Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż lokalu mieszkalnego a VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 10.02.2014

Prowadzę działalność gospodarczą (usługi budowlane). W 2010 r. nabyłem grunt z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą. Następnie w ramach działalności wybudowałem na wspomnianym gruncie dom z dwoma lokalami mieszkalnymi z przeznaczeniem do sprzedaży. Lokal na parterze został sprzedany. Na drugi lokal nie mogłem znaleźć nabywcy. W związku z tym lokal wycofałem z mojej firmy z przeznaczeniem na własne potrzeby (nie opodatkowałem tej czynności). Sporządzono kosztorys budowlany wraz z uwzględnieniem kosztu wydzielonej powierzchni gruntu. Wartość ta została wyłączona z moich kosztów podatkowych – koszt netto bez podatku VAT. Czy należało uwzględnić podatek VAT? Potem wynająłem ten lokal. Obecnie pojawił się potencjalny nabywca. W jaki sposób mogę dokonać sprzedaży lokalu mieszkalnego? Jako firma czy prywatnie? Z podatkiem VAT czy bez tego podatku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu jest m.in. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele osobiste, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Zatem, w uproszczeniu, jeśli wznosząc lokal, odliczał Pan VAT, to przekazanie ukończonego lokalu mieszkalnego na Pana cele osobiste stanowiło dostawę towaru (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT), a właściwą stawką była dla lokalu mieszkalnego stawka obniżona (o ile oczywiście lokal spełniał definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

 

Zatem, w zakresie VAT, uważam, że należało dokonać (nadal należy) opodatkowania podatkiem VAT w związku z przekazaniem na cele osobiste. Wycofanie spowodowało, że lokal nie jest już majątkiem związanym z działalnością gospodarczą i sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do opodatkowania VAT dochodzi tu jednokrotnie i winno ono mieć miejsce w momencie wycofania z działalności.

 

Moim zdaniem, analogiczna jest sytuacja w podatku dochodowym, aczkolwiek wprost z przepisów to nie wynika. Jednak analiza art. 10 ust. 3 i art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz fakt, iż skorygowano koszty, pozwalają uznać, że nie mamy do czynienia z przychodem z działalności gospodarczej, zatem przychód ten opodatkowany będzie jako przychód ze źródła: odpłatne zbycie nieruchomości i niektórych praw (art. 10 ust. 8 ww. ustawy).

 

Powyższe potwierdza m.in. interpretacja z dnia 13 stycznia 2010 r. Izby Skarbowej w Warszawie (sygnatura: IPPB1/415-798/09-4/KS), w której czytamy, iż „przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wycofanego z działalności gospodarczej należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

Gdy sprzedaż lokalu mieszkalnego nie następuje po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota uzyskana ze sprzedaży jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.

 

Zatem dochód z odpłatnego zbycia, zgodnie z ustawą o PIT, opodatkowany zostanie podatkiem dochodowym, który wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, rozumianym jako „wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia”, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (powiększoną niekiedy o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw). Sprzedaż rozlicza się tu na druku PIT-39, którego składa się w terminie złożenia zeznania rocznego za rok sprzedaży nieruchomości.

 

Dodać muszę, że problematyka sprzedaży wycofanych z działalności składników majątku – czy nabytych, czy wytworzonych – jest niejednolicie traktowana zarówno w doktrynie, jak i w praktyce fiskusa. Tym samym jest możliwe, iż omówiony problem inaczej zinterpretują przedstawiciele fiskusa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus siedem =

»Podobne materiały

Zwrot VAT-u przy WDT

Kupiłem towar od firmy w kraju, na fakturę ze stawką 23%. Następnie eksportuję towar za granicę na 0% VAT-u WDT. Wszystkie wymogi spełniam. Czy US może odmówić mi oddania VAT-u przy WDT?

 

Podatek VAT za prace serwisowe w Danii i Finlandii

Firma B z Polski zleca kontrakt dla firmy C też z Polski na prace serwisowe w firmie A w Danii lub Finlandii (W EU). Firma A przelewa pieniądze za wykonaną usługę dla firmy B w kwocie neto, natomiast firma C wystawia dla firmy B fakturę. Czy ma być ona z podatkiem VAT, czy bez?

 

Obrót metalami kolorowymi a odwrotne obciążenie VAT

Prowadzę działalność gospodarczą, rozliczam się poprzez ryczałt ewidencjonowany, ale od przyszłego miesiąca przechodzę na VAT, ponieważ przekroczę limit. Chciałbym poszerzyć swoją działalność o recykling odpadu kabli miedzianych i aluminiowych, czyli odseparowanie miedzi lub aluminium od otuliny pok

 

Sprzedaż wyremontowanego mieszkania a VAT

Prowadzę jednoosobową działalność, jestem płatnikiem VAT. Pół roku temu rozszerzyłam działalność o handel nieruchomościami. Wystawiłam mieszkanie na sprzedaż po uprzednim jego wyremontowaniu. Mieszkanie zakupiłam od osoby prywatnej, więc nie było możliwości odpisu VAT – akt notarialny jest wys

 

Usługi tłumaczeń a VAT

Podatnik zwolniony jest z podatku VAT, ale zarejestrowany do VAT EU, sprzedaje usługi tłumaczeń. Wykonał usługę tłumaczeniową dla podatnika mającego siedzibę tylko w Austrii, ale zarejestrowanego dla potrzeb VAT w Polsce. Czy wykonanie usługi tłumaczenia będzie w takim razie eksportem usług i faktur

 

Eksport warzyw do Szwajcarii

Pytanie dotyczy eksportu warzyw do Szwajcarii – ziemniaki, buraki, marchew, seler. Chodzi o eksport na niewielką skalę, bo do jednej tylko hurtowni. Jakie są wymogi co do eksportu takiego towaru z Polski do Szwajcarii?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »