Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż udziału w domu bez poinformowania współwłaściciela

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.10.2018

Czy moja matka wraz z siostrą mogą sprzedać swoje 5/6 udziału domu, nie poinformowania mnie jako współwłaściciela o tym? Dodatkowo na hipotece domu jest obciążenie w kwocie 50 000 zł. Wiem także, że jest wniosek komornika w sprawie egzekucji. Jakie obowiązki przejmuje właściciel 5/6 w sprawie komornika itd.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

 

Istotne z punktu widzenia Pańskiego zapytania znaczenie ma przepis art. 198 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

 

Innymi słowy Pana matka i siostra mają prawo sprzedać przysługujące im udziały, bez Pana zgody, co więcej, nie informując Pana o planowanej czynności (chyba że przysługuje Panu prawo do pierwokupu).

 

Jednakże z chwilą kiedy nastąpi sprzedać udziałów we współwłasności notariusz skieruje do sądu rejonowego, który prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą, wniosek o wpisanie nowego współwłaściciela do KW. Z chwila wpisania tegoż do KW zostanie Pan powiadomiony o tej czynności, otrzymując zawiadomienie o wykreśleniu dotychczasowych współwłaścicieli, którzy udział sprzedali i wpisaniu nowego współwłaściciela.

 

Zachodzi pytanie, jaką część nieruchomości obciąża hipoteka, a także wobec kogo stanowi ona obciążenie? Czy wobec współwłaścicieli, którzy chcą sprzedać swoje udziały? To w interesie nabywcy jest, by Dział IV księgi wieczystej „Hipoteka” był wolny w chwili zakupu nieruchomości. Inaczej obciążenie przejdzie na nowego nabywcę. Wejdzie ona zatem w miejsce dłużnika. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki