.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż sprzętu medycznego a działalność konkurencyjna

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, sprzedaję sprzęt medyczny. Mam podpisaną „umowę o świadczenie usług” ze spółką komandytową. Zgodnie z umową „w zakresie określonym w odrębnej umowie, Usługodawca nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Usługobiorcy”. Nie mamy podpisanej żadnej innej umowy z zakresem. Nigdzie nie widnieje nic więcej na ten temat. Czy w takim przypadku obowiązuje jakikolwiek zakaz konkurencji? Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż sprzętu medycznego a działalność konkurencyjna

Fot. Fotolia

Zakaz konkurencji stanowi klauzulę przewidzianą przez Kodeks pracy w umowach o pracę. Niemniej jednak przepisy prawa cywilnego w ramach przewidzianej w art. 3531 Kodeksu cywilnego zasady swobody umów dopuszczają stosowanie zakazu konkurencji (klauzuli antykonkurencyjnej) również w umowach cywilnoprawnych takich jak m.in. umowa o świadczenie usług (wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2003 r., sygn. akt III CKN 579/01).

 

Żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa nie reguluje treści klauzuli antykonkurencyjnej ani wymogów jej ważności. Niesie to za sobą dwa skutki. Po pierwsze – aby klauzula była skuteczna, musi ona być jak najdokładniej uregulowana w danej umowie. Po drugie – klauzula ta powinna być zgodna z zasadami współżycia społecznego, gdyż w przeciwnym razie będzie ona bezwzględnie nieważna (wyrok Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt V CSK 215/11).

 

Wskazana przez Pana klauzula odsyła do odrębnej umowy, która jednak nie została zawarta. Wprawdzie takie odesłanie samo w sobie jest dopuszczalne, niemniej jednak brak odrębnej umowy, do której odsyła klauzula, oznacza nic innego jak brak zakresu zakazu konkurencji. Zakresu tego zakazu nie powinno się ustalać w sposób dorozumiany, o czym przekonuje Sąd Najwyższy w wyroku z 10 września  2004 r., sygn. akt I PK 592/03 (wyrok wprawdzie dotyczy stosunku pracy, niemniej jednak może posłużyć za wskazówkę interpretacyjną także w opisywanym przypadku).

 

Jednocześnie tak sformułowana klauzula antykonkurencyjna jest bezwzględnie nieważna z uwagi na naruszenie zasad współżycia społecznego takich jak zasada lojalności i uczciwości w stosunkach gospodarczych. Klauzula ta powinna bowiem być ograniczona terminem, jak również przewidywać ekwiwalent za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej. Zawarta przez Pana umowa takich regulacji nie przewiduje. Zatem klauzula antykonkurencyjna, o której mowa w zapytaniu, byłaby nieważna nawet wówczas, gdyby jej zakres został określony w odrębnej umowie.

 

Reasumując, przedstawiona w zapytaniu klauzula antykonkurencyjna ponad wszelką wątpliwość nie jest obowiązująca.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Kowalski

Radca prawny, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie oświatowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię, a w zakresie swojej praktyki zawodowej świadczy usługi w szczególności dla nauczycieli i szkół, ale także dla innych grup pracowników i pracodawców. Z powodzeniem udziela pomocy prawnej w systemie elektronicznym.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego. Prowadzi również szkolenia dla nauczycieli i pracowników.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl