Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż Ebay–Allegro–Allegro–Ebay – przesłanki założenia działalności gospodarczej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.01.2010

Podjąłem decyzję o rozpoczęciu działalności polegającej na sprzedaży wysyłkowej przez internet. Od pewnego czasu mieszkam w Anglii i zamierzam nabywać rzeczy z angielskiego Ebay, a następnie transportować je do Polski i wystawiać do sprzedaży na Allegro, i odwrotnie – rzeczy kupione na Allegro sprzedawać na angielskim Ebay. Wszystkie towary pochodzić będą z legalnego źródła, zakupywane w ogromnej większości od firm. Jak to wszystko będzie wyglądało od strony prawnej, czy potrzebował będę jakiś dodatkowych papierów, zezwoleń (oprócz oczywiście faktur, rachunków) na wywóz zakupionych rzeczy z Anglii, jak również w drugą stronę, czy będzie się to wiązało z koniecznością założenia firmy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porusza Pan ciekawy temat. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w art. 2 wskazuje, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że działalnością gospodarczą jest m.in. handlowa działalność zarobkowa prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Pana opis wskazuje, że działalność jest prowadzona w sposób zorganizowany, ciągły, we własnym imieniu. Zatem, jeżeli jest Pan rezydentem polskim, winien Pan wykazać i opodatkować osiągnięte dochody podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Polski.

 

Sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, jest zwolniona od PCC, jednak powyżej tej kwoty stawka podatku PCC od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2%, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

 

Jako że sprzedaż ma charakter międzynarodowy, należy pamiętać, iż czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kwestia podatku VAT, który nie wystąpi razem z PCC, jest również ważna, gdyż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedawca, gdy da się mu przypisać znamiona działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy, co czyni go podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535). Ustawodawca wskazuje, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych, co więcej w wyroku z dnia 24 kwietnia 2007 r. (I FSK 603/2006) przeczytać możemy, że: „Warunkiem uznania danej osoby za podatnika jest jej stałe zaangażowanie w prowadzoną działalność gospodarczą. Tym samym nie jest podatnikiem VAT osoba fizyczna zaangażowana sporadycznie w dostawę towaru”.

 

Nie da się zatem ukryć, iż działanie w opisany przez Pana w pytaniu sposób wyczerpuje wymienione wyżej znamiona działalności gospodarczej, omówienie tematu zwolnień od VAT wiąże się problematyką zakładania działalności gospodarczej i winien Pan zapoznać się ze swoimi obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z ustawy o VAT, jeżeli działalność Pan zarejestruje.

 

Jednakże znajduje się Pan poza terytorium kraju, jeżeli obecnie jest Pan ze względu na stały pobyt rezydentem innego kraju, właściwe będą inne (UK) przepisy podatkowe.

 

Zatem, wydaje się, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest zarejestrowanie działalności gospodarczej, jeżeli nie w Polsce to na Wyspach Brytyjskich.

 

Rozliczenia, przemieszczanie towarów itp. będą odbywały się na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej, uzależnione jest to od formy prowadzonej działalności, miejsca czy obowiązków w VAT.

 

Reasumując, moim zdaniem kwestią, którą winien Pan rozważyć, jest jedynie gdzie, a nie czy, zarejestrować działalność gospodarczą. Jeżeli przebywa Pan poza terytorium kraju, utrudnione będzie dopełnianie administracyjnych obowiązków w toku prowadzenia działalności, zatem rozsądniejsze wydaje się być zarejestrowanie działalność w kraju, w którym obecnie z zamiarem stałego pobytu Pan przebywa. Rozliczenia podatkowe w takim przypadku będą odbywać się na innych niż krajowe (polskie) zasadach.

 

Na koniec, jeśli jednak zdecyduje się Pan na działalność w Polsce, przypomnę jeszcze, że zakładając nową firmę w Pana sytuacji przysługuje prawo do tzw. obniżonych składek ZUS. Może Pan również wnieść do urzędu skarbowego o nadanie numeru w unijnym standardzie pozwalającego na korzystanie z procedur szczególnych. Koszty tego rodzaju działalności, dopóki nie zdecyduje się Pan na któryś ze sposobów prowadzenia firmy, miejsce jej prowadzenia, są na tym etapie nie do oszacowania. Wspomnę choćby tylko o decyzji co do prowadzenia księgowości – w przypadku korzystania z biur podatkowych, księgowych koszt miesięczny zaczyna się w zasadzie od 150 zł wzwyż. Forma opodatkowani i stawka podatku także zależne są od Pana decyzji, może Pan m.in. wybrać podatek liniowy (19%), czy pozostać na zasadach ogólnych skali progresywnej (18%, 32%).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus II =

»Podobne materiały

Przejęcie kredytu a wartość mieszkania i podatek

Mój były partner przejmie kredyt, który zaciągnęłam na kupno mieszkania, a którego teraz nie mogę spłacać. Jaką wartość powinniśmy wpisać w akcie notarialnym, w którym będzie mowa o zbyciu udziałów? Czy można wpisać wartość początkową mieszkania, czy rynkową? Co z podatkiem? Umowa na

 

Podatek od emerytury za pracę w Niemczech

Otrzymuję emeryturę z trzech źródeł: emeryturę za pracę w Polsce, emeryturę za pracę w Niemczech oraz emeryturę po zmarłym mężu. Czy świadczenie z Niemiec też muszę w Polsce opodatkować?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »