podobne materiały

Kupno za złotówkę – sprzedawca na Allegro odmawia sprzedaży towaru

Wylicytowałeś samochód za złotówkę na Allegro? Albo laptopa, bo sprzedawca wpisał w „Kup teraz” 1 zł? Albo udało Ci się znaleźć towar po mocno zaniżonej cenie minimalnej, bo wystawiający przedmiot się pomylił? Przeczytaj koniecznie! Zarówno jeśli jesteś Sprzedawcą jak i Kupującym!

 

Poradnictwo rzecznika konsumentów

W artykule opisano, do czego zobowiązany jest rzecznik w zakresie porad konsumenckich i czego należy od niego oczekiwać?

 

Kupno za złotówkę - Sprzedawca na Allegro odmawia sprzedaży towaru

Wylicytowałeś samochód za złotówkę na Allegro ? Albo laptopa, bo sprzedawca wpisał w Kup teraz 1 zł? Albo udało Ci się znaleźć towar po mocno zaniżonej cenie minimalnej, bo wystawiający przedmiot się pomylił ? Przeczytaj koniecznie ! Zarówno jeśli jesteś Sprzedawcą jak i Kupującym !

 

Zawieranie umów drogą elektroniczną – część 2

Artykuł jest drugą częścią cyklu, w którym autor omawia podstawy prawne składania oświadczeń woli i zawierania umów drogą elektroniczną.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »