Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż działki a VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.10.2013

Jestem rolnikiem, płatnikiem VAT. Sprzedaję działkę rolną pod budowę biogazowni. Spółka kupująca działkę ma pozwolenie na budowę. Sprzedawaną działkę kupiłem w 2005 r. bez VAT od Agencji Nieruchomości Rolnych. Od tamtego czasu była wykorzystywana jako grunty rolne. Działka została wydzielona z większej całości. Co będzie z podatkiem VAT?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Prawdą jest, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. W opisanym przypadku ze zwolnienia tego jednak skorzystać nie sposób. Art. 2 pkt 33 ww. ustawy dodany do niej został przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 35) zmieniającej ustawę o VAT z dniem 1 kwietnia 2013 r. i wyjaśnia, że ilekroć mowa jest o „terenach budowlanych – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Tym samym, jeśli spółka ma już decyzję o warunkach zabudowy pozwalającą na budowę (a tym bardziej, gdy ma już – na co Pan wskazuje – pozwolenie na budowę) na tym gruncie, nie mamy do czynienia z terenem innym niż budowlany. Zatem ze zwolnienia przedmiotowego skorzystać nie można. Nie można byłoby z niego skorzystać, nawet gdyby tylko plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał możliwość zabudowy.

 

Pozostaje zatem odpowiedzieć na pytanie, czy sprzedając działkę, działa Pan w charakterze podatnika, czy też nie. Jeśli działa Pan tu jako podatnik, to sprzedaż działki będzie opodatkowana. Ustalenie tego w sytuacjach takich jak Pana i podobnych zawsze jest sprawą lekko kontrowersyjną, bowiem w tym zakresie przepisy są bardzo nieprecyzyjne. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Poprzez działalność gospodarczą należy tu rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2009 r. (sygnatura: I FSK 546/08) czytamy, iż „sprzedaż kilku działek budowlanych, wydzielonych – po zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – z gospodarstwa rolnego, nabytych wcześniej w celu powiększenia tego gospodarstwa, nie może być uznana za działalność handlową, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na brak profesjonalnego – stałego i zorganizowanego charakteru tej działalności”.

 

Niemniej jednak, jak słusznie zauważono w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2010 r. (sygnatura: I FSK 1575/08): „Uznanie, że sprzedaż działek budowlanych nie jest działalnością rolniczą, nie wyklucza uznania tej sprzedaży za inny rodzaj działalności gospodarczej wymienionej w art. 15 ust. 2 u.p.t.u., czyli za działalność handlową, gdyż osoba będąca rolnikiem – obok działalności rolniczej – może jednocześnie wykonywać inną działalność gospodarczą, w tym i działalność handlowca”.

 

Natomiast w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2009 r. (sygnatura: I SA/Sz 403/09) przeczytać można, że „co do zasady, jeżeli zostaną zbyte działki, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego, a osoba dokonująca sprzedaży, dokonuje tego jako rolnik zbywający składnik majątku związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, będzie ona uznana za podatnika podatku od towarów i usług”.

 

Podobnie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2008 r. (sygnatura: I SA/Ol 503/08) znajdziemy stanowisko, zgodnie z którym „rolnik sprzedający grunty wyodrębnione z tego gospodarstwa w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego nie zbywał majątku osobistego, ale majątek składający się na przedsiębiorstwo rolne. Czynność taka jest zaś związana z działalnością rolniczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 15 ustawy o VAT. Wobec przedstawionego przez stronę stanu faktycznego słuszną jest argumentacja organu, iż sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego, w związku z przeznaczeniem ich pod budownictwo mieszkaniowe, jednak nie wykorzystywanych dla celów osobistych, jest sprzedażą »warsztatu produkcyjnego« związaną z działalnością rolniczą, w rozumieniu cytowanego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług”.

 

Reasumując, nawet posiłkowanie się orzecznictwem i stanowiskami doktryny nie daje podstaw do sformułowania jednoznacznej i niepodważalnej opinii. Moim zdaniem, sprzedaż musi podlegać opodatkowaniu podatkiem i nie będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, bowiem zbywany jest tu grunt budowlany (wskazał Pan, że istnieje już w tym zakresie decyzja) wykorzystywany w działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o VAT) podatnika podatku od towarów i usług. Można starać się bronić stanowiska przeciwnego, co niekiedy się udaje, aczkolwiek organy podatkowe, szczególnie w ostatnich latach, nie patrzą „przychylnym okiem” na takie transakcje.

 

Gdyby sprzedawana działka nie była przeznaczona pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (a w przypadku braku takiego planu wynikałoby to z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), to fakt, że działa Pan tu jako podatnik VAT, nie doprowadziłby do faktycznego opodatkowania, bowiem skorzystałby Pan ze zwolnienia przedmiotowego, o którym pisałem na wstępie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + pięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Roszczenie dotyczące renty planistycznej

Mam zamiar sprzedać działkę, leżącą na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym w 2003 r. (uchwała Rady ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa z dnia 6 sierpnia 2003 r.). Plan ten zmienił przeznaczenie działki z rolnej na budowlaną, czym z pewnością przyczynił się do wzrostu jej wartości. Czy zawarcie u notariusza umowy przedwstępnej kupna–sprzedaży (np. w maju 2008 r.) może stanowić podstawę wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ustalenia renty planistycznej? Jeżeli tak, to czy zawarcie umowy przyrzeczonej po upływie 5 lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania wystarczy, aby obowiązek zapłaty renty nie zaistniał? – nawet jeśli wydano decyzję przed upływem pięciu lat? Kiedy upływa pięcioletni termin, w którym gmina może zgłosić roszczenie dotyczące renty planistycznej?

Sprzedaż działki rolnej i przeznaczenie środków na cele mieszkaniowe

Jestem w trakcie sprzedaży 3-hektarowej działki rolnej, którą otrzymałem od ojca aktem darowizny w 2007 r. Czy mogę uniknąć płacenia podatku, wydając uzyskane pieniądze na cele mieszkaniowe?

Sprzedaż działki z domem jednorodzinnym a zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości

Mam zamiar zbyć nieruchomość (dom jednorodzinny). Dom został wybudowany na działce budowlanej będącej moją własnością, na której nabycie (październik 2006 r.) wziąłem kredyt hipoteczny. Stan wybudowanego domu określa się na surowy zamknięty. Zaraz po sprzedaży domu chcę rozpocząć budowę nowego domu na innej mojej działce. Czy wydatki w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży (czyli spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na kupno działki oraz budowa domu na drugiej działce) można uznać za wydatki umożliwiające zwolnienie od podatku ze sprzedaży domu?

Podatek VAT od sprzedaży działki budowlanej

Jestem osobą fizyczną. Posiadam kilka hektarów ziemi (działki budowlane). Chcę sprzedać jakieś 6000 m2. Będzie to pierwsza sprzedaż działki, jakiej dokonam. Czy zapłacę podatek VAT od sprzedaży działki budowlanej? W planie zagospodarowania działki są oznaczone pod zabudowę.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »