Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż gruntu przez spółkę

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.11.2015

Spółka posiada grunty rolne klasy V–VI o powierzchni 17 ha, które w planie przestrzennego zagospodarowania są przeznaczone pod działalność gospodarczą. Podatek na dzień dzisiejszy płacimy rolny, ponieważ nie prowadzimy tam działalności gospodarczej. Mamy plany sprzedać te grunty. Nasza spółka jest spółką z o.o., więc ze sprzedaży niewiele zostanie, gdy sprzedamy te grunty w cenie pod działalność gospodarczą. Zastanawiamy się nad utworzeniem spółki jawnej, która przez jakiś czas będzie się zajmować uprawą ziół i jej chcemy sprzedać te grunty jako rolne. Nowa spółka może otrzymać dopłaty i do czasu, gdy nie znajdzie się poważny inwestor, będziemy zajmować się uprawą. Czy nie będzie kwestionowania cena sprzedaży gruntów rolnych w akcie notarialnym? Grunty mają naniesienia w postaci budynku gospodarczego, garażu, które były nabyte bez VAT jako cała nieruchomość. Wobec tego sprzedaż tej nieruchomości byłaby bez VAT – czy tak?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od podatku od towarów i usług zwalnia się dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Tym samym niezabudowane tereny budowlane, a dokładniej ich dostawa, podlegają opodatkowaniu. Tereny budowlane to w myśli art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług „grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Sprzedaż zatem gruntów, które w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod zabudowę, nie korzysta ze zwolnienia od VAT, nawet jeśli są na nich uprawy rolne i są to tzw. grunty rolne.

 

Odnośnie wartości – mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi w VAT, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym (małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów. Przez powiązania kapitałowe rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem. W przypadku, gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów istnieje taki związek, a wynagrodzenie jest:

 

„1) niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

2) niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,

3) wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

 

organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług”.

 

Dodać w tym miejscu jednak muszę, że w podobnych przypadkach, gdy jest możliwość i zamiar prowadzenia gospodarstwa rolnego i gdy gospodarstwo takie jest prowadzone, to na ogół podatnicy sprzedają tu „gospodarstwo rolne” jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Taka sprzedaż zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT w ogóle nie podlega regulacjom VAT (tj. realnie nie ma podatku), bowiem przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus dziesięć =

»Podobne materiały

Zakres działu usług związanych z kulturą a podatek VAT

Chciałem zapytać, czy za usługę zwolnioną od podatku, określoną w ustawie o VAT, załącznik nr 4, poz. 11, ex 92 („usługi związane z kulturą”), można uznać organizację imprezy kulturalnej?

 

Gabinet stomatologiczny i przejście na VAT

Niedługo otwieram prywatny gabinet stomatologiczny. Czy opłaca mi się przejść na VAT na jeden rok w celu uzyskania zwrotu podatku VAT po zakupie sprzętu? Jakie zobowiązania i koszty wiążą się z przejściem na VAT?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »