Mamy 10 937 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż gospodarstwa rolnikowi ryczałtowemu i kwestia podatku VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 17.08.2010

Prowadzę gospodarstwo rolne, od czterech lat jestem vatowcem. Otrzymałem zwrot podatku w związku z zakupem maszyn i budową obiektu. Rozważam sprzedaż całego gospodarstwa wraz ze zwierzętami pewnemu rolnikowi ryczałtowemu. Czy sprzedaż będzie zwolniona z podatku VAT jako sprzedaż całości przedsiębiorstwa? Co z otrzymanym zwrotem VAT-u – czy trzeba będzie go zwrócić urzędowi skarbowemu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisów ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług „nie stosuje się do:

 

 1. transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 2. czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy”.

 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 

 1. „oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

 

Natomiast „za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”.

 

Moim zdaniem przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest również gospodarstwo rolne. Analogiczne stanowisko prezentują organy podatkowe, m.in. Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim w swoim piśmie (sygn. akt PP–443/307/04 ) wskazuje: „Biorąc pod uwagę zapis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług oraz formę organizacyjną prowadzonego gospodarstwa rolnego przekazanie gospodarstwa synowi za otrzymaną rentę strukturalną nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”. Oznacza to, iż sprzedaż gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu VAT-em – sprzedaży tej nie dokumentuje się również fakturą VAT.

 

Sprzedaż przedsiębiorstwa nie skutkuje u sprzedawcy koniecznością dokonania korekty podatku naliczonego związanego z wcześniejszym nabyciem składników przedsiębiorstwa, moim zdaniem nie powoduje również konieczności zwrotu – stanowisko to „powszechnie przyjęte jest przez doktrynę prawa oraz przez przytłaczającą większość organów podatkowych” (Daniel Gawlas, Vademecum Doradcy Podatkowego 2010, nr 1).

 

Fakt, że nabywca jest rolnikiem ryczałtowym, moim zdaniem nie wpływa na konieczność zwrotu podatku przez sprzedawcę, jednak – jak to w przypadku podatków bywa – organ podatkowy może mieć zdanie przeciwne – wynika to z nieprecyzyjności przepisów, szczególnie właśnie na gruncie ciągle zmieniającej się ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli chce Pan uzyskać pewność, rozwiązanie jest tylko jedno: zwrócenie się do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na druku ORD-IN w odniesieniu do zdarzenia przyszłego, o które Pan pyta.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 plus 10 =

»Podobne materiały

Zakres działu usług związanych z kulturą a podatek VAT

Chciałem zapytać, czy za usługę zwolnioną od podatku, określoną w ustawie o VAT, załącznik nr 4, poz. 11, ex 92 („usługi związane z kulturą”), można uznać organizację imprezy kulturalnej?

 

Stawka VAT 0% przy remoncie promu

Czy słusznie stosuję stawkę VAT „0” przy remoncie promu rzecznego na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »