Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystanie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na zakup nowego a podatek

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.09.2009

W styczniu 2006 r. przekształciliśmy mieszkanie spółdzielcze lokatorskie na spółdzielcze własnościowe. Na początku 2008 r. sprzedaliśmy mieszkanie i złożyliśmy w urzędzie skarbowym oświadczenie o wykorzystaniu otrzymanych pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na zakup nowego. W ciągu miesiąca kupiliśmy nowe mieszkanie od dewelopera, choć cena była niższa od ceny dawnego mieszkania, które sprzedaliśmy. Przy zakupie ponieśliśmy koszty u notariusza. Wykończyliśmy też mieszkanie (mamy faktury VAT). Jaką mamy złożyć deklarację i w jakiej wysokości zapłacić podatek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu z 2006 r., przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych (określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a) wolne są od podatku dochodowego m.in. w części wydatkowanej nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży:

  1. na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Słusznie zauważa w orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2007 r. (sygnatura: I SA/Ol 555/2006), że „Wydatek na remont lub modernizację, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, musi być więc poniesiony nie wcześniej niż nastąpiło uzyskanie prawa własności (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). W odniesieniu do celu, jakim są remont i modernizacja lokalu, nie można przywoływać niewątpliwie trafnych poglądów wyrażanych w orzecznictwie co do tego, że wydatki na nabycie własnego lokalu mogą być wolne od podatku również wówczas, gdy poniesiono je, zanim doszło do przeniesienia prawa własności nabywanego lokalu. Porównując te dwa cele mieszkaniowe, tj. nabycie własności budynku czy lokalu z remontem lub modernizacją, nie sposób nie dostrzec, że pierwszy odnosi się do mającego nastąpić w przyszłości zdarzenia, jakim będzie uzyskanie prawa własności, i na uzyskanie tego prawa jest nakierowany, podczas gdy drugi cel mieszkaniowy odnosi się do już istniejącego prawa własności, a ustawa podatkowa daje prawo do ulgi związanej z korzystaniem z istniejącego prawa dla podniesienia standardu, wartości, polepszenia warunków bytowych itp. Ustawodawca nie wprowadził ograniczenia w postaci wymogu, by wydatki na nabycie poniesione zostały równocześnie z zawarciem umowy o przeniesieniu własności bądź w terminie w umowie określonym (byle w ciągu dwóch lat).

 

W przypadku wydatków na remont lub modernizację wprost takie ograniczenie także nie zostało sformułowane w ustawie, ale jak już wyżej wspomniano, w istocie wynika z użycia sformułowania »(...) w części wydatkowanej na remont lub modernizację własnego (...)«”.

 

Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e, np. pozostanie część niewydatkowana zgodnie z oświadczeniem – podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów dwóch lat wraz z odsetkami naliczanymi:

  1. od 14 dnia od dnia dokonania odpłatnego zbycia do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży – w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,
  2. począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty – w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

 

W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru.

 

Składaliście Państwo PIT-23. Jeżeli posiada Pani jego kopię, to w objaśnieniach w pkt 1 przeczyta Pani, że – zgodnie z ustawą – do kosztów z odpłatnego zbycia zalicza się m.in. opłatę notarialną w wysokości faktycznie poniesionej przez podatnika. Jeżeli pozostała niewykorzystana kwota, winna Pani złożyć korektę PIT-23.

 

Organ podatkowy może żądać wykazania, że rzeczywiście przeznaczono w ciągu dwóch lat pieniądze ze zbycia nieruchomości na inne cele mieszkaniowe. Należy wtedy wylegitymować się m.in. fakturami VAT, aktem notarialnym zakupu mieszkania od dewelopera. Nadwyżka środków ze sprzedaży nieruchomości, której nie będzie można udokumentować (co celnie wskazuję eksperci, m.in. GP), organ podatkowy potraktuje jako niekorzystającą ze zwolnienia, a w konsekwencji powstanie obowiązek zapłaty zaległego podatku od tej części w wysokości 10% wraz z odsetkami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus III =

»Podobne materiały

Podatek od sprzedaży nieruchomości – zwolnienie

Po podpisaniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości (w formie pisemnej) otrzymałam zadatek w wysokości 200 000 zł (06.03.2007). W tym samym roku (23.03.2007) kupiłam działkę za pieniądze z zadatku (150 000 zł). Później doszło do sprzedaży mojej nieruchomości w formie aktu notarialnego (04.04.2

 

Podatek przy zamianie mieszkania z większego na mniejsze

Zamierzam dokonać zamiany mieszkania większego na mniejsze. Mieszkanie większe zostało wykupione przeze mnie i męża w 2010 r. Mąż zmarł w 2011 r. Rok później został przeprowadzony dział spadku, w wyniku którego zostałam właścicielką drugiej połowy mieszkania po mężu. O ile przepisy dotyczące PCC prz

 

Wyposażenie mieszkania przy sprzedaży – aspekt podatkowy

Sprzedałem mieszkanie wraz z wyposażeniem (kuchnia, meble, pralka, lodówka). Jednak w akcie notarialnym nic o tym wyposażeniu nie pisaliśmy. Po prostu wcześniej ustaliliśmy z kupującym, że wszystko mu zostawiam, ponieważ i tak będę kupował nowe rzeczy, a te są stare. Za dwa dni przekazuję mieszkanie

 

Odziedziczone majątki małżonków, wspólny zakup nieruchomości a zwolnienie z podatku

Odziedziczone po śmierci mamy mieszkanie, które sprzedałam przed upływem pięciu lat od nabycia praw do spadku. W związku z tym obejmuje mnie podatek, którego mogłabym uniknąć, wydając pieniądze ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Jesteśmy z mężem w trakcie zakupu domu z działką i zastanawiam s

 

Wybór opodatkowania dla firmy handlowej

Chciałbym otworzyć firmę handlową, ale nie bardzo potrafię wybrać formę opodatkowania. Myślałem o ryczałcie, ale nie mam pewności co do odpowiedniego wybrania kodu PKD i stawki podatku ryczałtowego, którą muszę w tym momencie wybrać. Moja działalność ma wyglądać następująco: praca na zasadzie handlo

 

Kontrakt lekarza ze szpitalem a podatek liniowy

Prowadzę działalność gospodarczą, gabinet lekarski, rozliczam się podatkiem liniowym. Jestem też na etacie w szpitalu. Od nowego roku w ramach gabinetu chcę zawrzeć kontrakt z moim obecnym pracodawcą czyli szpitalem. Czy będę mogła nadal rozliczać się podatkiem liniowym, czy coś się zmieni?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »