Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż części przedsiębiorstwa w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.10.2009

Autor przedstawia kwalifikację sprzedaży części przedsiębiorstwa w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym w świetle ustawy o podatku VAT i PCC.

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku [Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm. – art. 6 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 grudnia 2008 r.] przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia „przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”; art. 2 pkt 27e ww. ustawy [dodany został przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320) zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług z dniem 1 grudnia 2008 r.] wskazuje, iż przez zorganizowaną części przedsiębiorstwa należy rozumieć „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”. Zatem zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 

Oczywiście pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” ciągle budzi w praktyce pewne kontrowersje, szczególnie gdy przedsiębiorcy dokonują poważnych „wyłączeń z majątku przedsiębiorstwa; Adam Bartosiewicz [Vademecum Doradcy Podatkowego – 34/2009 ] wskazuje, iż: „Najbardziej istotne znaczenie w powyższej definicji ma końcowy jej fragment. W celu ustalenia zatem, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zbadać należy, czy nabyty zespół składników majątkowych stanowić mógłby samodzielnie działające przedsiębiorstwo. Jeśli po zbyciu takiego »zespołu majątkowego« stanowi on samodzielne przedsiębiorstwo u nabywcy, to wówczas niewątpliwie mieliśmy do czynienia ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Ta korzystna zmiana treści art. 6 pkt 1 wynika z implementacji art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L. 347 z dnia 11 grudnia 2006 r.). Implementowany artykuł 19 ww. Dyrektywy wskazuje, że: „W przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego”.

 

Wskazać należy, iż „niepodleganie” jest czymś innym niż „zwolnienie”, niepodleganie oznacza, iż przepisów ustawy nie stosuje się do danej transakcji, zatem, co silnie akcentuje się w doktrynie, transakcji takiej niemożna udokumentować fakturą VAT, należy wystawić jedynie rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży (transakcji) [jest to postępowanie zgodne z wymogami art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm).

 

Konsekwencją „niepodlegania” podatkowi od towarów i usług jest podleganie, co do zasady, transakcji opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – transakcje opodatkowane bądź zwolnione od podatku od towarów i usług korzystają ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych [art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. – Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 j.t. ze zm.]. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w tym przypadku wynosi 1%.

 

Co do zasady, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi „umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym”. Jednak „zorganizowana część przedsiębiorstwa” nie jest „rzeczą”, gdyż zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne. Zatem biorąc pod uwagę wykładnię językową wyżej wymienionej regulacji, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegać winna podatkowi od czynności cywilnoprawnych, mimo iż zwolnienie obejmuje sprzedaż rzeczy w „postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym”.

 

Brzmienie przepisu wskazuje jasno, iż tylko umowy sprzedaży „rzeczy” w postępowaniu upadłościowym nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych – zorganizowana część przedsiębiorstwa to „zespół składników materialnych i niematerialnych”, zatem wielce problematycznym jest rozciąganie omawianego zwolnienia na transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, może to spowodować konflikt z organami podatkowymi.

 

Niektórzy pracownicy organów podatkowych jak i eksperci Krajowej Informacji wskazują, iż istnieją komentarze zgodnie z którymi art. 2 pkt 3 należy interpretować rozszerzająco i obejmować nim, ze względu na wykładnię systemową i celowościową, również wartości niematerialne i prawne, prawa majątkowe, nieruchomości itd., co powoduje, iż transakcje zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa „w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym” mogą korzystać ze zwolnienia. Nie jest to jednak jasne i nie wynika wprost z ustawy, prawdopodobnym zatem wydaje się konflikt z organami podatkowymi w przypadku zastosowania tak rozszerzającej wykładni.Stan prawny obowiązujący na dzień 03.10.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus 9 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »