Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż długu

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 25.06.2012

Czy firma X, która jest wierzycielem firmy Y może sprzedać (przekazać) dług do odzyskania firmie Z, która z kolei jest dłużnikiem firmy Y na taką samą kwotę, i w ten sposób odzyskać pieniądze? Czy taka sprzedaż długu jest zgodna z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pańskie pytanie, sięgnąć należy przede wszystkim do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących instytucję cesji (przelewu) wierzytelności oraz potrącenia (kompensacji) wzajemnych zobowiązań – czyli „sprzedaż długu”.

 

I tak, zgodnie z przepisem art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego, „wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania”.

 

Natomiast stosownie do treści § 2 „wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki”.

 

W dalszej kolejności sięgnąć należy do przepisu art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że „gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym”.

 

Natomiast, zgodnie z § 2, „wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej”.

 

Mając powyższe na uwadze i przenosząc to na grunt przedstawionej przez Pana sprawy, stwierdzić należy, że wierzyciel oznaczony jako X, któremu przysługuje wierzytelność względem dłużnika Y, jest uprawniony do odsprzedaży swojej wierzytelności na rzecz Z (za dowolnie ustaloną z nim cenę), a okoliczność ta, że Z jest jednocześnie dłużnikiem Y, nie ma tu żadnego znaczenia.p

 

Następnie zaś Z, mając tak nabytą wierzytelność wobec Y, może ją przedstawić Y do potrącenia z jego własnego długu, w wyniku czego pozostała Z do zapłaty na rzecz Y kwota powinna wynieść jedynie różnicę pomiędzy potrąconą wierzytelnością nabytą od X a wysokością zadłużenia Z względem Y.

 

Wobec powyższego stwierdzić należy, że przedstawiony przez Pana sposób postępowania, czyli sprzedaży długu, jest prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus 10 =

»Podobne materiały

Egzekucja długu – sprzedaż wierzytelności przez bank innej firmie

Przed siedmiu laty wziąłem kredyt, którego nie spłaciłem. W roku 2006 wystawiono bankowy tytuł egzekucyjny i na tej podstawie w roku 2007 nastąpiło zajęcie wynagrodzenia, a spłata przez kancelarię komorniczą trwa do dziś. Niedawno otrzymałem pismo z informacją, iż wierzyciel sprzedał ten dług fundus

 

Przedawnienie długu u operatora telefonii komórkowej

Parę lat temu prowadziłem działalność gospodarczą, ale niestety wpadłem w tarapaty i zbankrutowałem. Ponieważ nie miałem pieniędzy na zapłacenie zobowiązania w stosunku do operatora komórkowego, poprosiłem o rozłożenie należności na raty. Operator nie wyraził na to zgody, więc nie zapłaciłem, bo nie

 

Jaka jest maksymalna kwota potrącenia komorniczego z emerytury?

Mam zajęcia komornicze z tytułu niespłaconych kilku kredytów w bankach. Jaka jest maksymalna kwota potrącenia komorniczego z mojej emerytury, która wynosi 3900 zł?

 

Uchylenie części rachunku

Mam dług w firmie telekomunikacyjnej sprzed 9 lat. Obecnie przebywam za granicą. Odsetki bardzo wzrosły i rachunek wynosi ok. 5 tys. zł. Wpłaciłam niedawno 2000 zł komornikowi. Czy mogę starać się o uchylenie części rachunku, np. odsetek?

 

Zmiana komornika – czy jest zgodna z przepisami?

Mojej mamie zasądzono opłatę dla adwokata, którą egzekwuje komornik. Kilka dni temu okazało się, że adwokat zmienił komornika i chce rozpocząć egzekucję z nieruchomości należącej do mamy. Za tę zmianę także należy zapłacić. Czy te działania są zgodne z prawem? Dodam, że nieruchomość znajduje się w i

 

Skarga pauliańska a sprzedaż mieszkania na pokrycie spłaty kredytu

Posiadam mieszkanie własnościowe spółdzielcze, ale mam spore długi (niespłacony kredyt, który był podżyrowany). Grozi mi zlicytowanie mieszkania za wspomniany dług, choć na mieszkaniu nie ma jeszcze żadnej klauzuli komorniczej. Jakie konsekwencje pociągnie za sobą sprzedaż tego mieszkania? Czy groz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »