Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania i darowizna pieniędzy a podatki

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 13.07.2009

Córka stara się o kredyt na dom, przepisała więc na mnie swoje mieszkanie, w którym dotąd mieszkałyśmy wspólnie. Ponieważ mieszkanie jest za duże, chciałabym je sprzedać i kupić mniejsze, a pieniądze pozostałe ze sprzedaży darować córce. Dodam, że mieszkanie jest obciążone kredytem hipotecznym, który zaciągnęła córka, w wysokości 50 000 zł. Kredyt jest nadal na córkę, ale z pieniędzy ze sprzedaży mieszkania chciałabym spłacić to zobowiązanie. Jak rozwiązać te wszystkie kwestie, abyśmy nie musiały zapłacić podatków przy tych operacjach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania i darowizna pieniędzy a podatki

Pieniężna darowizna dla córki a podatek

Na początku chciałbym przedstawić, jak w świetle przepisów prawa podatkowego wygląda kwestia darowania córce środków pieniężnych przez Panią. Otóż od 1.01.2007 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie podatku od spadków i darowizn. Przewidują one wiele zwolnień, m.in. dla darowizn otrzymanych od członków najbliższej rodziny. Na wstępie warto więc przytoczyć całą treść art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn:

 

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.

 

Zgodnie z powyższym przepisem zwolnione z podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę pod warunkiem spełnienia kilku warunków wymienionych w dalszej części art. 4a cytowanej ustawy.

Warunki skorzystania ze zwolnienia w zapłacie podatku od darowizny 

Powyższa regulacja przewiduje więc zwolnienie – bez ograniczenia kwotowego – w przypadku gdy córka otrzymuje darowiznę od matki, jednak pod dwoma warunkami:

  1. Obdarowany (córka) musi zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu SD-Z2.
  2. Udokumentowanie przekazania środków na rachunek bankowy nabywcy lub prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pieniężnym (nie wolno przekazać środków pieniężnych w gotówce).

 

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, darowizna środków pieniężnych Pani na rzecz córki będzie zwolniona z obowiązku podatkowego.

Opodatkowanie sprzedaży mieszkania 

Teraz przejdźmy do kwestii związanej z opodatkowaniem sprzedaży mieszkania. Jak wynika z pytania, przedmiotowe mieszkanie nabyła Pani już w 2009 r., więc nie będzie możliwe skorzystanie z ulgi meldunkowej, gdyż zasadniczo dotyczy ona podatników, którzy w okresie 2007–2008 nabyli swoje mieszkania. Jednak od początku 2009 r. przy sprzedaży nieruchomości jest możliwe skorzystanie z nowej ulgi mieszkaniowej.

 

Nowe zwolnienie dotyczy dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i zostało uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są dochody dotyczące odpłatnego zbycia następujących rzeczy i praw: nieruchomości, ich części, udziału w nieruchomości; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe

Warunkiem zwolnienia jest jednak to, żeby podatnik w ciągu dwóch lat od momentu sprzedaży nieruchomości przeznaczył uzyskane pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej zależy więc od wydania pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości. Nowelizowane przepisy ustawy o PIT przewidują, że podatnicy, którzy przeznaczą całość przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, będą mogli skorzystać ze zwolnienia w całości.

Rozliczenie dochodu ze sprzedaży nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r

W odróżnieniu od poprzednich zwolnień podatkowych w zakresie sprzedaży nieruchomości obecna ulga mieszkaniowa nie wymaga odrębnego zgłoszenia. Rozliczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r. podatnik dokonywać będzie bowiem na oddzielnym formularzu zeznania rocznego PIT-39. Składać je będą zarówno osoby zobowiązane do zapłaty podatku, jak i chcące skorzystać z ulgi mieszkaniowej. W tym drugim przypadku złożenie odpowiednio wypełnionego PIT-39 stanowi deklarację podatnika, że w okresie wskazanych w ustawie dwóch lat wyda pieniądze ze sprzedaży na określone w niej cele mieszkaniowe. W pozycji 26. wpisuje się kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na cel mieszkaniowy, i nie trzeba składać żadnych dodatkowych oświadczeń.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 8 =

»Podobne materiały

Darowizna mieszkania czy pieniędzy ze sprzedaży?

Chcę sprzedać mieszkanie, którego właścicielem jest moja mama (od 12 lat). Ja mieszkam w nim i jestem zameldowana tam od ok. 7 lat. Nie wiem, co będzie dla mnie finansowo korzystniejsze: czy żeby mama przepisała na mnie mieszkanie w drodze darowizny i dopiero wtedy ja je sprzedam (czy mogę wówczas o

 

Sprzedaż mieszkania z darowizny a podatki

Jestem właścicielką mieszkania. Chcę je przekazać darowizną mojemu synowi, który zamierza je sprzedać, aby kupić mieszkanie w innej miejscowości. Darowizna oraz sprzedaż mieszkania nastąpiłyby w grudniu 2013 r. Kupno nowego mieszkania miałoby miejsce po kilku miesiącach od tego terminu. Z jakimi kon

 

Sprzedaż garażu a podatek

Mam pytanie dotyczące podatku w kontekście sprzedaży garażu. Otóż, prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na zasadzie ryczałtu. Planuję zakupić garaż za 35 tys. zł i następnie sprzedać go za 50 tys. zł. Jaki podatek od takiej transakcji sprzedaży garażu będę musiał zapłacić? Czy jakąś staw

 

Rozliczenie stażu i stypendiów

W zeszłym roku odbywałam staż ze środków Unii Europejskiej z programu POWER, na który skierował mnie urząd pracy. Z UP nie dostałam żadnego PIT-u do rozliczenia i otrzymałam informację, że z tego dochodu nie muszę się rozliczać, ponieważ jest on zwolniony z podatku. Tak też zrobiłam. Jednak teraz ma

 

Darowizna pieniędzy z zagranicy od osoby niespokrewnionej a podatek

Darowizna z zagranicy w postaci pieniężnej od osoby niespokrewnionej ze mną (zupełnie obcej) – czy podlega opodatkowaniu w danym kraju, skąd pochodzi taka darowizna (USA), i ile wynosi w USA? Zaznaczam, że mam mieć założone konto w USA, na które wpłynie darowizna w walucie dolarów. Skoro podat

 

Podział nieruchomości i sprzedaż a podatki

Posiadam nieruchomość, działkę budowlaną od ponad 5 lat. W 2016 r. na tej działce wybudowałam dom tzw. bliźniak. Chciałabym teraz podzielić tę nieruchomość na dwie części, a następnie sprzedać podzielony budynek i działkę. Czy ze względu na podział działki i budynku zapłacę podatek do urzędu skarbow

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »