Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż spółki z o.o. na raty

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 25.07.2020

Chcę sprzedać spółkę z o.o. Jednak klient, który chce kupić tę spółkę, nie zapłaci kwoty ustalonej z góry (choć nie ma o tym wzmianki w umowie kupna–sprzedaży), tylko chce, żeby mógł spłacać to na raty, np. przez trzy lata po ustalonej kwocie miesięcznie. Wiem, że kupujący nie należy do najuczciwszych ludzi, więc chcę się jakoś zabezpieczyć. Ja już złożyłem podpis u notariusza odnośnie sprzedaży, ale jeszcze kupującemu nie przekazałem umowy, po przekazaniu ma złożyć podpis zakupu u notariusza. Na jakie sposoby mogę się zabezpieczyć? Weksel? Czy to dobra opcja?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż spółki z o.o. na raty

Sposoby zabezpieczenia roszczenia

Odpowiadając na Pana pytania, wyjaśniam, że oczywiście sposobów zabezpieczeń jest bardzo wiele jak chociażby poręczenie innej osoby, ustanowienie hipoteki na nieruchomości kupującego lub innej osoby, zastaw na rzeczach ruchomych, przewłaszczenie na zabezpieczenie np. maszyn, pojazdów, nawet nieruchomości.

 

Skupię się jednak na tych mniej problematycznych, tj. niewiążących się z koniecznością sporządzenia aktu notarialnego jak np. hipoteka i wpisania do ksiąg wieczystych, i tym sposobem mniej kosztownych.

Weksel związany ze zbyciem spółki na raty

Po pierwsze rzeczywiście weksel, ale proszę pamiętać, że on Panu dużo ułatwi, tj. po otrzymaniu nakazu z weksla w postępowaniu nakazowym po 2 tygodniach staje się on wykonalny i można go egzekwować, postępowanie sądowe jest szybsze o wiele i tańsze, bo opłata od pozwu wynosi tylko 1,25% wartości roszczenia, a nie 5% jak przy zwykłym pozwie. Tym niemniej jednak, jak każde zabezpieczenie inne niż rzeczowe, ma taką wartość jak majątek dłużnika, dlatego jeżeli miałby być to weksel, to najlepiej poręczony przez kogoś innego, chociażby małżonka.

Zgoda małżonki na zaciągnięcie zobowiązania przez kupującego spółkę

Jeżeli tamten człowiek pozostaje w związku małżeńskim i nie ma rozdzielności majątkowej, dobrze byłoby, aby jego małżonka na piśmie wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zakupu udziałów w spółce, wówczas będzie Pan mógł egzekwować dług z ich majątku wspólnego.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. W myśl zaś art. 787 kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

 

Zgoda małżonka kupującego znaczenie poszerzyłaby Panu możliwości późniejszej egzekucji. Poręczyć weksel mogłaby wówczas jeszcze jakaś inna osoba.

Poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego

Drugą formą zabezpieczenia dla Pana dobrą, bo szybką w realizacji i bardzo tanią, jest poddanie się egzekucji przez kupującego co do zapłaty ceny w formie aktu notarialnego. Niestety dla dłużnika jest to już większy koszt (do negocjacji z notariuszem, niektórzy nawet stosują taksę notarialną w kwocie 200 zł) i konieczność pójścia do notariusza, ale dla Pana bardzo dobry sposób zabezpieczenia, a to dlatego, że sąd musi tylko takiemu aktowi notarialnemu nadać klauzulę wykonalności, co czyni na posiedzeniu niejawnym, a więc robi to po prostu szybko i na tej podstawie wszczyna Pan egzekucję, a koszt wniosku to sądu to tylko 50 zł, więc najmniej ,jak można sobie wyobrazić.

 

Może to być:

  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej gdy termin zapłaty jest w akcie wskazany; tutaj wpisuje się sztywno kwotę długu
    albo
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności – tutaj można doliczyć hipotetyczne odsetki i podać kwotę wyższą, ale trzeba ustalić, co będzie podstawą wystąpienia do sądu – w takich przypadkach podaje się brak zapłaty i wezwanie do zapłaty długu.

 

Oczywiście deklarację wekslową mogę dla Pana przygotować na podstawie odrębnego zlecenia, akt notarialny zaś sporządza notariusz, umowę poręczenia także mogłabym przygotować, przewłaszczenia na zabezpieczenie czy zastawu również, hipoteka wymaga ze strony kupującego aktu notarialnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki